Nytt kursmateriell: Bofellesskap

Nytt kursmateriell er tilgjengelig i vår kursportal. Målgruppen for kurset er personer som tar ansvar for utvikling av boliger i bofellesskap for ungdommer/unge voksne med utviklingshemning. I de fleste tilfeller vi kjenner til er det foreldrene som tar på seg denne oppgaven.

Gå til kurshefte.

TEMA: Utvikling av boliger til utviklingshemmede

MÅLGRUPPE: Personer med utviklingshemning som tenker på å flytte hjemmefra, deres foreldre eller andre pårørende

MÅLSETTING: Gi en introduksjon til hvordan man selv kan bidra til å etablere boliger for utviklingshemmede

ANTALL SAMLINGER: 3 samlinger á 3 timer. Kurset bør være avsluttet innen tre måneder.

KURSMATERIELL: Opptak av fagdag med åtte forelesninger. Kurshefte med spørsmål, tips og oppgaver. Vedlegg, lenker og litteraturliste.

Målgruppen for kurset er personer som tar ansvar for utvikling av boliger i bofellesskap for ungdommer/unge voksne med utviklingshemning. I de fleste tilfeller vi kjenner til er det foreldrene som tar på seg denne oppgaven.

I samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og med finansiering av Stiftelsen Dam, gjennomførte Foreningen for Byggfellesskap en fagdag den 20. mars på Deichmanske i Bjørvika.

Foredragsholderne er landets fremste forskere på boligtilbud for utviklingshemmede, representanter for pårørende som har oppført bofellesskap for sine barn, personer med erfaring fra planlegging og oppføring av boliger, samt kommune og stat. Opptakene fra denne fagdagen danner, sammen med dette heftet, basisen for en kursrekke som kan gjøres lokalt.

 

Målet for kursrekken er å gi en innføring i ulike veier til målet om eget hjem. Vi håper at ved å arrangere lokale fysiske kurs, kan nye grupper etableres og bli kjent. Ved endt kurs har man vært igjennom de viktigste delene for idéfasen og vil være mer klar til å gå over i planleggingsfasen.

Hvordan kurset legges opp avhenger også av deltakerne. Er det mange eller få til stede? Er ungdommene med eller er det foreldrene som planlegger på deres vegne? Er det allerede dannet en gruppe som vil gjøre noe sammen, eller er det individuelle familier som ikke kjenner hverandre? Det blir opp til kursholder å se an deltakerne, og eventuelt endre opplegget dersom nødvendig.

Tips noen om siden