Trygdeoppgjøret 2024: Dette betyr det for deg

Trygdeoppgjøret for 2024 er klart. Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,56 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 5,15 prosent.

 

Årets trygdeoppgjør sikrer en realinntektsvekst for mer enn 1,5 millioner pensjonister og trygdede. I år øker alderspensjonene med 4,58 prosent, med en økning fra 1. mai på 2,76 prosent. Uføretrygd og andre trygdeytelser for personer under 67 år øker med 5,15 prosent i år, med vekst på 4,56 prosent fra 1. mai.

Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner fra 1. mai 2024. 

– I Norge skal alle skal ha trygghet for pensjon og trygd. Jeg er glad for at alle parter i trygdeoppgjøret er enige om tallgrunnlaget. Dette er en regelstyrt og forutsigbar ordning. Som de aller fleste av organisasjonene peker på, blant annet alle de fire arbeidstakerorganisasjonene, er resultatet av årets trygdeoppgjør er fullt i samsvar med reglene som Stortinget har bestemt, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Tallgrunnlaget har vært drøftet med Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

Grunnbeløpet, alderspensjon under opptjening og uføretrygd mm. skal reguleres i samsvar med lønnsveksten. Alderspensjon under utbetaling, samt satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon, reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Lønns- og prisveksten justeres for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst tilbake i tid.

Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 24. mai 2024. Pensjon og trygdeutbetalingene økes med virkning fra utbetalingen i juni, inkludert en etterbetaling for mai måned.

Hvem får hva?

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,56 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 5,15 prosent.

Ny G fra 1. mai 2024 blir 124 028 kroner. Ny gjennomsnittlig G for 2024 er 122 225 kroner.

Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 2,76 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 4,58 prosent.

Satsene for uføretrygd:

Minste årlige ytelse for uføretrygd øker med 4,56 prosent og blir etter reguleringen: 

  • Ordinær sats: 282 784 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 12 330 kroner
  • Ordinær sats for ung ufør: 329 914 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer), en økning på 14 385 kroner
  • Høy sats: 307 590 (2,48 G, enslig uføretrygdet), en økning på 13 412 kroner
  • Høy sats for ung ufør: 360 921 (2,91 G, enslig uføretrygdet), en økning på 15 737 kroner

 

Tips noen om siden