Landsmøtet 2024

NFUs LANDSMØTE 20. - 22. SEPTEMBER 2024

NFUs landsmøte 2024 skal avholdes på Scandic Hotel Oslo Airport fra fredag 20. september til søndag 22. september 2024.

Landsmøtet er NFUs høyeste myndighet og det er der de store beslutninger tas for kommende landsmøteperiode 2024 – 2028. Det består av landsstyret og 100 valgte utsendinger. Det vil være flere andre til stede, men det er de valgte landsmøteutsendingene som bestemmer. Bestemmelsene om dette ligger i vedtektene for NFU §11.

Landsmøteutsendinger

Landsmøteutsendingene velges på fylkeslagenes årsmøter våren 2024. Se vedtektene for fylkeslag § 7 pkt. 9.

Det er medlemstallet per 31.12.2023 som avgjør hvor mange landsmøteutsendinger hvert fylkeslag kan sende, i tillegg til den faste representasjonen på 3 personer. Se vedtektene for NFU § 11.

Fylkeslagene får melding ved utgangen av januar 2024 om hvor mange landsmøteutsendinger og varautsendinger de skal velge. Nærmere beskjed om reisebestilling og annen praktisk informasjon gis samtidig.

Vi viser til vedtektene for NFUs lokallag § 7 som sier at lokallagets årsmøte må avholdes hvert år innen utgangen av februar.

Lokallag som har forslag på landsmøteutsendinger, må sende forslag til sitt fylkeslag innen 1.mars 2024. Forslag skal være behandlet på lokallagets årsmøte.

Landsmøtesaker

Det er vedtektsfestet hvilke saker som skal behandles på landsmøtet.

Se vedtektene for NFU § 11.

Forslag som gjelder endringer i vedtekter, arbeidsprogram og andre saker som lokal- og fylkeslag ønsker behandlet på landsmøtet, må være sendt til landsstyret gjennom fylkeslaget senest 1. mai 2024. Jfr. vedtektenes § 11. 8. ledd.

Valgkomiteen

Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid. Fylkeslederne ble orientert på ledersamlingen i september, lokal- og fylkeslag har mottatt epost fra valgkomiteen og det kommer sak i Samfunn for alle nr. 5 2023. Nå er det snart tid for årsmøter i lokallagene. Det er viktig at årsmøtene benytter muligheten til å nominere kandidater både til verv på fylkesplan og landsplan.  

Valgkomiteen består av: Karen Hultgren Olsen (leder, tidligere medlem av Landsstyret. Fra Nordland), Kari Elster Moen (medlem. Leder av Bergen Lokallag), Snorre Ness (medlem. Leder av Trøndelag fylkeslag) og Anders Haslestad (varamedlem. Leder av Agder fylkeslag).

Årsmøtene til fylkes- og lokallag

I landsmøteår er det spesielt viktig at årsmøtene blir avholdt innenfor de fastsatte frister, henholdsvis 1. mai og 29. februar.

Kontaktpersoner i NFUs administrasjon

Spørsmål vedrørende landsmøtesaker:

Generalsekretær Hedvig Ekberg

E-post: hedvig@nfunorge.org, mobil: 97 12 32 18

Spørsmål vedrørende opphold, reise etc.:

Seniorrådgiver Helene T. Strøm-Rasmussen

E-post: htsr@nfunorge.org, mobil: 900 74 060

Tips noen om siden