Landsmøtet

Landsmøtet er NFUs høyeste myndighet. Det består av landsstyret og 100 valgte utsendin­ger. Utsendingene fordeles på fylkeslagene med en grunnrepresentasjon på 3 utsendinger pr. lag. De øvrige utsendingene fordeles i forhold til medlemstallet pr. 31.12. året før landsmøtet. Landsmøtet holdes fra hvert 4. - fjerde - år i september/oktober.

Utsendingene til landsmøtet, med vararepresentanter, blir valgt på årsmøtet i fylkeslaget med funksjonstid fram til neste ordi­nære landsmøte. Mer informasjon om landsmøtet finner du i NFUs vedtekter §11.

NFUs landsmøter:

 • 2021 Gardermoen
 • 2016 Gardermoen
 • 2012 Gardermoen
 • 2009: Tønsberg
 • 2006: Lillehammer
 • 2003: Alta
 • 2000: Stavanger
 • 1997: Trondheim
 • 1994: Oslo
 • 1991: Bergen
 • 1988: Gjøvik
 • 1985: Ålesund
 • 1983: Tromsø
 • 1981: Kristiansand
 • 1979: Sandefjord

Tips noen om siden