Landsstyret

Landsstyret fra 2021består av (forbundsleder, nestleder og 5 styremedlemmer med 4 vararepresentanter. Landsstyret har ansvar for arbeidet i organisasjonen mellom landsmøtene etter de retningslinjene som er trukket opp i § 1 og 2 i vedtektene, og etter vedtak som blir gjort på landsmøtet.

 

LANDSSTYRET

Landsstyret velges av årsmøtet for en periode av fire år trer i funksjon fra avslutningen av landsmøtet. 

Fra 2012 gjelder følgende:

Landsstyret velges på ordinært landsmøte for en periode på 4 år og trer i funksjon fra avslutningen av landsmøte. 

Landsstyret er i landsmøteperioden NFUs høyeste myndighet og er ansvarlig for arbeidet i organisasjonen i landsmøteperioden i samsvar med NFUs vedtekter, prinsipper og de vedtak som er fattet på landsmøtet.

Landsstyret kan delegere myndighet, men ikke ansvar.

Forbundsleder: Tom Tvedt

Tlf: 97 19 92 33

E-post: tom.tvedt@nfunorge.org

 

Nestleder: Gunn Strand Hutchinson

Tlf: 91 33 82 99

E-post: gunnhutch@gmail.com

 

Medlem: Alette Reinholdt

Tlf: 90 53 66 49

E-post: alettereinholdt@online.no

 

Medlem: Anna Kittelsaa

Tlf: 91 14 64 01

E-post: anna.kittelsaa@outlook.com

 

Medlem: Birgitte Boldvik

Tlf: 93 89 06 71

E-post: birgitte.boldvik@gmail.com

 

Medlem: Marius Zahl

Tlf: 91 87 59 65 

E-post: marius.zahl@icloud.com

 

Medlem: Torill Vagstad

Tlf: 40 28 83 07

E-post: torill.vagstad@gmail.com

 

1. Vara: Svein Rune Johannessen

Tlf: 95 55 75 10

E-post: svein.rune@mimer.no

 

2. vara: Monika Andersen

Tlf: 46 94 29 30

E-post: monika.andersen@arendal.kommune.no

 

3. Vara: Ørjan Wold

Tlf: 99 44 29 75

E-post: oerjan-w@online.no

 

4. Vara: Shahram Ariafar

E-post: shahram@ariafar.com

Tlf: 40 03 83 38

 

 

 

 

Tips noen om siden