Erfaringsutvalget

Alle fylkene har sin representant i Erfaringsutvalget. Vi ønsker å forsterke stemmen til de som har drakta på, og som kjenner på utenforskap. Meld. St. 8 «Menneskerettar for personar med utviklingshemming— Det handlar om å bli høyrt og sett», samt FN konvensjonen CRPD inn i menneskerettighetsloven, blir viktige saker for utvalget å ta tak i.

Henriette Hvarnes Hansen ble valgt som leder og Thea Åmelfot er nestleder. 

Henriette Hvarnes Hansen (Leder)
NFU Vestfold og Telemark

Tlf: 412 27 251

henriette199@hotmail.com

   
331436491_1241101819845332_3635930187333374970_n.jpg

Thea Kanutte Åmelfot (Nestleder)
NFU Møre og Romsdal

Tlf: 469 49 923

thea.aamelfot@hotmail.no

   
Sandra Kleven
NFU Oslo
   

Jan-Geir Johansen
NFU Troms

   

Ann-Elin Mikkelsen
NFU Rogaland

   

Siri Behrens Måsøval
NFU Trøndelag

   
331269319_1208425850048259_5693415009733476769_n.jpg

Emil A. Bjørnstad
NFU Innlandet

   

John Cesar Svineng Johnsen
NFU Finnmark

   

Mia Johansen
NFU Nordland

   

Sunniva Langemyr
NFU Agder

   
Synne Waage
NFU Vestland
   
331665342_5888846447875013_5932138386885958236_n.jpg Marius Zahl
Landsstyret
   
John Christian Tveter
NFU Viken

Tips noen om siden