Landsmøtet

Landsmøtet er NFUs høyeste myndighet. Det består av landsstyret og 100 valgte utsendin­ger. Utsendingene fordeles på fylkeslagene med en grunnrepresentasjon på 3 utsendinger pr. lag. De øvrige utsendingene fordeles i forhold til medlemstallet pr. 31.12. året før landsmøtet. Landsmøtet holdes fra hvert 4. - fjerde - år i september/oktober.

Utsendingene til landsmøtet, med vararepresentanter, blir valgt på årsmøtet i fylkeslaget med funksjonstid fram til neste ordi­nære landsmøte. Mer informasjon om landsmøtet finner du i NFUs vedtekter §11.

Landsmøtet 2021

Landsmøtet ble avholdt digitalt 12-.13. mars 2021.

Her finner du mer informasjon om landsmøtet 2021

Landsmøtet 2016

NFU avholdt sitt nittende landsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen fra fredag 23. til 25. september 2016. Her finner du mer mer informasjon om landsmøtet 2016. 

Landsmøtet 2012

Landsmøtet 2012 ble avholdt på Gardermoen.

Her kan du lese forbundsleder Jens Petter Gitlesens tanker etter landsmøtet 2012, "Tiden etter landsmøtet". (pdf)

I Samfunn for alle, nr. 5/2012 er det 20 sider om landsmøtet 2012. (pdf)

Protokollen fra landsmøtet. (pdf)

Landsmøtet vedtok tre uttalelser som ble sendt ut til politikere og presse. (pdf)

Fint besøk

Likestillings- og diskrimineringsminister Inga Marthe Torkildsen hilste Landsmøtet med en troverdig og ikke minst tilgjengelig tale. her er hun avbildet sammen medAnne Jorunn og Inga Marthe landsstyremedlem Anne Jorunn Økland (Foto: Bitten Munthe-Kaas)

Tips noen om siden