Idrettsforbundet inviterer til lederutdanning for utviklingshemmede

Lederutdanningen skal bidra til å få personer med utviklingshemning inn i ledende roller i idretten. Etter fullført utdanning skal deltakerne være bedre rustet til å være trenere, dommere eller ha andre frivillige verv i idretten.

Gjennom kurset skal skal deltakerne lære mer om seg selv, hvordan lede andre og sette seg mål. Samlingene vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening.

Norges Idrettsforbund søker deltakere som ønsker å utvikle seg som ledere, trenere og medledere for eget idrettslag, særforbund, særkrets, idrettskrets eller utvalg innen idrett mm. Søknaden må være godkjent av eget organisasjonsledd. Både leder og medleder må delta på alle oppsatte fysiske og digitale samlinger.

Deltaker - "Leder":
Du er en person med en utviklingshemning som ønsker å utvikle deg som leder for andre i din målgruppe.

Kriterier for deltakelse i lederutdanningsprogrammet:

 • Deltakeren er over 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2024 
 • Deltakeren innehar en viss selvstendighet og kan uttrykke seg verbalt
 • Deltakeren må være i stand til å reise og bo hjemmefra under samlingene
 • Deltakeren må være medlem av eller ha en rolle i én eller flere av følgende: 
  • Idrettslag
  • Idrettskrets
  • Særforbund
  • Utvalg

Medleder:
Du er en person som har erfaring med idrett og utviklingshemmede og har gjerne en mindre eller større rolle i det samme idrettslaget. Du kommer til å delta på lik linje med lederen, og vil få oppfølging deretter. 

Medleder sine kriterier for deltakelse i lederutdanningsprogrammet:

 • Er over 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2024 
 • Er ikke en foresatt for deltakende leder
 • Har et ønske om egen utvikling
 • Har et ønske om å bistå og støtte deltakende leder i deres utvikling
 • Er medlem av eller har en rolle i samme klubb/organisasjonsledd som deltaker/"Leder"

Det er idrettslaget som melder på/nominerer deltakeren, sammen med en "medleder" fra idrettslaget. Begge to må kunne delta på alle samlingene.

Norges idrettsforbund velger ut deltakerne i starten av februar.

Påmeldingsfristen er 30. januar 2024. Les mer her

Når

Programmet vil inneholde tre fysiske samlinger og to digitale samlinger gjennom 2024:

Samling 1 – fysisk: 20. – 21. mars 2024, Lillehammer

Samling 2 – digital: 29. mai 2024, Teams (1,5 timer)

Samling 3 – fysisk: 14. – 15. september 2024, sted kommer

Samling 4 – digital: 16. oktober 2024, Teams (1,5 timer)

Samling 5 – fysisk: 21. – 22. november 2024, sted kommer

Les mer her

Pris

Egenandelen for å delta på samlingene er totalt 500,- kroner per deltaker.

Dette dekker både overnatting og alle måltider gjennom oppholdene.

Det dekkes i tillegg inntil 1 000,- kroner til transport for hver av de fysiske samlingene.

For å melde interesse, besøk Norges Idrettsforbund sine nettsider.

22 januar 2024

Tips noen om siden