Skriver fagbok om nedbygging av samfunnsskapte barrierer

Personer med utviklingshemming møter samfunnsskapte barrierer på livsområder som hjem, skole, arbeid, kultur og fritid, og politisk deltakelse. Nå skal seks forskere sammen med seks personer med utviklingshemming skrive læreboka for å bygge ned barrierene som finnes der ute.

Men hvordan er det egentlig å være med å skrive en fagbok?

– Fantastisk. Det er fantastisk å skrive bok. Aldri gjort det før, men jeg syns det er veldig, veldig givende og veldig flott å kunne hjelpe andre, sier Petter Bjørkmo. 

Det er første gang mennesker med utviklingshemming er med å skrive en fagbok for profesjonsutdanninger i et slikt omfang.. Seks personer med utviklingshemming deltar som medforfattere, og opplever å delta på lik linje med de andre. De vil også ha en sentral rolle i å utvikle en lettlest versjon av boken der de står som førsteforfattere. 

Alle medforfatterne uttrykker at det er givende å få være med å lage en fagbok. 

– Da jeg fikk tilbud om å være med på det her så tenkte jeg at jeg kunne gjøre en forskjell for studenter. Kanskje de lærer mer om hvordan det er med folk som har litt vanskeligheter i hverdagen, og om oss som er litt annerledes i samfunnet. Så håper jeg at det ikke bare er de som går på skole som leser boka, men også for eksempel politikere som vil sette seg godt inn i hvordan vi har det, sier Rakel Berg 

De håper å bryte ned barrierer, og åpne opp øynene for hvordan det faktisk er. 

– Noen er jo ganske trangsynt når de tror de som har utfordringer forhold til noen ting, at en trenger hjelp med alt. At man må ha hjelp 24/7, men det er ikke alltid sånn. Vi kan gjøre ting forskjellig. Vi kan tilrettelegge for at vi kan gjøre det enklere, og vi kan gjøre ting annerledes, sier Rakel. 

Det er Thomas Owren som er initiativtaker, prosjektleder og redaktør for boka. Han har med seg May Østby, som har spesialkompetanse på slike former for inkluderingsarbeid som må gjøres både i hvert av de seks forfatterteamene og på forfattersamlingene. I tillegg skal hun dokumentere inkluderingen av medforfatterne, og skal beskrive det i et eget kapittel i boken. 

Flere av de vitenskapelig ansatte  i prosjektet deltok i det Dam-støttete prosjektet «Forskerkurs for personer med utviklingshemming» (2019-22). Medforfatterne har enten deltatt i å utvikle kurset, tatt det, eller går på høgskoleutdanning i menneskerettigheter for studenter med utviklingshemming, som også kom til med støtte fra Stiftelsen Dam. 

Førsteforfatterne har også store håp for at boken er til nytte for fremtidige lesere. 

– Boka handler jo om å om å bygge ned barrierer, og vi håper jo at folk blir oppmerksom på de faktiske barrierene som er der ute og får en oversikt over det. Samtidig i seg selv, så overkommer vi barrierer ved å skrive boka sånn at vi håper jo på å være et eksempel til etterfølgelse at det kan åpne døra og vise at det her er mulighet. og det handler jo mye om det kapitlet som vi skriver. Vi både viser barrierer, men vi håper også å vise hvordan man kan overkomme dem da, sier Stine Marlen Henriksen, førsteamanuensis ved Nord universitet. 

Førsteforfatterne er klare på at boken ikke ville vært det samme uten medforfatterne 

– Det hadde blitt teoretisk eller akademisk eller litteratursøk på barrierer, mens det at medforfatterne og alle de andre kan dele sine erfaringer, sånn som vi har gjort disse to dagene … altså hodet mitt er fullt av eksempler som er sterke, og levd og erfart. Altså dette at vi har med mennesker som lever sine helt vanlige uvanlige liv, og har stemmen sin inn her. Det er det som gjør at dette blir en veldig spesiell bok, sier Hanne Line Wærness, førstelektor ved VID. 

Fagboken skal være klar i 2025. 

Tips noen om siden