Illustrasjon som skildrer konseptet med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Barn og voksen engasjert i en læringsaktivitet med kommunikasjonsenheten og andre pedagogiske verktøy.

KI-generert illustrasjon fra Dall-E Illustrasjon som skildrer konseptet med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Barn og voksen engasjert i en læringsaktivitet med kommunikasjonsenheten og andre pedagogiske verktøy.

Deltagere søkes til masteroppgave om ASK

Det søkes deltagere til en undersøkelse om familiers erfaringer med å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Prosjektet har som mål å undersøke erfaringer til familier med barn med utviklingshemming som har behov for ASK, og hvordan de opplever det å bruke ASK.

Problemstillingen er: «Hvilke erfaringer har familier til barn med utviklingshemming med å bruke ASK?»

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet.

Hvem kan delta?

Foresatte til barn med utviklingshemming i barnehagealder, og som bruker alternativ og/eller supplerende kommunikasjon i hverdagen.

Hvordan delta?

Gå inn på lenken https://nettskjema.no/a/390715

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du velger å delta innebærer det at du deltar på et intervju, der masterkandidaten stiller deg noen spørsmål om familiens erfaringer med bruk av ASK. Intervjuet vil ha en varighet på mellom 30 og 60 minutter, og det vil bli tatt lydopptak av intervjuet. Intervjuet gjennomføres på et sted begge blir enige om.

Personvern

De vil bare bruke opplysningene om deg til formålene de har fortalt om i dette skrivet. De behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.

Familiens erfaringer med ASK - Infoskriv og personvern

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller barnet hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med Marte, epost: mstrang@uio.no

Tips noen om siden