Innspill til Stortingsmelding 8.

NFUs innspill til Stortingsmelding 8, sammen med innspillene fra Fagforbundet, FO, ASVL, Stiftelsen SOR, NHF, HBF og SAFO er oversendt til Arbeids- og sosialkomiteen.

NFU også har deltatt på høringen på Stortinget der vi la frem våre viktigste punkter. 

Les våre innspill her

Lenke til opptak av høringen.

Tips noen om siden