Anna Kittelsaa

Anna Kittelsaa

En bolig er ikke et hjem

For personer med utviklingshemming er ikke boligen bare et hus eller en leilighet, det har blitt en boform, en samling av leiligheter med fellesareal og personalrom hvor beboere og ansatte deler dagliglivet. Og det er denne helheten som kalles for «boligen», skriver Anna Kittelsaa.

En bolig er ikke et hjem

Av Anna Kittelsaa

I dette innlegget vil jeg slå et slag for at vi i NFU slutter å bruke ordet bolig når vi snakker om dagliglivet til personer med utviklingshemming. Begrunnelsen er at når vi bruker begrepet bolig slik det har utviklet seg, er vi med på å legitimere en undertrykkende praksis.

I 1973 ga Rolv Mikkel Blakar ut boka Språk er makt. Boka har senere vært utgitt seks ganger og har betydd mye for forståelsen av hvordan språket ikke bare beskriver, men også former den virkeligheten vi lever i. Et av kapitlene i boka legger særlig vekt på forholdet mellom kjønn og språk, og viser hvordan såkalt «kjønnsnøytrale» betegnelser skjuler realiteter og diskriminerer. Ord som lensmann, stortingsmann og politimann sier noe om hvem en forventer at har rett til slike titler, mens ord som yrkeskvinne viser at slike kvinner er i mindretall fordi betegnelsen «yrkesmann» ikke finnes. Boka ble altså skrevet i 1973, og på kjønnsområdet har det heldigvis skjedd mye siden da. Realitetene er endret; kvinner er på plass over alt i samfunnet og språket er endret; vi har fått kjønnsnøytrale yrkesbetegnelser. På samme måte har mennesker med ulike etniske bakgrunner og mennesker med nedsatt funksjonsevne arbeidet for å endre negative og stereotype betegnelser som brukes om dem. Denne debatten deltar også vi i NFU, og siden språket vårt er i stadig endring, er debatten om definisjoner og definisjonsmakt alltid aktuell.

La oss først se på hvordan ordet bolig brukes i dagliglivet til folk flest. Vi leser boligannonser, vi drar på boligvisning, vi vedlikeholder boligen vår. Altså snakker vi om et hus, en leilighet et sted vi bor eller ønsker å bo. Vi bruker helt andre ord når vi snakker om hvordan vi bor. Vi sier «hjemme», «hos oss selv», i leiligheten eller i huset mitt osv. Hjemme gir helt andre assosiasjoner enn bolig; når vi er hjemme, er vi på vårt sted med våre mennesker og ting rundt oss. Med andre ord: boligen er skallet rundt hjemmet vårt og ikke innholdet i det livet vi lever.

Men for noen har «boligen» kommet til å bety noe helt spesielt. For personer med utviklingshemming er ikke boligen bare et hus eller en leilighet, det har blitt en boform, en samling av leiligheter med fellesareal og personalrom hvor beboere og ansatte deler dagliglivet. Og det er denne helheten som kalles for «boligen».

«Da må jeg spørre boligen først», er et sitat hentet fra avhandlingen til Hilde Guddingsmo. Det kommer tydelig fram at boligens makt er det ikke lett å opponere mot. Tvert imot er det best «å være på den sikre siden» slik at en holder seg til det «boligen» bestemmer. Dermed er også den enkelte ansatte fritatt for å bli motsagt eller stilt til ansvar. Boligen har med dette blitt et handlende subjekt, slik vi blant annet har sett det under pandemien hvor «boligen» bestemmer hvem som skal få komme på besøk osv. Dermed har begrepet «bolig» kommet til å bety en maktstruktur, en ansiktsløs makt som kan bestemme over livene til både de som bor og til deres pårørende.

Jeg skriver dette for å si at vi må ta tilbake definisjonsmakten. Vi skal ikke la den ansiktsløse boligen bestemme! Vårt mantra må være at de som har en utviklingshemming, bor hjemme! De er hos seg selv, og der er det de som bestemmer, så langt det lar seg gjøre og gjerne gjennom en ordning med beslutningsstøtte. Tjenestene den enkelte trenger, selv om de kan være omfattende, er der for å bistå personer med utviklingshemming til å ha sitt eget hjem, leve et liv i fellesskap med andre som det godt og riktig heter.

Ikke la «boligen» gå inn i vårt språk når vi kjemper for den retten personer med utviklingshemming har til å leve et liv som andre – i sitt eget hjem.

13 mars 2022

 • 2024-02-24 pleasant post, stay aware of this fascinating work. It truly regards realize that this subject is being secured likewise on this site so cheers for setting aside time to talk about this! 토토사이트 토토사이트
 • 2024-02-19 I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. 스포츠무료중계 스포츠무료중계
 • 2024-02-10 I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-02-07 Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content! 포커 뷰어 프로그램 포커 뷰어 프로그램
 • 2024-01-30 Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained 뉴토끼 뉴토끼
 • 2024-01-30 For many people this is important, so check out my profile: 누누티비 누누티비
 • 2024-01-30 Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you 툰코 툰코
 • 2024-01-30 Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job 티비몬 티비몬
 • 2024-01-30 I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. 스포츠중계 스포츠중계
 • 2024-01-30 Very useful post. This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. 누누티비 바로가기 누누티비 바로가기
 • 2024-01-30 I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job! 늑대닷컴 늑대닷컴
 • 2024-01-30 Here at this site extremely the critical material accumulation so everyone can appreciate a great deal 툰코 툰코
 • 2024-01-30 osts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well! 뉴토끼 뉴토끼
 • 2024-01-30 our work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts 누누티비 누누티비
 • 2024-01-30 This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work 영화 다시보기 영화 다시보기
 • 2024-01-30 It is a fantastic post. I am also holding out for the sharks too that made me laugh. 드라마 다시보기 드라마 다시보기
 • 2024-01-30 The looks really great. Most of these smaller details are usually created employing wide range of heritage knowledge. I would like all of it substantially 야동 야동
 • 2024-01-29 Your content is nothing short of bright in many forms. I think this is friendly and eye-opening material. I have gotten so many ideas from your blog. Thank you so much. 웹툰툰코 웹툰툰코
 • 2024-01-28 이것은이 유용한 메시지를 공유하기위한 특별한 요소입니다. 이 블로그에있는 정보에 놀랐습니다. 그것은 여러 관점에서 나를 일으킨다. 이것을 다시 한 번 게시하기 위해 감사의 빚이 있습니다. 스포츠티비 스포츠티비
 • 2024-01-28 전 세계적으로 매우 어려운시기가 될 것이기 때문에 저는이 정보를 절대적으로 좋아합니다. 좋은 일이 확실히오고있다 무료스포츠중계 무료스포츠중계
 • 2024-01-28 이 글을 읽어 주셔서 감사합니다. 툰코 툰코
 • 2024-01-28 시간을내어이 문제에 대해 토론 해 주셔서 감사합니다.이 주제에 대해 더 많이 배우고 싶습니다. 가능하다면 전문 지식을 얻으면 추가 정보로 블로그를 업데이트 해 주시겠습니까? 저에게 매우 도움이됩니다. industrial outdoor storage real estate industrial outdoor storage real estate
 • 2024-01-28 꽤 좋은 게시물입니다. 나는 방금 귀하의 블로그를 우연히 발견하고 귀하의 블로그 게시물을 읽는 것이 정말 즐거웠다고 말하고 싶었습니다. 어떤 식 으로든 피드를 구독하고 곧 다시 게시 해 주시기 바랍니다. 유용한 정보에 감사드립니다. 소액결제현금화 소액결제현금화
 • 2024-01-27 이 주제에 대한 흥미롭고 흥미로운 정보는 볼 가치가있는 프로필에서 찾을 수 있습니다. 토토사이트 토토사이트
 • 2024-01-27 유쾌한 게시물,이 해주셔서 감사합니다! 카지노 올인토토 카지노 올인토토
 • 2024-01-27 "여기에 제공해 주신 귀중한 정보와 통찰력에 감사드립니다 ... 카지노사이트추천 카지노사이트추천
 • 2024-01-27 터키에서 온라인 스포츠 베팅을 할 수있는 베팅 사이트 목록은 바로 방문하십시오. 누누tv 누누tv
 • 2024-01-27 읽어 주셔서 감사합니다 !! 나는 당신이 게시하는 새로운 내용을 확인하기 위해 북마크에 추가했습니다. 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-01-27 나는 당신의 블로그를 정말 좋아합니다. 훌륭한 기사. 가장 분명한 것은 사람들이 할 수 있기 전에 배워야합니다. 카지노커뮤니티 카지노커뮤니티
 • 2024-01-27 읽어 주셔서 감사합니다 !! 나는 당신이 게시하는 새로운 내용을 확인하기 위해 북마크에 추가했습니다. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2024-01-27 "초기 당신은 멋진 블로그를 얻었습니다. 나는 결심에 더하기 균일 한 분을 포함합니다. 나는 당신이 정말로 매우 기능적인 문제를 가지고 있다고 생각합니다. 나는 항상 당신의 블로그 축복을 확인하고 있습니다. 카지노사이트 카지노사이트
 • 2024-01-27 이러한 유형의 콘텐는 당신의 비전과 통찰력에 깊은 인상을 받았습니다. 카지노 보증 카지노 보증
 • 2024-01-27 귀하의 블로그가 너무 놀랍습니다. 나는 내가보고있는 것을 쉽게 발견했다. 또한 콘텐츠 품질이 굉장합니다. 넛지 주셔서 감사합니다! 카지노뱅크 카지노뱅크
 • 2024-01-27 귀하의 블로그가 너무 놀랍습니다. 나는 내가보고있는 것을 쉽게 발견했다. 또한 콘텐츠 품질이 굉장합니다. 넛지 주셔서 감사합니다! 뉴토 끼 뉴토 끼
 • 2024-01-27 팁들 주셔서 감사합니다. 그들은 모두 훌륭했습니다. 나는 정신적으로나 육체적으로 뚱뚱해지는 데 문제가 있습니다. 여러분 덕분에 개선을 보여주고 있습니다. 더 게시하십시오. 툰코웹툰 툰코웹툰
 • 2024-01-27 이 기사는 기사 역사상 최고 중 하나입니다. 나는 골동품 'Article'수집가이고 때때로 그것들을 흥미롭게 읽습니다. 호빵맨도메인 호빵맨도메인
 • 2024-01-25 Thats really a nice and worthy post, this Stiglitz topic is very interesting. Keep it up with the good work, thanks for sharing this article 카지노 커뮤니티 카지노 커뮤니티
 • 2024-01-25 Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet 먹튀검증 먹튀검증
 • 2024-01-25 Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info. 누누티비 누누티비
 • 2024-01-21 이 목표에 도달했을 때의 사실을 생각해보십시오. 스포츠중계 스포츠중계
 • 2024-01-14 Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. 늑대닷컴 늑대닷컴
 • 2024-01-14 Hello to all, for the reason that I am truly eager of reading this weblog’s post to be updated regularly. 툰코 툰코
 • 2024-01-14 Thank you! Glad to hear this news and can't wait to try the service. 뉴토끼 뉴토끼
 • 2024-01-14 The content here is sublime, and I want to thank the writer who's shared this content here. I can use this content to complete one of my latest projects on this subject. I am extremely pleased with the work done here. 누누티비 바로가기 누누티비 바로가기
 • 2024-01-14 Hi, I also visit this site daily; this webpage is truly pleasant & users are openly sharing fastidious thoughts 영화 다시보기 영화 다시보기
 • 2024-01-14 The content here is sublime, and I want to thank the writer who's shared this content here. I can use this content to complete one of my latest projects on this subject. I am extremely pleased with the work done here. 드라마 다시보기 드라마 다시보기
 • 2024-01-14 The content here is sublime, and I want to thank the writer who's shared this content here. I can use this content to complete one of my latest projects on this subject. I am extremely pleased with the work done here. 드라마 다시보기 드라마 다시보기
 • 2024-01-14 Hi, I also visit this site daily; this webpage is truly pleasant & users are openly sharing fastidious thoughts 한국야동 한국야동
 • 2024-01-14 Superb article. Thanks to this blog my expedition has actually ended. 오피가니 오피가니
 • 2024-01-14 This specific seems to be definitely excellent. These very small facts are produced using wide range of qualifications know-how. I favor the idea a good deal 밤토끼 밤토끼
 • 2024-01-14 I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan! 툰코 툰코
 • 2024-01-14 You have performed a great job on this article. It’s very precise and highly qualitative. You have even managed to make it readable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you so muc 섹스파트너 섹스파트너
 • 2024-01-14 I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan! 메이저사이트 메이저사이트
 • 2024-01-14 This specific seems to be definitely excellent. These very small facts are produced using wide range of qualifications know-how. I favor the idea a good deal 메이저사이트 메이저사이트
 • 2024-01-14 Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign 뉴토끼 뉴토끼
 • 2024-01-14 Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign 뉴토끼 뉴토끼
 • 2024-01-14 I read your Article very carefully it is really very good 스포츠중계 스포츠중계
 • 2024-01-14 I read your Article very carefully it is really very good 누누티비 바로가기 누누티비 바로가기
 • 2024-01-14 I read your Article very carefully it is really very good 누누티비 시즌2 누누티비 시즌2
 • 2024-01-04 Thanks for sharing these informations. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post . 스포츠티비 스포츠티비
 • 2024-01-04 great article that help other to know what is happaned now... Please visit my web too for more similar info.. 카지노커뮤니티 카지노커뮤니티
 • 2024-01-03 This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your website in my social networks! 소액결제현금화 소액결제현금화
 • 2024-01-03 The article posted was very informative and useful. You people are doing a great job. Keep going 온카판 온카판
 • 2023-12-27 I was taking a gander at some of your posts on this site and I consider this site is truly informational! Keep setting up 야동 야동
 • 2023-12-06 Osh University proudly stands among the best medical colleges in the world , offering a stellar education that transcends boundaries. Join a community dedicated to excellence, shaping the future leaders of healthcare on a global scale. Osh University
 • 2023-12-06 When it comes to jewelry stores , Jewelgalore stands out as a premier destination. Discover a diverse selection of beautifully designed pieces, reflecting your unique fashion sense with elegance and grace. Jewel Galore
 • 2023-11-16 Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences 카지노놀이터 카지노놀이터
 • 2023-11-09 This website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up! 토토사이트 토토사이트
 • 2023-11-08 Better than normal Blog Post And Good Quality Content, this was a  brief substance for me and everyone. you should keep sharing such a substance. 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2023-11-08 I suppose you will keep the quality work going on. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-11-08 I read that Post and got it fine and informative. 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-11-08 Thank you so much for the post you do. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job. 슬롯커뮤니티 슬롯커뮤니티
 • 2023-11-08 I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative 슬롯커뮤니티 슬롯커뮤니티
 • 2023-11-08 Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-11-07 That appears to be excellent however i am still not too sure that I like it. At any rate will look far more into it and decide personally! 온라인 카지노 온라인 카지노
 • 2023-11-05 Thanks for this post. I definitely agree with what you are saying. I have been talking about this subject a lot lately with my mother so hopefully this will get him to see my point of view. Fingers crossed https://www.bitsofwisdom.org/blog https://www.bitsofwisdom.org/blog
 • 2023-11-05 Thanks for this post. I definitely agree with what you are saying. I have been talking about this subject a lot lately with my mother so hopefully this will get him to see my point of view. Fingers crossed 먹튀사이트 먹튀사이트
 • 2023-11-05 This web site really has all the information I wanted about this subject and didn't know who to ask 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-11-05 Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post 카지노 카지노
 • 2023-11-05 This post is genuinely incredible. I really like this post. It is remarkable among different posts that I see read in a long time. You shake for this alright post. I genuinely welcome it! 뉴토끼 뉴토끼
 • 2023-11-05 그것은 매우 유익하고 당신은 분명히이 분야에 대해 매우 잘 알고 있습니다. 흥미롭고 탄탄한 내용으로이 주제에 대한 다양한 견해에 눈을 뜨 셨습니다. 뉴토끼 뉴토끼
 • 2023-11-05 Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post 뉴토끼 뉴토끼
 • 2023-11-05 Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post 툰코주소 툰코주소
 • 2023-11-05 This web site really has all the information I wanted about this subject and didn't know who to ask 토토사이트 토토사이트
 • 2023-11-05 Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post buy website traffic buy website traffic
 • 2023-11-05 v buy website traffic
 • 2023-11-05 Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post 온라인카지노 후기 온라인카지노 후기
 • 2023-11-05 Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-11-04 Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-11-04 Thanks for this post. I definitely agree with what you are saying. I have been talking about this subject a lot lately with my mother so hopefully this will get him to see my point of view. Fingers crossed 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2023-11-04 Thanks for this post. I definitely agree with what you are saying. I have been talking about this subject a lot lately with my mother so hopefully this will get him to see my point of view. Fingers crossed 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-11-04 It's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information https://www.bazanos.com/majorsite https://www.bazanos.com/majorsite
 • 2023-11-04 A superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place 토토사이트 토토사이트
 • 2023-11-04 A superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place 슬롯커뮤니티 슬롯커뮤니티
 • 2023-10-21 I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!. 꽁머니 꽁머니
 • 2023-10-19 The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you weren't too busy looking for attention 토토사이트 sdasd
 • 2023-10-19 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 나는 그것을 발견하게되어 기쁘다. 당신이 어떤 추가 포스트를 포함하는지 곧 확인하기 위해 곧 다시 확인할 것이다. 툰코주소 툰코주소
 • 2023-10-18 I appreciated your work very thanks 저금통토토 저금통토토
 • 2023-10-01 그것은 매우 유익하고 당신은 분명히이 분야에 대해 매우 잘 알고 있습니다. 흥미롭고 탄탄한 내용으로이 주제에 대한 다양한 견해에 눈을 뜨 셨습니다. 툰코주소 툰코주소
 • 2023-09-16 Fabulous post, you have denoted out some fantastic points, I likewise think this s a very wonderful website. I will visit again for more quality contents and also, recommend this site to all. Thanks. av19 av19
 • 2023-09-12 Fabulous post, you have denoted out some fantastic points, I likewise think this s a very wonderful website. I will visit again for more quality contents and also, recommend this site to all. Thanks. 오피 오피
 • 2023-09-11 Decent data, profitable and phenomenal outline, as offer well done with smart thoughts and ideas, bunches of extraordinary data and motivation, both of which I require, on account of offer such an accommodating data her 티비몬 티비몬
 • 2023-09-10 Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking 오피 오피
 • 2023-09-09 Good to become visiting your weblog again, it has been months for me. Nicely this article that i've been waited for so long. I will need this post to total my assignment in the college, and it has exact same topic together with your write-up. Thanks, good share. 누누티비 시즌2 누누티비 시즌2
 • 2023-09-09 You have done a amazing job with you website 야동 야동
 • 2023-09-09 Hi, I log on to your new stuff like every week. Your humoristic style is witty, keep it up 슈퍼헐크주소 슈퍼헐크주소
 • 2023-09-07 JAKARTA, Feb 7 (Reuters) - Sepa창원출장샵ratist fighters in 출장샵
 • 2023-09-06 Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks 레모나주소 레모나주소
 • 2023-09-05 Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better! keep doing awesome! 레고주소 레고주소
 • 2023-09-05 The blog writings were so nice, I wished they neever ended. 해외축구중계 SDASD
 • 2023-09-05 Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription... 토토솔루션 토토솔루션
 • 2023-09-05 great article that help other to know what is happaned now... Please visit my web too for more similar info.. nba중계 nba중계
 • 2023-09-04 I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to start my own Blog Engine blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a fine example of it. 슬롯용가리 슬롯용가리
 • 2023-08-31 Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info. 카지노총판 카지노총판
 • 2023-08-31 Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have 토토총판 토토총판
 • 2023-08-30 Awesome issues here. I'm very happy to see your post. Thank you a lot and I am taking a look forward to touch you. Will you kindly drop me a mail? 온라인카지노 온라인카지노
 • 2023-08-20 In this web 3.0-based time, you could discuss your routine or offer things that you were doing. Then, at that point, theblogists saw a chance to impart data in another manner on the web. In this manner started the wonderful universe of writing for a blog. harpermia
 • 2023-08-17 The article you have shared is very interesting. I am really happy that i visit your webpage, and i am agree with what you said. Please keep sharing more. 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2023-08-17 Thats really a nice and worthy post, this Stiglitz topic is very interesting. Keep it up with the good work, thanks for sharing this article Mlb중계 Mlb중계
 • 2023-08-17 I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. 온라인카지노 후기 온라인카지노 후기
 • 2023-08-17 That is the excellent mindset, nonetheless is just not help to make every sence whatsoever preaching about that mather. Virtually any method many thanks in addition to i had endeavor to promote your own article in to delicius nevertheless it is apparently a dilemma using your information sites can you please recheck the idea. thanks once more 프리미어리그중계 프리미어리그중계
 • 2023-08-16 Nice info, thanks for share, 토토사이트 토토사이트
 • 2023-08-16 I have express a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorite’s blog site list and will be checking back soon 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2023-08-16 Nice info, thanks for share, 스포츠중계 스포츠중계
 • 2023-08-16 http://hgtv26.com/ Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. 프리미어리그중계
 • 2023-08-16 Awesome article, it was exceptionally helpful! I simply began in this and I'm becoming more acquainted with it better. The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-08-16 Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. 꽁머니 꽁머니
 • 2023-08-16 awesome article. Thank you for sharing the post with your tribe 스포츠중계 스포츠중계
 • 2023-08-16 I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good wor 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-08-16 In yoast seo be able unite the keyword you'd kind of thine submit yet web page in conformity with office because of into the iquire results. 슬롯커뮤니티 슬롯커뮤니티
 • 2023-08-16 Regular visits listed here are the easiest method to appreciate your energy, which is why why I am going to the website everyday, searching for new, interesting info. Many, thank you! 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-08-16 This is why promoting for you to suitable seek ahead of creating. It's going to be uncomplicated to jot down outstanding write-up doing this 안전 슬롯사이트 안전 슬롯사이트
 • 2023-08-15 That is why a good idea is you need to connected examine prior to producing. You can actually distribute greater distribute this way. 실시간중계티비 실시간중계티비
 • 2023-08-15 You have a good point here! I totally agree with what you have said !! Thanks for sharing your views ... hope more people will read this article  온라인 카지노 온라인 카지노
 • 2023-08-15 With our trusted and highly trained shipping professionals ready to answer all of your shipping questions, 슬롯커뮤니티 슬롯커뮤니티
 • 2023-08-10 et vil jeg slå et slag for at vi i NFU slutter å bruke ordet bolig når vi snakker om dagliglivet 속초출장샵 til personer med utviklingshemming. Begrunnelsen er at når vi bruker begrepet bolig slik det har utviklet seg, er vi med på å legitimere en undertrykkende praksis. 심심출장샵
 • 2023-07-11 Thanks for this great post, I find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future UFABET UFABET
 • 2023-06-25 There is definately a great deal to know about this subject. I like all of the points you've made 저금통 토토 저금통 토토
 • 2023-06-25 This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck. 파랑새 토토 파랑새 토토
 • 2023-06-25 I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! 기가토토 기가토토
 • 2023-06-25 There is definately a great deal to know about this subject. I like all of the points you've made 토마토벳 토마토벳
 • 2023-06-25 Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. 정류장 토토 정류장 토토
 • 2023-06-25 Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. 휴게소 휴게소
 • 2023-06-25 Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. 모모벳 모모벳
 • 2023-06-25 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantl 승부벳 승부벳
 • 2023-06-25 There is definately a great deal to know about this subject. I like all of the points you've made 롸쓰고 롸쓰고
 • 2023-06-25 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantl 놈놈놈 사이트 놈놈놈 사이트
 • 2023-06-25 I want you to thank for your time of this wonderful read!!! I definately enjoy every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff of your blog a must read blog! 마추자 마추자
 • 2023-06-25 I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place 베팅룸 베팅룸
 • 2023-06-24 Great recommendation! I had so much to learn. credit repair florence lindamartn15
 • 2023-06-16 CNN Chairman and CEO Chr오산출장샵is Licht is out after a brief and tumultuous tenure 오산출장샵
 • 2023-06-03 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free 數學補習 數學補習
 • 2023-06-03 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantl 裝修設計 裝修設計
 • 2023-06-03 Hi, This is a nice article you shared great information I have read it thanks for giving such a wonderful Blog for the reader. 中文補習邊個好 中文補習邊個好
 • 2023-05-28 Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign  脫髮問題 脫髮問題
 • 2023-05-28 You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!! cal機必入programme cal機必入programme
 • 2023-05-27 The article posted was very informative and useful. You people are doing a great job. Keep going 中文補習老師 中文補習老師
 • 2023-05-25 Great post i must say and thanks for the information. Education is definitely a sticky subject. However, is still among the leading topics of our time. I appreciate your post and look forward to more 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-05-25 Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. 안전슬롯사이트 안전슬롯사이트
 • 2023-05-25 v 안전슬롯사이트
 • 2023-05-25 There is noticeably a bundle to find out about this. I assume you made sure nice factors in options also 스포츠중계 스포츠중계
 • 2023-05-25 I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-05-25 Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. 대한총판연합 대한총판연합
 • 2023-05-25 Amazing experience after visiting this site which is really full of information and someone have information for.And also you could buy some cosplay costumes from http://www.cosjj.com/ in high quality. news update for latest updates in urdu language this is best . Just have fun. 카지노게임사이트 카지노게임사이트
 • 2023-05-22 Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share 新樓設計 新樓設計
 • 2023-05-22 Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work 英文補習老師 SDASD
 • 2023-05-22 The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you weren't too busy looking for attention 上門迷你倉 上門迷你倉
 • 2023-05-21 The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us 中三英文補習 SDASDA
 • 2023-05-21 I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place 補習社 補習社
 • 2023-05-19 JAKARTA, Feb 7 (Reuters) - Separa목포출장샵tist fighters in 출장샵
 • 2023-05-18 I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now. 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-05-14 "thank you a lot for the submit you do. I love your put up and all you proportion with us is up to date and pretty informative, i would love to bookmark the page so i can come right here once more to read you, as you have accomplished a amazing activity. I'm very happy to examine your weblog, you write surely properly, i pray to god that you maintain writing such properly blogs and share with us. If some one needs professional view on the topic of blogging and site-building then i endorse him/her to visit see this net website online, preserve up the good work." 토토서치 먹튀검색 토토서치 먹튀검색
 • 2023-05-14 You'll locate quite a few approaches after travelling your post. I used to be exactly trying to find. Thank you for such publish 카지노군단 카지노군단
 • 2023-05-14 this article is an appealing wealth of beneficial informative this is exciting and properly-written. I commend your difficult paintings on this and thanks for this information. I understand it thoroughly that if all and sundry visits your weblog, then he/she will be able to absolutely revisit it again. I cherished this undertaking article and saved updating interesting articles. I may be a regular reader. I am imparting help to college students over the globe at a low charge. I pride in, cause i found simply what i was seeking out. You have got ended my 4 day lengthy hunt! God bless you man. Have a terrific day. Thank you for the beneficial data that you shared throughout your blog. I appreciate the way you shared the relevant, valuable, and ideal records. your blog provided us with valuable statistics to work with. Each & each recommendations of your publish are great. Thanks a lot for sharing. Keep blogging, i'm satisfied to find this publish very useful for me, because it incorporates lot of statistics. I constantly choose to read the great content material and this thing i discovered in you publish. Thanks for sharing 토토마트 토토검증업체 토토마트 토토검증업체
 • 2023-05-14 first of all i would love to say amazing blog! I had a brief question that i’d want to ask in case you don’t thoughts. I used to be interested to find out how you center your self and clean your thoughts earlier than writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out. I do take satisfaction in writing but it just seems like the first 10 to fifteen mins tend to be misplaced just seeking to parent out a way to start. Any pointers or hints? Thank you! Hi! Might you thoughts if i proportion your blog with my twitter organization? There’s numerous folks that i think would sincerely enjoy your content material. Please let me realize. Many thank you 카지노프렌즈 카지노프렌즈
 • 2023-05-14 this layout is depraved! You maximum definitely realize how to preserve a reader entertained. Between your wit and your films, i was nearly moved to start my personal blog (properly, almost…haha!) first-rate process. I simply cherished what you had to say, and greater than that, the way you presented it. Too cool! I can right away take keep of your rss as i'm able to’t locate your electronic mail subscription hyperlink or e-e-newsletter provider. Do you’ve any? Kindly permit me apprehend in order that i may additionally simply subscribe. Thank you. I’m not positive wherein you are getting your records, but top topic. I desires to spend a while mastering much extra or knowledge extra. Thanks for impressive data i was seeking out this data for my challenge. 토토팡검증사이트 토토팡검증사이트
 • 2023-05-14 hiya! This post couldn’t be written any better! Studying this put up jogs my memory of my preceding room mate! He continually kept chatting about this. I'm able to forward this newsletter to him. Pretty positive he could have an excellent examine. Thank you for sharing! That is the right weblog for anyone who desires to discover about this subject matter. You recognize so much its nearly difficult to argue with you (not that i really would need…haha). You surely put a new spin on a subject thats been written about for years. Extremely good stuff, just extremely good! 토토매거진 검증업체 토토매거진 검증업체
 • 2023-05-14 thanks lots for giving each person an exceptionally awesome opportunity to check suggestions from this net website online. It is frequently very cute and as nicely , full of a whole lot of fun for me and my workplace co-people to search your blog minimum three times in per week to examine the brand new objects you've got got. And lastly, we're always glad for the cool expertise you serve. Some thoughts in this newsletter are indeed the maximum green we've got ever had. My spouse and i've been actually fortunate when chris could conclude his research through the valuable suggestions he grabbed while using the weblog. It's miles now and again difficult to really in all likelihood be giving without cost beneficial tips which regularly some of human beings were creating wealth from. Therefore we understand we want you to present way to for this. Maximum of the explanations you made, the easy blog menu, the friendships you may help to sell – it’s were given everything fantastic, and it’s virtually assisting our son and our circle of relatives trust that this text is interesting, that's extremely critical. Thanks for the whole thing! 먹튀프렌즈검증업체 먹튀프렌즈검증업체
 • 2023-05-14 needed to send you the little observation as a way to provide many thank you once more in your first rate pointers you’ve discussed in this internet site. It is honestly extraordinarily generous with you to supply extensively what exactly a number of us should have bought for an digital e-book to generate a few income on their very own, precisely considering that you would possibly properly have carried out it in case you wanted. These correct tips likewise worked just like the exceptional manner to fully grasp that a few people have similar passion similar to my very very own to comprehend more and more in terms of this matter. I am sure there are plenty extra gratifying conditions beforehand for those who study through your blog publish. I sincerely wanted to expand a brief remark with a purpose to specific gratitude to you for all of the exceptional records you're writing on this website. My long net research has ultimately been identified with noticeably right data to proportion with my two pals. I might assert that most of us website online site visitors genuinely are truely fortunate to be in a extremely good network with many special professionals with beneficial tricks. I sense extremely blessed to have come across the net pages and look forward to in reality more amusing mins studying here. Thank you once more for all of the details. 스포츠토토 스포츠토토
 • 2023-05-14 hey! I recognise this is suld certainly benefit from a number of the records you provide right here. Please allow me know if this k with you. Many thank you! 먹튀검증백과커뮤니티 sdsfsdf
 • 2023-05-14 i’ve been surfing online extra than three hours these days, but i by no means found any interest-grabbing article like yours. It¦s adorable fee enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made suitable content material cloth as you did, the net will probably be plenty extra useful than ever earlier than. I don’t even know how i stopped up here, but i concept this publish turned into incredible. I do now not realize who you are but truly you will a famous blogger in case you aren’t already 😉 cheers! Pleasant read, i just surpassed this onto a chum who changed into doing a little studies on that. And he simply bought me lunch due to the fact i discovered it for him smile so let me rephrase that: thank you for lunch! 주간토토 먹튀검증사이트 주간토토 먹튀검증사이트
 • 2023-05-14 i’ve been surfing online extra than three hours these days, but i by no means found any interest-grabbing article like yours. It¦s adorable fee enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made suitable content material cloth as you did, the net will probably be plenty extra useful than ever earlier than. I don’t even know how i stopped up here, but i concept this publish turned into incredible. I do now not realize who you are but truly you will a famous blogger in case you aren’t already 😉 cheers! Pleasant read, i just surpassed this onto a chum who changed into doing a little studies on that. And he simply bought me lunch due to the fact i discovered it for him smile so let me rephrase that: thank you for lunch! 주간토토 먹튀검증사이트 주간토토 먹튀검증사이트
 • 2023-05-14 great web page. Plenty of helpful information here. I am sending it to 3 friends ans additionally sharing in scrumptious. And in reality, thanks for your effort! Female of alien best work you may have finished, this internet site is truly interesting with excellent info. Time is god as manner of keeping everything from taking place at once. Thank you for helping out, exquisite information. In case of dissension, by no means dare to choose till you ave heard the other facet. That may be a extraordinary tip specifically to those new to the blogosphere. Short however very correct records admire your sharing this one. A ought to study article! Very good positioned up, i actually love this net website, keep on it 토토하이 먹튀검증커뮤니티 토토하이 먹튀검증커뮤니티
 • 2023-05-14 thanks for the sensible critique. Me & my neighbor had been simply making ready to perform a little studies approximately this. We got a snatch a ebook from our nearby library however i think i learned greater clear from this submit. I'm very satisfied to see such high-quality info being shared freely out there. Youre so cool! I dont think ive study something like this before. So correct to seek out someone with some precise thoughts in this problem. Realy thank you for beginning this up. This net web page is one thing this is wanted at the internet, a person with quite originality. Helpful process for bringing some thing new to the internet! 먹튀스쿨먹튀신고 먹튀스쿨먹튀신고
 • 2023-05-14 hts if i proportion your blog with my twitter organization? There’s numerous folks that i think would sincerely enjoy your content material. Please let me realize. Many thank you 카이소 카이소
 • 2023-05-14 particular records you provide us thank you for this -norton. Com/nu16 on the subject of antivirus and protection programs for their computers, many users pick norton security. Norton is a well-known security agency that has been collaborated through many huge brands for greater protection. You should have visible the call of the norton offering protection to the websites and greater. This type of beautiful submit thank you for sharing-mcafee. Com/spark off is a comprehensive, and shrewd cybersecurity suite that safeguards you, your information, identification, privacy and all of your devices always. It gives you the advantage of defensive all of the gadgets of a household with a unmarried subscription. It seamlessly integrates “antivirus, privacy, and identity” equipment and features which might be capable to overwhelm the most advanced protection threats. 스포츠토토 스포츠토토
 • 2023-05-14 undeniably believe that which you said. Your favorite motive seemed to be on the internet the easiest element to have in mind of. I say to you, i honestly get irked even as different folks remember concerns that they simply do no longer realise about. You controlled to hit the nail upon the best and mentioned out the complete aspect without having side-results , different oldsters can take a signal. Will possibly be returned to get extra. Thanksprecise day! I simply want to offer you a big thumbs up for the high-quality information you’ve got here in this publish. I'm coming lower back to your web site for greater quickly. I’m excited to discover this website. I need to to thank you for ones time for this remarkable examine!! I without a doubt appreciated each bit of it and that i have you ever ebook marked to observe new stuff in your internet web page. Oh my goodness! Staggering article dude! Many thank you, but i'm going through difficulties together with your rss. I don’t understand the reason why i can’t join it. Is there all of us else getting same rss problems? Everybody that knows the answer will you kindly reply? Thanx. 먹튀 먹튀
 • 2023-05-14 hey! I recognise this is somewhat off subject matter however i was thinking which blog platform are you the use of for this website? I’m getting uninterested in wordpress because i’ve had troubles with hackers and i’m looking at options for another platform. I'd be high-quality if you could point me inside the path of a great platform. Do you thoughts if i quote a couple of your articles as long as i provide credit score and sources back in your internet site? My internet site is within the very identical region of hobby as yours and my visitors could certainly benefit from a number of the records you provide right here. Please allow me know if this k with you. Many thank you! 먹폴 먹폴
 • 2023-05-14 along side everything which appears to be constructing within this particular location, all of your evaluations take place to be pretty refreshing. Nonetheless, i encourage your pardon, but i cannot join your complete plan, all be it exhilarating none the less. It seems to me that your comments are usually now not completely validated and in fact you are usually yourself not even absolutely assured of the point. In any event i did take pride in reading it. I am satisfied for commenting to make you be aware of what a honestly correct revel in my toddler had going thru your net web page. She came to find a few portions, which include what it is like to have a extraordinary coaching coronary heart to have the mediocre ones easily understand some of tortuous subject rely. You truly surpassed her predicted consequences. I appreciate you for presenting the useful, safe, explanatory as well as cool hints approximately this subject matter to mary. 먹튀패스 먹튀검증업체 먹튀패스 먹튀검증업체
 • 2023-05-14 very useful facts shared in this newsletter, properly written! I might be reading your articles and the use of the informative recommendations. Searching forward to read such knowledgeable articles just saying thanks will not simply be sufficient, for the fantasti c lucidity on your writing. I will immediately grab your rss feed to stay informed of any updates. Of path, your article is right sufficient, but i idea it would be much higher to see professional photos and videos together. There are articles and pictures on these subjects on my homepage, so please visit and share your evaluations. 먹튀검역소먹튀제보 먹튀검역소먹튀제보
 • 2023-05-14 an incredible proportion! I’ve simply forwarded this onto a co-worker who have been doing a little homework on this. And he simply ordered me dinner because of the reality that i found it for him… lol. So permit me to reword this…. Thank you for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk approximately this difficulty right here to your net site. It feels correct to hear the fulfilling thud of a poker chip once you toss it down the table. Now there is 1 other tip you have to utilize in case you want to discover ways to carry out. He started taking component in the sport fairly regularly on nearly every weekend. What does depend is which you manage that money in order that your bankroll will increase over the years. So, the greater you rake the extra you get again again! Having a buddy or to help adds exciting and pleasure. 토토 토토
 • 2023-05-14 nice post. This post became very thrilling. I got many information from this publish. Thank you for share this publish with us. I have referred to some critical factors in my notes e-book. All the content in this put up are proper. I shared this post with my pals. Your all posts are superb. Thanks for sharing such form of blog where person can proportion their thoughts and information approximately new upcoming on internet. I am new here but don’t need to miss the danger to percentage some thing beneficial and real. Please visit us for more statistics 토스맨검증사이트 토스맨검증사이트
 • 2023-05-14 "such an incredible and helpful put up this is. I virtually in reality adore it. It’s so true and so awesome. I'm simply amazed. I hope that you keep to do your work like this inside the destiny also. Very beneficial facts shared in this text, well written! I may be studying your articles and the usage of the informative guidelines. Searching forward to read such informed articles i sense plenty extra humans want to examine this, superb info . I am going to bookmark this website online. Simply cherished the content material" 토토빅검증업체 토토빅검증업체
 • 2023-05-14 right publish. I analyze something new and hard on blogs i stumbleupon everyday. It’s always exciting to I appreciate you for sharing! Greetings! Very useful recommendation in this unique article! It’s the little adjustments that produce the largest modifications. Thanks lots for sharing! 토토 토토
 • 2023-05-11 Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also. Through this post, I know that your good knowledge in playing with all the pieces was very helpful. I notify that this is the first place where I find issues I've been searching for. You have a clever yet attractive way of writing. I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work! The web site is lovingly serviced and saved as much as date. So it should be, thanks for sharing this with us. 토토사이트도메인 토토사이트도메인
 • 2023-05-11 I felt extremely upbeat while perusing this site. This was truly exceptionally educational site for me. I truly preferred it. This was truly a welcoming post. Much appreciated! Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards . Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. 파워볼 파워볼
 • 2023-05-11 I am incapable of reading articles online very often, but I’m happy I did today. It is very well written, and your points are well-expressed. I request you warmly, please, don’t ever stop writing. I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription...It is very good, but look at the information at this address 파워볼사이트 파워볼사이트
 • 2023-05-11 What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & help other users like its helped me. Good job. I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post. Your blogs further more each else volume is so entertaining further serviceable It appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again! 드래곤타이거사이트 드래곤타이거사이트
 • 2023-05-11 I discovered your this post while taking a gander at for some related information on blog search...It's a not all that horrendous post..keep posting and invigorate the information. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing. just looking around some blogs, seems a pretty nice platform you are using. I’m currently using WordPress for a few of my sites but looking to change one particular of them over to a platform similar to yours as a trial run. 먹튀놀이터 먹튀놀이터
 • 2023-05-11 At the point when you are prepared doing all that we have discussed in the past sections, which is thinking about your shopping list with cautious arranging exactness, discovering the medications you require recall that we have an incredible number of sildenafil pills, which are conventional Viagra tablets in their various versions, structures and measurements and sending them to the shopping basket, you will be diverted to the page with your own subtleties. at the point when I have time I will have returned to peruse much more, Please keep up the When I take a gander at your blog in Chrome, it looks fine however when opening. 먹튀검증사이트 먹튀검증사이트
 • 2023-05-03 Uncommon tips and clear. This will be to a great degree supportive for me when I get a chance to start my blog 꽁머니 꽁머니
 • 2023-05-03 Thank you for any other informative site. The place else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a mission that I'm just now running on, and I have been on the look out for such info 스포츠중계 스포츠중계
 • 2023-05-01 Your way of explaining all in this post is actually fastidious, every one can simply understand it, Thanks a lot. 토토 토토
 • 2023-05-01 This is actually the kind of information I have been trying to find. Thank you for writing this information. 소액결제 현금화 소액결제 현금화
 • 2023-05-01 You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you. 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-05-01 Great survey, I'm sure you're getting a great response. 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-05-01 I wanted to thank you for this great read !! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post 슬롯커뮤니티 슬롯커뮤니티
 • 2023-05-01 I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers 토토사이트 토토사이트
 • 2023-05-01 I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best! 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-04-30 I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best! 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2023-04-28 I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. Sandbar boat cruise Anonymt
 • 2023-04-26 I really appreciate that this article is well summarized, and easy to understand. I am sure that 메이저놀이터 you must be interested in, can also teach you more logically. 메이저놀이터