Webinar om ASK 20. april 2022

NFUs webinar om ASK. Onsdag 20. april fra kl. 20.00 til 21.15.

 

Klikk her for å delta i møtet

«Kommunikasjon og mulighetene for å bli hørt og forstått er avgjørende for god livskvalitet og deltakelse. Mange personer med utviklingshemming har kommunikasjonsvansker og manglende verbalt språk som gjør at de har behov for alternative kommunikasjonsformer. NFU ønsker å sette fokus på dette gjennom et webinar om ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) på Teams onsdag 20. april fra kl. 20.00 til 21.15. Det siste kvarteret brukes til å besvare eventuelle spørsmål i chatten.

Innledere som deltar i webinaret har ulik kompetanse om ASK, og vi vil få mer kunnskap om hva ASK er, hvilke rettigheter som gjelder, og praktiske eksempler på tilrettelegging og god bruk av ASK.»

Inger Brokka de Ruiter, Arendal. Mamma til en gutt med utviklingshemming og autisme. Jobber som sosiallærer. Lang erfaring med ASK både som mamma og som miljøterapeut.

Monika Andersen, Arendal. Spesialpedagog 0 – 6 år. Lokallagsleder og vara til Landsstyret NFU.

Ingvild Østerby, juridisk rådgiver i NFU vil snakke om retten til ASK i barnehage, skole og på andre arenaer, i norsk rett og i CRPD.

Tips noen om siden