Illustrasjon av brukermedvirker

Bergensere søkes!

NFU Bergen lokallag trenger medlemmer som kan bli med i arbeidet overfor Bergen kommune. Siktemålet er å sikre gode levekår for innbyggere med utviklingshemning.

Vår eminente leder av NFU Bergen lokallag, Kari, har i mange år jobbet for bedre brukermedvirkning i de kommunale tjenestene i Bergen. Arbeidet har gitt resultater. Ett av resultatene har gitt en boomerangeffekt. Nå er er det mer å gjøre og Bergen lokallag trenger flere som er villig til å være brukermedvirkere.

Medlemmer som kunne tenke seg å være brukerrepresentant trengs. Kunne du tenkt deg å bidratt til kommunens politikkutforming så send en e-post til lokallagsleder Kari Elster Moen.

Den siste forespørselen fra Bergen kommune, gjelder samordning av tjenester til personer med utviklingshemming som også har psykiske lidelser. Et felt som sårt trenger forbedring når det gjelder samarbeidet mellom de ulike instansene.

Det er så viktig at vi er med der det skjer!

11 oktober 2017

Tips noen om siden