Uttalelser fra NFUs ledersamling

Helgen 23.-25. september var NFUs landsstyre og fylkesledere samlet på Gardermoen. Forsamlingen ble enige om tre uttalelser.

Uttalelse om CRPD

Uttallelse om sosialtjenesteloven

Uttalelse om boligpolitikk

Tips noen om siden