Sivilombudets logo

Ulovlig innelåsning av personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune

Sivilombudet avdekket ulovlig innelåsing av mennesker med utviklingshemming i Kristiansand kommune.

Sivilomudets forebyggingsenhet har som oppgave å etterse og forebygge at torturkonvensjonens forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff etterleves. Sivilombudets besøksrapport fra Kristiansand, avdekker at innbyggere med utviklingshemming utsettes for ulovlig innelåsning i deres leiligheter. Noen hadde til og med tvangsvedtak overprøvd av Statsforvalteren som i strid med lovverket åpnet for slik ulovlig innelåsning. 

"Rapporten vil være grunnlag for viktig forbedringsarbeid framover", sier helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud til NRK.

Innelåsning er ikke noe nytt i Kristiansand

Nå er det ikke første gang vi hører om ulovlig innelåsning i Kristiansand. For noen år tilbake, var brakte Fædrelandsvennen flere saker om ulovlig innelåsning både i Kristiansand og andre Agderkommuner.

Faksimile fra Fædrelandsvennen

Faksimile fra Fædrelandsvennens nettside hvor innelåsning omtales i 2016.

 

Det er alltid en historie bak innelåsningen

Ester Skreros og Wenche Lill Naglestad Moi forteller om sin erfaring med omsorgstjenesten, personalpolitikk og innelåsning av beboere med utviklingshemning

 

Da Fylkesmannen gikk gjennom sakene om ulovlig innelåsning i 2016, så kom de til den forbausende konklusjonen at den ulovlige innelåsningen var forsvarlig.

Kristiansand er nok ikke alene om ulovlig innelåsning

I 2016, da Fædrelandsvennen satte fokus på ulovlig innelåsning, så fikk vi henvendelser både fra andre pårørende Kristiansand og fra andre kommuner i Fædrelandsvennens nedslagsfelt. Det syntes som at både pårørende og tjenesteyter i liten grad var kjent med lovverket og grunnleggende menneskerettigheter.

Ulovlighetene florerer og kontrollen er stort sett fraværende

Det er svært positivt at Sivilombudet holder fokus på tvang og alvorlige krenkelser av mennesker med utviklingshemning. Til nå har Sivilombudet kommet med tre besøksrapporter:

I alle tre repportene dokumenteres ulovligheter knyttet til tvansbruk både i kommunen og hos Statsforvalteren.

I 2019 kom rapporten Tvang og makt mot personer med utviklingshemming etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Likestillings- og diskrimineringsombudets gjennomgang av 32 saker fra Fylkesmannen i Hedmark. Rapporten fant feil og mangler med samtlige vedtak. En kan f.eks. lese i rapporten at

"Ombudet har ikke i noen av de 32 sakene funnet opplysninger som tilsier at Fylkesmannen selv har snakket med personen vedtaket gjelder, eller at Fylkesmannen på annen måte innhentet personens syn på tvangstiltakene før Fylkesmannen godkjenner vedtakene. Gjennomgangen gir grunn til å anta at Fylkesmannen ikke selv innhenter personens syn på tiltakene, men isteden bygger på det som kommer frem av kommunens vedtak."

Helsetilsynet har nasjonale tilsyn på feltet. Resultatene fra de nasjonale tilsynene forteller om en like svak rettsikkerhet som rapportene fra Sivilombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Årstall Tilsynstema Prosent av tilsynene som påpekte lovbrudd
2005 Tvang og makt 77
2006 Tvang og makt 90
2009 Barneboliger og avlastningsboliger for barn 79
2016 Tjenester til personer med utviklingshemning 81

 

I oppsummeringsrapporten fra Helsetilsynet etter tilsynet i 2016, stilles et velbegrunnet og essensielt spørsmål på side 27:

"De alvorlige forholdene som dette tilsynet har avdekket gir grunn til å stille spørsmål om dagens rammer og ressurser for kommunenes tjenestetilbud er tilstrekkelige til å sikre gode og trygge tjenester til alle brukerne. Har kommunene nødvendige forut- setninger for å etablere og drifte forsvarlige tilbud – også til brukere med store og komplekse tjenestebehov? Gir staten tydelige nok krav, føringer og faglig støtte til kommunenes oppgaveløsning? Prioriterer spesialisthelsetjenesten bistanden til kommunene høyt nok?"

Vi venter fortsatt på svar og gode løsninger fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tom Tvedt

29 april 2022

 • 2023-06-02 As expected, there are so many good articles in the world that give you strength and make you feel many things 먹튀검증 so I understand how you feel when you write this article ghost
 • 2023-05-31 Haha that's so funny. Hurry up and post the next one메이저사이트 veraq
 • 2023-05-29 It's a pity that I didn't see articles like you on the site I was looking for . I'm glad you didn't make me sad.토토사이트 순위 토토사이트 순위
 • 2023-05-29 Reading your post, I wanted to suggest a few interesting things. If you would like to know about the offer, please visit us.https://totonoliteo.com/ https://totonoliteo.com/
 • 2023-05-26 I really want to say thank you to you for giving me a lot of positive influences 토토사이트 I think it's the best article I've ever written this year gardiinan
 • 2023-05-23 I read this article very well. I will visit you often in the future. Thank you, my friend. I hope everything goes well주소 ghost78
 • 2023-05-20 maincuan maincuan rtp maincuan maincuan maincuan maincuan maincuan maincuan maincuan maincuan maincuan maincuan maincuan maincuan maincuan maincuan asdasdas
 • 2023-05-20 bocoran admin jarwo bocoran admin jarwo bos168 bos168 bos168 bos168 bos168 bos168 bos168 rajacuan88 slot dana akun thailand seributoto royal378 piramidaslot katsu5 indojp8888 dugemslot dnatoto dewi88 bintangtoto bel4d bos168 slot online asdasda
 • 2023-05-20 winsgoal winsgoal winsgoal winsgoal winsgoal winsgoal winsgoal rtp winsgoal winsgoal winsgoal winsgoal winsgoal winsgoal winsgoal winsgoal winsgoal daftar judi online terpercaya asdasda
 • 2023-05-18 My friend, you will probably become a great celebrity. I will always look forward to your writing. I wish you all the best주소 vera
 • 2023-05-17 It's full of amazing data. I was impressed Your presentation has been well investigated and well written to convey your position on this to all readers. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-05-15 Wow, how can you write this? You're so smart. Aren't you a genius? It's awesome. It's so much fun that I'll come back to watch it' I'm just looking forward to your posting again레플리카사이트 and I felt responsible for receiving this warm energy and sharing it with many people replitown
 • 2023-05-14 I finally found what I was looking for! I'm so happy. 온라인바카라 Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting. 온라인바카라
 • 2023-05-13 pgslot vip ลองเล่นสล็อต เล่นได้ไม่ต้องเสียเงิน กับเกมใหม่ล่าสุด pgslot168z
 • 2023-05-12 What a fantastic and beautiful writing that is so meaningful and really touches everyone's heart 토토사이트 Where do you get inspired to write in this way? ghost
 • 2023-05-10 สล็อตแตกง่ายล่าสุด สล็อตแตกง่ายล่าสุด ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ สนุกได้ไม่มีเบื่อ รวบรวมเอาเกมเดิมพันสล็อตออนไลน์ที่เงินได้จริงมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันแล้ววันนี้ พร้อมมอบโอกาสรวยมาเสิร์ฟให้ทุกท่านอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียว สล็อตแตกง่ายล่าสุด
 • 2023-05-10 [b][url= https://www.youtube.com/watch?v=p_N4UP5rGVU]สล็อตแตกง่ายล่าสุด[/url][/b] สล็อตแตกง่ายล่าสุด ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ สนุกได้ไม่มีเบื่อ รวบรวมเอาเกมเดิมพันสล็อตออนไลน์ที่เงินได้จริงมาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันแล้ววันนี้ พร้อมมอบโอกาสรวยมาเสิร์ฟให้ทุกท่านอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียว สล็อตแตกง่ายล่าสุด
 • 2023-05-10 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. bitcoincasino bitcoincasino
 • 2023-05-09 I really want to say thank you to you for giving me a lot of positive influences 토토사이트 I think it's the best article I've ever written this year gardian
 • 2023-05-08 After reading this article, I think it's a good article that has a lot of meaning먹튀검증 and it's a great word that really makes your head and chest realize a lot of things yogiyo111
 • 2023-05-05 I've been troubled for several days with this topic. casinocommunity, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? casinocommunity
 • 2023-05-03 While looking for articles on these topics, I came across this article on the site here. 토토사이트 토토사이트
 • 2023-05-03 That's a really impressive new idea! 먹튀사이트검증 It touched me a lot. I would love to hear your opinion on my site. Please come to the site I run once and leave a comment. Thank you. 먹튀사이트검증
 • 2023-05-03 Your writing is perfect and complete. slotsite However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once? slotsite
 • 2023-05-02 Hello, I read the post well. 카지노사이트 It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once 카지노사이트
 • 2023-05-02 I miss you. I miss you so much that I don't want to forget because I miss you so much that I can't forget so many things that I couldn't forget. This song is a song called "I miss you, miss you, miss you." It's so good that you should listen to it레플리카신발 and I felt responsible for receiving this warm energy and sharing it with many people replitown
 • 2023-05-01 The interview was very exciting. Too bad that Siberia Rot was not prevented and could not participate. Markus
 • 2023-04-29 proper day i'm so delighted i discovered your weblog, i certainly discovered you by coincidence, at the same time as i used to be discovering on digg for some thing else, however i am right here now and would just like to mention many thank you for a outstanding publish and a all round exciting weblog (i also love the theme/layout), i donít have time to read via it all on the minute however i've bookmarked it and also introduced your rss feeds, so while i've time i can be returned to read a superb deal more, please do preserve up the top notch activity. Hi there i recognize this is off topic however i was questioning if you knew of any widgets i ought to upload to my blog that routinely tweet my latest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for pretty some time and hoped maybe you'll have a few enjoy with some thing like this. Please let me recognise if you run into whatever. I absolutely revel in studying your weblog and that i sit up for this is a outstanding blog. 토토매거진 검증업체 토토매거진 검증업체
 • 2023-04-29 proper daabsolutely revel in studying your weblog and that i sit up for this is a outstanding blog. 먹튀검증하는곳 먹튀검증하는곳
 • 2023-04-29 a completely incredible blog submit. We're certainly grateful in your blog submit. You may locate numerous methods after travelling your publish. I used to be precisely attempting to find. Thank you for such put up and please maintain it up . Looking at this article, i pass over the time after i didn’t put on a mask. Hopefully this corona will quit soon. My blog is a blog that especially posts pictures of day by day existence earlier than corona and landscapes at that point. In case you want to remember that time again, please go to us 토토빅검증업체 토토빅검증업체
 • 2023-04-29 it is a good website submit without fail. No l 토토위젯검증커뮤니티 토토위젯검증커뮤니티
 • 2023-04-29 i’ll try to get the cling of it! 토토 토토
 • 2023-04-29 thank you for an exciting weblog. What else may i am getting that type of info written in one of these perfect approach? I've an venture that i'm simply now running on, and i've been on the lookout for such information. Splendid post, you've got denoted out some brilliant factors, i likewise think this s a totally top notch internet site. I'm able to go to again for greater first-class contents and additionally, advise this site to all. Thanks. Excellent factors you wrote right here.. Terrific stuff... I assume you've got made a few honestly thrilling points. Maintain up the good paintings. It is my first visit on your weblog, and i am very inspired with the articles that you serve. Provide adequate knowledge for me. Thanks for sharing beneficial fabric. I will be lower back for the more wonderful post. 카지노프렌즈 카지노프렌즈
 • 2023-04-29 quite detail of content material. I truly stumbled upon your internet site and in accession capital to say that i am getting in fact loved account your weblog posts. Any manner i can be subscribing in your increase or maybe i success you get admission to constantly swiftly. It’s great to participate in a contest for among the best blogs on the internet. I will advise this internet site! This website is often a stroll-through for all the info you wanted about this and didn’t recognize who to ask. Glimpse right here, and also you’ll definitely find it. Wow, top notch weblog shape! How lengthy have you ever been jogging a blog for? You're making blogging glance clean. The entire look of your website is tremendous, as smartly as the content! This is a extremely good weblog. I’m surely glad i've found this data. 토스맨검증사이트 토스맨검증사이트
 • 2023-04-29 The making a bet approaches additionally fluctuate amongst numerous poker video video games. 스포츠토토 스포츠토토
 • 2023-04-29 "your web site is very fine, and it is very helping us this publish is unique and interesting, thanks for sharing this fantastic information. And go to our blog web site additionally. Incredible article! That is the sort of data which are meant to be shared across the net. Thank you for sharing this kind of useful post. Very exciting post! I often follow this form of weblog . Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained!" 토토팡검증사이트 토토팡검증사이트
 • 2023-04-29 ot achieved a great job. I will honestly dig it and individually endorse it to my buddies. I am assured they will be benefited from this website 카이소 카이소
 • 2023-04-29 thank you in your own efforts on this weblog. Gloria take hobby in coping with investigations and it is easy to look why. Maximum of us pay attention all about the dynamic manner you present priceless recommendations through this net weblog and further enhance contribution from others on that challenge count number plus our own simple princess is undoubtedly discovering plenty of factors. Have fun with the rest of the new 12 months. You have been engaging in a fantastic job. I appear to be writing to assist you to know of the splendid discovery my pal’s lady developed surfing yuor web blog. She came to apprehend many problems, no longer to say what it’s want to have a super giving mind-set to have sure humans smoothly draw close certain tortuous matters. You sincerely did extra than readers’ expectancies. Thanks for giving the ones treasured, trusted, edifying and unique thoughts on the topic to mary. I have to point out my recognize for your type-heartedness giving aid to people who need help with in this idea. Your very very own commitment to passing the message at some point of become specifically critical and has mainly empowered pals like me to reach their targets. Your very own useful hints can suggest much to me or even in addition to my friends. With thank you; from each one of us. 토토서치 먹튀검색 토토서치 먹튀검색
 • 2023-04-29 i certainly inspired after study this because of a few high-quality work and informative thoughts. I just wanna say thanks to the writer and wish you all the fine for coming!. We at unique submission. We've got our ability in each form of on-line venture assist which includes dissertation writing, essay writing, task composing, studies idea writing, admission essay composing, coursework composing and plenty of more. Fantastic blog i visit this blog it’s sincerely top notch. The vital factor is that in this blog content material written in reality and understandable. The content material of statistics may be very informative. Thanks for sharing! If you are using a garmin explicit device, an update will provide you more moderen features because the agency constantly works on growing their older capabilities to present customers a better experience. 토토하이 먹튀검증커뮤니티 토토하이 먹튀검증커뮤니티
 • 2023-04-29 right publish. I analyze somethinndation in this unique article! It’s the little adjustments that produce the largest modifications. Thanks lots for sharing! 먹튀연구실검증업체 먹튀연구실검증업체
 • 2023-04-29 A ought to study article! Very good positioned up, i actually love this net website, keep on it 카지노군단 카지노군단
 • 2023-04-29 quite detail of content material. I truly stumbled upon your internet site and in accession capital to say that i am getting in fact loved account your weblog posts. Any manner i can be subscribing in your increase or maybe i success you get admission to constantly swiftly. It’s great to participate in a contest for among the best blogs on the internet. I will advise this internet site! This website is often a stroll-through for all the info you wanted about this and didn’t recognize who to ask. Glimpse right here, and also you’ll definitely find it. Wow, top notch weblog shape! How lengthy have you ever been jogging a blog for? You're making blogging glance clean. The entire look of your website is tremendous, as smartly as the content! This is a extremely good weblog. I’m surely glad i've found this data. 먹튀패스 먹튀검증업체 먹튀패스 먹튀검증업체
 • 2023-04-29 quite detail of content material. I truly stumbled upon your internet site and in accession capital to say that i am getting in fact loved account your weblog posts. Any manner i can be subscribing in your increase or maybe i success you get admission to constantly swiftly. It’s great to participate in a contest for among the best blogs on the internet. I will advise this internet site! This website is often a stroll-through for all the info you wanted about this and didn’t recognize who to ask. Glimpse right here, and also you’ll definitely find it. Wow, top notch weblog shape! How lengthy have you ever been jogging a blog for? You're making blogging glance clean. The entire look of your website is tremendous, as smartly as the content! This is a extremely good weblog. I’m surely glad i've found this data. 먹튀패스 먹튀검증업체 먹튀패스 먹튀검증업체
 • 2023-04-29 i clearly desired to send a simple word a good way to thanks for all the lovely secrets you're giving here. My especially lengthy internet research has in the end been compensated with exquisite records to proportion with my companions. I ‘d accept as true with that maximum people site visitors are very fortunate to be in a tremendous internet site with many high-quality people with very beneficial answers. I sense very plenty privileged to have visible your entire web site and stay up for such a lot of greater enjoyable mins studying here. Thank you once more for the whole thing. Thank you lots for offering individuals with an extremely excellent hazard to study crucial reviews from this web website online. It’s constantly so type and filled with a whole lot of amusing for me personally and my workplace fellow employees to go looking your web page at a minimum three instances in a week to look the fresh guides you'll have. And of path, i’m also typically happy regarding the suitable processes you serve. Sure three thoughts in this page are simply the satisfactory we’ve ever had. I collectively with my men had been reviewing the first-class points placed for your internet blog and then the sudden developed a horrible feeling i had no longer thanked the web blog owner for the ones strategies. All the women appeared to be as a result glad to peer them and still have clearly been making the maximum of them. Many thank you for growing surely useful and also for choosing such essential subject matters tens of millions of people are truely wanting to be informed on. Our very own honest regret for now not expressing gratitude to faster. 먹튀 먹튀
 • 2023-04-29 "such an incredible anite online. Simply cherished the content material" 주간토토 먹튀검증사이트 sdasd
 • 2023-04-29 i revel in you due to your complete work in this internet web site. Gloria virtually likes undertaking research and it’s obvious why. A number of us listen all approximately the compelling medium you create treasured steps through this internet website or even strongly inspire contribution from internet site site visitors on that region then our personal infant is now starting to learn plenty of things. Experience the last part of the year. You’re conducting a useful task. I am satisfied for writing to can help you recognize of the excellent enjoy my pal’s woman had checking your web page. She even discovered masses of details, with the inclusion of what it’s want to own an notable supporting heart to make many others without issues recognise some impossible things. You sincerely passed people’s expectations. Thanks for producing such useful, reliable, informative as well as easy hints on that topic to evelyn. 토토경비대 토토검증 토토경비대 토토검증
 • 2023-04-29 i enjoy you due to all of your precious work on this net web page. My niece delights in doing investigations and it is simple to understand why. Each person hear all concerning the effective approaches you produce fine tricks by means of your web weblog and consequently cause contribution from different people at the problem so our baby is honestly being taught a lot. Enjoy the rest of the brand new year. You have got been appearing a pretty cool task. I need to bring my affection on your kindness giving help to ladies and men who actually need steerage on on this area of interest. Your non-public determination to passing the solution all around has been truely high-quality and feature continuously allowed those like me to get to their objectives. Your tremendous beneficial pointers and tips denotes an entire lot to me and additionally to my colleagues. Thank you a ton; from everyone. Thank you for all of the difficult work in this web website online. Ellie delights in coping with investigations and it’s easy to peer why. A number of people pay attention all about the energetic approach you produce superb guidelines at the web site and in addition to purpose reaction from the others in this issue and my princess is coming across a lot. Take advantage of the relaxation of the new yr. You’re doing a tremendous activity. 먹튀뱅크검증커뮤니티 먹튀뱅크검증커뮤니티
 • 2023-04-29 i have been surfing online more than 3 hours recently, but i in no way determined any thrilling article like yours. It is stunning charge sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made extraordinary content material material as you did, the internet can be lots more beneficial than ever before. Actually much like your internet web page although, you need to take a look at the transliteration on a great range of of one's content material. Several of alternatives stuffed by using the usage of transliteration troubles so i to get them quite troublesome to inform the reality then again i most definitely will really go back all over again. Whoah this weblog is exceptional i really like analyzing your articles. Preserve up the good paintings! You recognize, masses of folks are looking round for this facts, you can aid them substantially. 파워볼 파워볼
 • 2023-04-29 an excellent percentage! I've just forwarded this onto a coworker who has been undertaking a bit research on this. And he in truth ordered me dinner in reality because i stumbled upon it for him… lol. So permit me to reword this…. Thank you for the meal!! However yeah, thanx for spending time to talk about this rely right here for your site. Hiya, there’s no doubt that your web page could possibly be having net browser compatibility troubles. Every time i look at your website in safari, it seems high-quality but, if establishing in internet explorer, it’s got some overlapping troubles. I just desired to provide you a brief heads up! Besides that, brilliant website online! 스포츠토토 스포츠토토
 • 2023-04-29 thanks lots for giving each person an exceptionally awesome opportunity to check suggestions from this net website online. It is frequently very cute and as nicely , full of a whole lot of fun for me and my workplace co-people to search your blog minimum three times in per week to examine the brand new objects you've got got. And lastly, we're always glad for the cool expertise you serve. Some thoughts in this newsletter are indeed the maximum green we've got ever had. My spouse and i've been actually fortunate when chris could conclude his research through the valuable suggestions he grabbed while using the weblog. It's miles now and again difficult to really in all likelihood be giving without cost beneficial tips which regularly some of human beings were creating wealth from. Therefore we understand we want you to present way to for this. Maximum of the explanations you made, the easy blog menu, the friendships you may help to sell – it’s were given everything fantastic, and it’s virtually assisting our son and our circle of relatives trust that this text is interesting, that's extremely critical. Thanks for the whole thing! 토토브라더검증사이트 토토브라더검증사이트
 • 2023-04-29 https://degentevakana.com/blogs/view/105961 i’m writing to allow you to understand of the amazing experience my princess received traveling your web site. She came to understand several info, most drastically what it’s like to own a wonderful coaching temper to get a number of human beings very effortlessly research some complicated problems. You really handed readers’ anticipated outcomes. Many thanks for providing the ones precious, straightforward, edifying and as well as cool steerage on that subject matter to lizeth. Thank you for each one of your efforts in this web web page. My aunt takes satisfaction in making time for internet research and it is simple to comprehend why. Maximum folks realize all regarding the dynamic way you gift very important courses with the aid of this weblog and further strongly inspire contribution from other people on that place then our daughter has been information a first-rate deal. Revel in the rest of the brand new year. Your engaging in an amazing task. 먹튀스쿨먹튀신고
 • 2023-04-29 i exactly wanted to understand you all over again. I’m not sure the matters i'd have applied without the real methods mentioned via you regarding my enterprise. It previously became a actual frightful situation for my part, but looking at a specialized manner you handled it made me to jump over satisfaction. I am just grateful to your recommendation as well as desire you find out what an first-rate job your are putting in instructing different people thru your weblog. Greater than probably you've got by no means got to recognise any folks. I’m writing to will let you be aware about what a beneficial discovery my cousin’s princess gained surfing your webblog. She got here to discover too many things, such as what it's miles like to own an high-quality education heart to get the others effortlessly know simply exactly several impossible topics. You clearly passed her goals. Many thanks for giving such valuable, trusted, explanatory and in addition fun suggestions on the subject to sandra. 먹튀스쿨먹튀신고 먹튀스쿨먹튀신고
 • 2023-04-29 I certainly truely favored every little bit of it and i also have you ever saved as a favourite to have a look at new matters to your internet site. 토토 토토
 • 2023-04-29 i and also my pals ended up following the best thoughts from the blog and so fast i got a horrible feeling i in no way expressed respect to the internet web page proprietor for the ones strategies. The girls have been surely warmed to study thru them and also have quite lots been making the most of them. Recognize your becoming well thoughtful and additionally for deciding on certain critical issues the majority are in reality desiring to be aware about. Our personal sincere remorse for not expressing appreciation to earlier. Had to compose you that very little remark so as to mention thanks lots once more approximately the beautiful methods you've got proven in this situation. It turned into so enormously generous with you to provide unhampered exactly what a few humans might’ve bought as an electronic ebook to earn a few income on their personal, precisely for the reason that you can likely have performed it if you desired. Those techniques as nicely served like the exquisite manner to understand that the relaxation have the identical zeal sincerely like mine to understand loads more bearing on this trouble. I am sure there are lots of more fun classes up front for individuals that scan your weblog post. 먹튀검역소먹튀제보 먹튀검역소먹튀제보
 • 2023-04-29 howdy there! I simply desire to give you a massive thumbs up for the brilliant records you’ve got right right here on this post. I'm coming again to your website for more soon. I enjoy reviewing a blog post with a view to make individuals think. I virtually anticipate this website needs some distance extra element to don't forget. I’ll intend be lower back over again to discover greater as well as thanks all over again for the data. Thank you for sharing this type of wonderful lavatory it is very helpful. 먹튀검증백과커뮤니티 먹튀검증백과커뮤니티
 • 2023-04-28 I showed this to a lot of people The writing is so good that it's a waste for me to see it, but everyone says the same thing. The writing is so beautiful. As expected, I was proud for no reason because I wasn't the only one who thought so메이저사이트 gardian
 • 2023-04-27 You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you. i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me. Easily, the article is actually the best topic on this registry related issue. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your next updates. 먹튀검증업체순위 먹튀검증업체순위
 • 2023-04-27 Hello. Neat post. There is an issue with your site in firefox, and you may want to test this… The browser is the market chief and a big part of other people will miss your wonderful writing because of this problem. Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists. Thank you Superb article. When I saw Jon’s email, I know the post will be good and I am surprised that you wrote it man! 파워사다리 파워사다리
 • 2023-04-27 Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more. Really nice and interesting post. I was looking for this kind of information and enjoyed reading this one. Keep posting. Thanks for sharing. 사다리사이트 사다리사이트
 • 2023-04-27 Hello I am so delighted I located your blog, I really located you by mistake, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could just like to say thank for a tremendous post and a all round entertaining website. Please do keep up the great work. I truly adored perusing your blog. It was exceptionally all around created and straightforward. Not at all like different sites I have perused which are truly not that good.Thanks alot! Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! 오션카지노 쿠폰 오션카지노 쿠폰
 • 2023-04-27 Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to locate somebody by authentic applying for grants this subject. realy thanks for starting this up. this site is a thing that’s needed on the web, somebody after a little bit originality. helpful purpose of bringing a new challenge for the web! Nicely I definitely loved learning it. This particular topic procured by a person is very efficient for accurate preparing. Nicely I definitely loved learning it. This particular topic procured by a person is very efficient for accurate preparing. The most interesting text on this interesting topic that can be found on the net .. 토토사이트 홍보 배너 토토사이트 홍보 배너
 • 2023-04-27 It’s very informative and you are obviously very knowledgeable in this area. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. Appreciate it for all your efforts that you have put in this. very interesting info . best Realtor near Dallas-Fort Worth ----hey you should get social media plugins for your posts. I was looking for the ‘like’ button but couldn’t find it. you have got a wonderful weblog here! do you want to make some invite posts in this little blog? web mail ---------------------Nice post. I study something tougher on totally different blogs everyday. Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-04-27 I have a lot of trouble. I wish someone like you was by my side. Then you can get a lot of advice. your post I am very happy to know you through Your posts helped me a lot. This is a great and very interesting blog. 토토사이트 Anonymt
 • 2023-04-27 I on a focal level need to uncover to you that I am new to weblog and totally preferred this blog page. Conceivable I'm going to bookmark your blog . You everything considered have striking stories. Pulls for changing with us your blog. By: 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-04-23 Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about casinocommunity ?? Please!! casinocommunity
 • 2023-04-21 Hey There. I found your blog using msn. This is a very neatly written article. 토토사이트 토토사이트
 • 2023-04-21 Great work! Thiss is the қind of info thɑt should be shared around thee web. Disgrace ᧐n Google for now not positioning tһis post upper! Come on over and talk oѵer wіtһ mʏ website . 토토사이트 토토사이트
 • 2023-04-21