Sivilombudets logo

Ulovlig innelåsning av personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune

Sivilombudet avdekket ulovlig innelåsing av mennesker med utviklingshemming i Kristiansand kommune.

Sivilomudets forebyggingsenhet har som oppgave å etterse og forebygge at torturkonvensjonens forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff etterleves. Sivilombudets besøksrapport fra Kristiansand, avdekker at innbyggere med utviklingshemming utsettes for ulovlig innelåsning i deres leiligheter. Noen hadde til og med tvangsvedtak overprøvd av Statsforvalteren som i strid med lovverket åpnet for slik ulovlig innelåsning. 

"Rapporten vil være grunnlag for viktig forbedringsarbeid framover", sier helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud til NRK.

Innelåsning er ikke noe nytt i Kristiansand

Nå er det ikke første gang vi hører om ulovlig innelåsning i Kristiansand. For noen år tilbake, var brakte Fædrelandsvennen flere saker om ulovlig innelåsning både i Kristiansand og andre Agderkommuner.

Faksimile fra Fædrelandsvennen

Faksimile fra Fædrelandsvennens nettside hvor innelåsning omtales i 2016.

 

Det er alltid en historie bak innelåsningen

Ester Skreros og Wenche Lill Naglestad Moi forteller om sin erfaring med omsorgstjenesten, personalpolitikk og innelåsning av beboere med utviklingshemning

 

Da Fylkesmannen gikk gjennom sakene om ulovlig innelåsning i 2016, så kom de til den forbausende konklusjonen at den ulovlige innelåsningen var forsvarlig.

Kristiansand er nok ikke alene om ulovlig innelåsning

I 2016, da Fædrelandsvennen satte fokus på ulovlig innelåsning, så fikk vi henvendelser både fra andre pårørende Kristiansand og fra andre kommuner i Fædrelandsvennens nedslagsfelt. Det syntes som at både pårørende og tjenesteyter i liten grad var kjent med lovverket og grunnleggende menneskerettigheter.

Ulovlighetene florerer og kontrollen er stort sett fraværende

Det er svært positivt at Sivilombudet holder fokus på tvang og alvorlige krenkelser av mennesker med utviklingshemning. Til nå har Sivilombudet kommet med tre besøksrapporter:

I alle tre repportene dokumenteres ulovligheter knyttet til tvansbruk både i kommunen og hos Statsforvalteren.

I 2019 kom rapporten Tvang og makt mot personer med utviklingshemming etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Likestillings- og diskrimineringsombudets gjennomgang av 32 saker fra Fylkesmannen i Hedmark. Rapporten fant feil og mangler med samtlige vedtak. En kan f.eks. lese i rapporten at

"Ombudet har ikke i noen av de 32 sakene funnet opplysninger som tilsier at Fylkesmannen selv har snakket med personen vedtaket gjelder, eller at Fylkesmannen på annen måte innhentet personens syn på tvangstiltakene før Fylkesmannen godkjenner vedtakene. Gjennomgangen gir grunn til å anta at Fylkesmannen ikke selv innhenter personens syn på tiltakene, men isteden bygger på det som kommer frem av kommunens vedtak."

Helsetilsynet har nasjonale tilsyn på feltet. Resultatene fra de nasjonale tilsynene forteller om en like svak rettsikkerhet som rapportene fra Sivilombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Årstall Tilsynstema Prosent av tilsynene som påpekte lovbrudd
2005 Tvang og makt 77
2006 Tvang og makt 90
2009 Barneboliger og avlastningsboliger for barn 79
2016 Tjenester til personer med utviklingshemning 81

 

I oppsummeringsrapporten fra Helsetilsynet etter tilsynet i 2016, stilles et velbegrunnet og essensielt spørsmål på side 27:

"De alvorlige forholdene som dette tilsynet har avdekket gir grunn til å stille spørsmål om dagens rammer og ressurser for kommunenes tjenestetilbud er tilstrekkelige til å sikre gode og trygge tjenester til alle brukerne. Har kommunene nødvendige forut- setninger for å etablere og drifte forsvarlige tilbud – også til brukere med store og komplekse tjenestebehov? Gir staten tydelige nok krav, føringer og faglig støtte til kommunenes oppgaveløsning? Prioriterer spesialisthelsetjenesten bistanden til kommunene høyt nok?"

Vi venter fortsatt på svar og gode løsninger fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tom Tvedt

29 april 2022

 • 2022-05-20 It is faltering to look these records on your plan up, I used to be looking feeble yet there could have been at this point no veritable phenomenal obliging huge asset, thanks now. || Independent Female Escorts Bangalore || Bangalore Model Escorts || Independent Escorts in Ulsoor || VIP Bangalore Escorts Service || Escorts Service in Bangalore || Independent Escorts Bangalore Bangalore Escorts
 • 2022-05-20 When I read your post then your content made my day. Thank you for sharing this kind of amazing with us. || Bangalore Female Escorts || foreign Escorts in Bangalore || Bangalore Escorts Service || Model Bangalore Escorts || Escorts Service in Bangalore Bangalore Escorts
 • 2022-05-20 Endlessly out five-star post creat by you. You are stunning. Thank you for sharing. || Cheap Escorts in Bangalore || VIP Bangalore Escorts Service || High Profile Escorts Service in Bangalore || Erotic Massage in Bangalore Escorts || Bangalore Model Escorts Bangalore Escorts
 • 2022-05-20 You always make a superb frum posting. And I love to read out your all posts. || Independent Bangalore Escorts || Bangalore High Profile Escorts || Model Escorts in Bangalore || Bangalore Escorts Service || VIP Escorts Service in Bangalore Bangalore Escorts
 • 2022-05-19 uphold login gemini login jaydenbartels
 • 2022-05-18 Good! I like your message and think like you Hope to see your message again. :P ทีเด็ดฟุตบอล ทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ Jedyub
 • 2022-05-18 Your writing was quite beneficial and instructive to me. You are invited to join me in playing slope game if you have any spare time. johndimaria
 • 2022-05-17 Thank you for sharing your talent with everyone. You are an inspiration. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts.

  industrial floor treatment

  mikasa
 • 2022-05-16 Euchre is a social game considered to belong to the “trick-taking” genre, along with hearts and spades. When playing this game, the player can win the trick by playing the high card in each round, and to win more tricks than the other team. Anna
 • 2022-05-13 snow rider 3d is an incredibly engaging and dramatic game about drifting. The goal of the game is to drive your vehicle as far as possible without sliding off the track. You must pay special attention since the road you are on is not always easy; there are many twisting turns to which you must pay close attention in order to maintain control of your vehicle. hany
 • 2022-05-10 This seriously affects human rights. Not everyone is born wanting to be disabled. Let's use human rights to protect those people. trap the cat robertmay19
 • 2022-05-09 Illegal actions should be stopped immediately, it makes people angry and that leads to crime. So, you should focus on education by providing students with operations assignment help and more. oliverparker0321
 • 2022-05-09 It's impressive. I've been looking around for information, and I've found your article. It was a great help to me. I think my writing will also help me. Please visit my blog as well. 토토사이트 totoright
 • 2022-05-09 Superior post, keep up with this exceptional work. It’s nice to know that this topic is being also covered on this web site so cheers for taking the time to discuss this! Thanks again and again!안전토토사이트 totovi
 • 2022-05-09 i am for the primary time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out a lot. I’m hoping to provide something back and help others such as you aided me.토토사이트 totoguy
 • 2022-05-07 This is a great source of information, I will keep track of your posts and share them with everyone. I admire the person who wrote this post, you are so talented, hope you will promote them and become more successful drift boss fnf masuey
 • 2022-05-06 When it comes to Nike collaborations Edison Chen’s CLOT never seems to miss the mark. The High Quality Fake Off White Air Force 1 is drowned in luxurious silk embossed with a traditional chinese pattern. Inspired by the concept of Yin and Yang this sneaker was rumoured to be immensely limited. Repkicks
 • 2022-05-05 Jeg er glad denne saken ble avdekket for de fleste tvangstilfellene blir ikke det noe som indikerer store mørketall. Steinar Wangen
 • 2022-05-04 This is an excellent blog post. We found the documentation on your site to be quite helpful. The 2 games gartic phone and ovo game that I will introduce today are some of the hottest games today. Let's play and enjoy it Anonymt
 • 2022-05-03 Etter at HVPU reformen trådde i kraft, er det helt sikkert mye ulovlig rundt om. Får helt vondt inni meg når jeg leser innlegget. Mennesker som trenger trygghet,ekstra hjelp og ikke minst å få føle seg elsket og godtatt skal få en slik uverdig og ulovlig behandling av dem som kaller seg fagfolk og skal være kompetente til sitt yrke, Gir ikke noe for slik uverdig behandling, La dem få sin straff for sin udåd. Turid Næss

Tips noen om siden