arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, Dritan Kreshpaj og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik, Dritan Kreshpaj og Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Ta en prat med Verdal kommune!

UDI hevder at ingen kommuner vil bosette Dritan Kreshpaj. Dette er ikke er så underlig all den tid Verdal kommune ikke visste at Dritan Kreshapaj bodde i kommunen. Er viljen til stede, så kan justisministeren, arbeidsministeren sammen med ordføreren i Verdal, løse problemet på en god måte.

UDI vil flytte Dritan Kreshpaj fra Verdal kommune til et nyopprettet asylmottak i det gamle sykehjemmet på Østre Toten. Til tross for oppholdstilatelse siden 2013, inngår Dritan i kategorien "ikke bosatte". UDI har ingen helse- og omsorgstjeneste, derfor legges Dritan ut på anbud.

Men verken ordfører eller lederen av sektoren i Verdal kommune var klar over at UDI hadde en "ikke bosatt" flykning med store bistandsbehov boende i kommunen. Når UDI ikke har hatt samtaler om bosetning med Verdal kommune, så kommer det trolig av at UDI kun har ansvar for "ikke bosatte". Bosettingen sorterer unde Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Det var ingen motvilje å registrere fra Verdals ordfører. I Hurdalsplattformen sier regjeringen at de vil jobbe for å få bosatt alle flyktninger raskest mulig. Dritan har hatt oppholdstillatelse i 9 år og er ikke blitt bosatt så raskt som mulig.

UDI som er underlagt justisdepartementet har i dag har ansvaret for Dritan og alle andre som ikke er bosatt. IMDI som er underlagt Arbeidsdepartementet, har ansvar for bosettingen.

Det kan godt være at byråkratiske bestemmelser, tungrodde systemer og mangelfulle virkemidler kan forklare sendrektigheten. Men hvis det er vilje tilstede, så kan nok mye rettes opp og historien få en lykkelig slutt om justis- og beredskapsminiseter Emilie Enger Mehl samt arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik ber folkene sine sette seg ned med Verdals ordfører Pål Sverre Fikse og finne frem til en løsning som gjør at Dritan kan bli boende i Verdal kommune.

Penger er neppe problemet. Avtalene som UDI har inngått med Ecura for å drive asylmottak for personer med store bistandsbehov, er langt i fra gratis.

Jens Petter Gitlesen

8 februar 2022