Olaug Bollestad og Nicholas Wilkinson

Barn skal ikke være på sykehjem

"Barn har rett til familieliv og trygghet. De har rett til å få leve sammen med foreldrene sine", skriver stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) sitt forslag som vil forhindre at barn må være på sykehjem.

Forslaget fra Olaug Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) viser til Klepp kommune som har barneavlastning på sykehjemmet og Hattfjelldal kommune hvor en gutt på fire år måtte tilbringe nettene på sykehjemmet.

Stortingsrepresentantene skriver:

"Barn har rett til familieliv og trygghet. De har rett til å få leve sammen med foreldrene sine. Ved å plassere barn i institusjoner som sykehjem, i strid med foreldrenes ønske, tar man fra unger med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser retten til å bli behandlet med den verdighet og selvstendighet de har krav på."

Forslaget lyder som følger:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovforslag for å sikre at kommuner ikke kan plassere barn i sykehjem i strid med familienes ønske og barnets beste.

  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak med orientering om bruk av institusjonsplasser for barn i strid med barnets beste og familienes ønsker.

  3. Stortinget ber regjeringen umiddelbart klargjøre for kommunene at praksis med barn som tvangsplasseres på sykehjem, skal opphøre.

Det er vanskelig å forstå at forslaget ikke skal bli enstemmig vedtatt. Ingen partier har arbeidet for å få barn på sykehjem. Alle partiene har talt mot at barn skal måtte være på sykehjem. Vi lever i håpet og venter i spenning.

Jens Petter Gitlesen

22 november 2017

Tips noen om siden