Helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett

Spikeren i kista for boligdrømmen

Mennesker med utviklingshemning er blant de gruppene som har størst problemer med å komme inn i boligmarkedet. Boligkøen er lang. Få eier sin egen leilighet og knapt noen får velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo. Nå foreslår regjeringen å sette spikeren i kista, slutte med statlige tilskudd, velte kostnadene over på kommunen eller eventuelt formuende med utviklingshemming.

Køen av unge med utviklingshemning som venter på å flytte hjemmefra er lang. Har en trygden Ung ufør, så har en ikke råd til å anskaffe seg verken eid eller leid bolig på det ordinære boligmarkedet. De senere årene er Husbankens aktuelle tilskudd begrenset til «Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem». Tilskuddet som blir gitt til kommunene, har vært romslig, opp til 45 prosent av kostnadene. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, kan en lese:

«Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser i institusjon og omsorgsboliger ble innført i 2008. Formålet med tilskuddet er å stimulere kommunene til både å fornye og øke tilbudet av institusjonsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. I statsbudsjettet for 2023 foreslås det å ikke prioritere egne stimuleringsmidler til formålet.»

Når staten velter regningen for nye omsorgsboliger over på kommunene, så kan vi forvente en bråstopp i kommunenes prosjektering og bygging av nye omsorgsboliger. Antall personer med utviklingshemning i boligkø vil øke. Regjeringen har varslet en ny og «rettferdig» kurs for vanlige folk. Ved å kutte investeringstilskuddet, så ser en at den nye og «rettferdige» kursen skal finansieres med å frata mennesker med utviklingshemning muligheten til å skaffe seg sin egen leilighet.

Jens Petter Gitlesen

12 oktober 2022

 • 2022-12-05 Knowing that a second Christmas season is being considered is a good thing. It will be enjoyable to use it on Christmas Day. Unquestionably, this was a great post. Please provide more updates; I actually read the whole thing slope io Acacia
 • 2022-12-05 Knowing that a second Christmas season is being considered is a good thing. It will be enjoyable to use it on Christmas Day. Unquestionably, this was a great post. Please provide more updates; I actually read the whole thing slope io Acacia
 • 2022-12-01 I should say how much I appreciate this essay and how frequently I use it. I think you'll continue to post above-average stuff here Retro Battle. candy
 • 2022-11-24 The fact that there's a post that has a different thought from me It's amazing, it's very interesting and exciting Thank you for letting me know new things If you can, please read my comment. 메이저토토사이트추천 메이저토토사이트추천
 • 2022-11-22 The game happy wheels is an exciting new adventure. As you race to reach the finish line of each level, you will need to avoid lethal obstacles such as traps and dangers, as well as your own bike turning against you. callmoon
 • 2022-11-21 A logo is your brand's first impression and it visually displays your core message in one appealing and compact image. We offer high-quality logo and website design package for brands. Julia Eden Amara
 • 2022-11-16 United Healthcare Login | Log In To My Account United healthcare Login makes it easy for patients and doctors to find and communicate with each other and manage their healthcare dealings. United healthcare login kevin dasti
 • 2022-11-16 Rocket Mortgage Login | Sign in to My Account Quicken Loans’ online division is now Rocket Mortgage login, which provides mortgage services online and through mobile apps including Rocket Mortgage login Fieldhouse. rocket mortgage login rocket mortgage login kevin dasti
 • 2022-11-16 TD Bank Login | Log In To My Account Create a Username and password for TD Bank Log In. If you choose to link your TD bank account with TD Bank online banking, & Get in to TDdank td bank log in kevin dasti
 • 2022-11-16 Quicken Loans’ online division is now Rocket Mortgage login, rocket mortgage login rocket mortgage login kevin dasti
 • 2022-11-16 Quicken Loans’ online division is now Rocket Mortgage login, rocket mortgage login rocket mortgage login kevin dasti
 • 2022-11-16 Quicken Loans’ online division is now Rocket Mortgage login, which provides mortgage services online and through mobile apps including Rocket Mortgage login Fieldhouse. rocket mortgage login rocket mortgage login kevin dasti
 • 2022-11-16 Quicken Loans’ online division is now Rocket Mortgage login, which provides mortgage services online and through mobile apps including Rocket Mortgage login Fieldhouse. rocket mortgage login rocket mortgage login kevin dasti
 • 2022-11-14 Your feedback helps me a lot, A very meaningful event, I hope everything will go well spanish to english jumoka
 • 2022-11-01 Det er 2 ting den regjeringa NEPPE ar sett på som jeg personlig reagerer på: Det forslaget der om at Utviklingshemmede skal frataes like muligheter som alle andre, gjør at jeg stiller seriøst spørsmål ved følgende: Det ene er at påfallende mange av OSS har mer eller mindre dårlig råd, da henger det overhodet IKKE på greip å komme med et slikt forslag fordi den kun ØKER forskjellene blandt Utviklingshemmede og funksjonsfriske! Det andre er: ( De funskjonsfriske hadde NEPPE akseptert noe tilsvarende motsatte veien, da MÅ de slutte å se på oss som noen stakkerer, for DET er vi definitivt ikke! Frode Valderhaug
 • 2022-10-30 I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now. keo nha cai keo nha cai
 • 2022-10-24 Jeg er skuffet over AP, jeg har alltid stemt AP men etter dette budsjettet er jeg i tvil. Inger Lise Løkke Tveter
 • 2022-10-23 Helt håpløst stå på krav dere klem Mona heiberg
 • 2022-10-23 Håpløst forslag. Dette er bare enda en form for diskriminering, det å gjøre et slikt grep vil føre til enda mer utenforskap. Ikke greit. Elizabeth Vatle Helgesen Chigwida
 • 2022-10-23 Ikke bra. Skal flere ting legges til kommunene så må man starte med å øremerke midler. Kim Aleksander Mo
 • 2022-10-23 Helt ugripelig. Denne støtten skal gjøre så de barna med funksjonshemminger blir voksne kan ha ett sted å bo med eller uten hjelp. Ann-Therese
 • 2022-10-20 Ganske ubegripelig prioritering fra Regjeringens side, men det er vel slik at Regjeringen gjerne sier: «Ikke se på hva vi gjør, hør på det vi sier!» Harald Fosse
 • 2022-10-19 Jeg skjønner ikke hvordan det tenkes om dagen. Hvorfor fjernes denne støtten? Jørn Spakrud
 • 2022-10-18 This is a great source of information, I will keep track of your posts and share them with everyone. I admire the person who wrote this post, you are so talented, hope you will promote them and become more successful nytimes wordle cheryeu

Tips noen om siden