Foto: Olav Helland

SOR-prisen til Camilla Kvalheim

Hvert år deler fondet ut SOR-prisen til en som har utmerket seg spesielt for å bidra til bedre levekår for mennesker med utviklingshemning.

SOR-prisen for 2023 går til TV BRA-redaktør Camilla Kvalheim.

Det har etterhvert blitt et prisrikt år for Camilla, som tidligere i år har blitt tildelt Mangfoldsprisen fra Medienettverket, i tillegg til at TV BRA vant Stolthetsprisen.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede gratulerer Camilla med prisen.

Tidligere prisvinnere:
2022: Thomas Owren, høgskolelærer ved Høgskolen på Vestlandet
2021: Anna Kittelsaa, tidligere professor UiT / NTNU
2020: Annette Drangsholt, styreleder i Autismeforeningen
2019: Ivar Reinholdt Mæhle, tidligere overlege ved habiliteringstjenesten i Hordaland
2018: Terje Olsen, forsker I ved Nordlandsforskningen
2017: Karl Elling Ellingsen, professor ved NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
2016: Anders Midtsundstad, seniorrådgviver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
2015: Marte Wexelsen Goksøyr, skuespiller og foredragsholder
2014: Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad
2013: Jens Petter Gitlesen, forbundsleder i NFU
2012: Sølvi Linde, redaktør i Rapport og høgskolelærer ved HiB
2011: Jan Tøssebro, professor ved NTNU

27 oktober 2023

Tips noen om siden