Rita Lucia Endresen

Rita Lucia Endresen

Det gikk en varm vind av vemod og sorg gjennom vennekretsen både i vårt land, og blant Rita Lucia Endresens mange venner i andre land, da beskjeden kom om at vår gode venn hadde sovnet inn skjærtorsdag 14. april, bare 66 år gammel.

Rita Lucia Endresen slet med alvorlig sykdom de siste årene, men tok dette med den samme styrke og ro som hun gjorde i andre situasjoner gjennom livet. Hun sa at hun hadde det godt.

Rita var et menneske med meningers mot, klar tankegang og en sterk og klar tale for den saken hun brant mest for her i livet, nemlig; mennesker med utviklingshemming sine rettigheter.

Rita var født i Tromsø, men kom som barn til Trondheim sammen med sin mor og andre søsken.

Hun hadde en lettere utviklingshemming og kom tidlig med i Norsk forbund for Utviklingshemmede, som jobber for mennesker med utviklingshemming sine rettigheter Her var hun aktiv i både SKT og Trondheim lokallag, og kom på midten av nittennittitallet inn i styret for Norsk forbund for utviklingshemmede sitt fylkeslag i Sør-Trøndelag. Da det «ble gitt grønt lys» for at mennesker med utviklingshemming, med ledsager, kunne være aktuelle for landsstyret i NFU, ble Rita, som naturlig var, meldt inn for valgkomiteen fra NFU Sør-Trøndelag som en aktuell kandidat.

Rita ble valgt inn i landsstyret som den første person med en utviklingshemming, (2006-2009) og ble en aktiv deltager nasjonalt, men også i nordisk sammenheng, (Nordisk Samarbeidsråd) i europeisk samarbeid gjennom Inclusion Europe) og internasjonalt (Inclucion International).

Dette brakte Rita til flere land som Island, Færøyene, Danmark, Sverige, Åland og Finland, men også til Belgia og EU –parlamentet.

Men den turen hun snakket mest om i ettertid, var turen til Acapulco i Mexico høsten 2007, der hun var med å diskutere det nesten ferdige utkastet til FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), sammen med 2300 delegater fra hele verden. Et stort men ryddig opplegg.

Oppholdet der på det svære hotellet ved Stillehavets kyst, Fairmont Princess Acapulco, som huset den store konferansen var en begivenhet hun ofte kom tilbake til. Også klippestuping av lokale akrobater nevnte hun ofte. Etter konferansen tok den norske delegasjonen seg en to dagers ferie, der de blant annet besøkte sølvbyen Taxco de Alarcón på 1756 meters høyde over havet. Byens stor katolsk katedral med to 40 meter høye tårn interesserte Rita veldig som den gode katolikk hun var.

Rita var også æresmedlem i NFU - Trøndelag.

Takk Rita for den du var for NFU, for oss som fikk lære deg å kjenne og for meg som fikk være din ledsager og rådgiver under din landsmøteperiode, og din venn livet ut.

Steinar Nyland

16 mai 2022