Rektor Ole Petter Ottersen

Rektor Ottersens fleksible prinsipper

Det er postivit at rektor Ole Petter Ottersen reagerer mot rasistiske holdninger på Universitet i Oslo. Det er vanskeligere å forstå den samme rektorens argumenter for ikke å reagere mot univeristetsansattes nedsnakking av mennesker med funksjonsnedsettelser generelt og personer med Downs syndrom spesielt.

"Vi skal ikke ha rasisme på UiO", fastlår rektor Ottersen i et blogginnlegg. Han påpeker videre at "På et universitet er nettopp toleranse, respekt og likeverd fundamentale verdier som må holdes i hevd". Mange vil si seg enige med rektor Ole Petter Ottersen påstander.

Men det er ikke lenge siden den samme rektoren på den samme bloggen hevdet at "Det er ødeleggende både for universitet og samfunn dersom rektor skal gå inn i den enkelte ytring og være meningspoliti". Fokuset var den gang ytringsfriheten som også gjelder for ytringer en er rykende uenig i. I blogginnlegget om rasisme, nevnes verken ytringsfriheten eller det at meninger skal møtes med motmeninger.

I en snau måneds tid bedrev stipendiat Aksel Braanen Sterri nedsnakking av mennesker med Downs syndrom. Vi var noen temmelig få som forsøkte å påpeke at "På et universitet er nettopp toleranse, respekt og likeverd fundamentale verdier som må holdes i hevd", uten å bli hørt.

Rektor Ole Petter Ottersen viser først og fremst at hatefulle ytringer overfor mennesker med funksjonsnedsettelser er langt mer akseptert enn hatefulle ytringer overfor andre diskrimineringsgrunnlag.

Jens Petter Gitlesen

13 mai 2017

Tips noen om siden