Snorre Ness

Politikerne i Verdal må ta ansvar!

– Når ingen tar ansvar for å bosette flyktninger med utviklingshemning, så forteller det om svakheter med statlige lover og kommunal ansvarsfraskrivelse, sier NFUs fylkesleder i Trøndelag, Snorre Ness.

En mann med utviklingshemning kom til Norge for 18 år siden som flyktning. Mannen har oppholdstillatelse, men ingen kommuner vil bosette mannen. Imidlertid bor vedkommende i Verdal kommune og mottar tjenester betalt av UDI. De 17 siste årene har mannen hatt de samme tjenesteyterne. Han har en bror som bor i besøksavstand. Nå vil UDI flytte mannen til Toten, hvor de vil samle ikke bosatte flyktninger hos det private omsorgsfirmaet Ecura.

– For et samfunn som vil fremstå som menneskelig og sivilisert, så finnes det en grense for hvor langt en kan strekke de økonomiske prioriteringene. I denne saken har både UDI og Justis- og beredskapsdepartementet overskredet den grensen. Nå må politikerne i Verdal kommune, må vise både menneskelighet og ansvar, sier Snorre Ness.

Jens Petter Gitlesen

26 januar 2022