Over 5 millioner til inkluderende idrett

– Alle skal få oppleve idrettsglede. Det skal ikke nedsatt funksjonsevne være til hinder for. Derfor gir vi nå tilskudd til arrangement som sikrer at enda flere får mulighet til å delta i idretten, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Til sammen 5 165 000 kroner blir fordelt slik at flere personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangement for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

– Disse arrangementene øker mangfoldet i idretten i Norge. Jeg er sikker på at vi får se store prestasjoner av fantastiske utøvere og mye glede, både på toppnivå og på breddenivå, sier Jaffery i en pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Leder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Tom Tvedt, er veldig glad for tildelingen til inkluderende idrett.

– Dette er et viktig steg for inkluderende idrett. Det er spesielt gledelig at det nå også gis midler under «Special Olympics»-paraplyen, i tillegg til «Paralympics». At regjeringen nå gir midler er viktig for stabilitet og videreutvikling av disse arrangementene. Dette er virkelig arrangementer med ekte idrettsglede, sier Tvedt.

Arrangement som får tilskudd:

  • Stjerneserien for alle i Troms og Hålogaland fotballkrets høsten 2023 til våren 2024 – 200 000 kroner
  • Superlekene i Rogaland, Møre og Romsdal, Vestland og Agder i 2024 - 400 000 kroner   
  • Landsstevne i svømming for utviklingshemmede i Trondheim 9.-10. mars 2024 - 300 000 kroner
  • Spenningskurset på Bjorli mars 2024 - 200 000 kroner 
  • Ridderrennet på Beitostølen 10.-17. mars 2024 - 2 500 000 kroner
  • Nordisk Mesterskap i Parasegling i Oslo 7.-10. september 2023 - 390 000 kroner
  • Nordisk Mesterskap i ParaFriidrett i Lillestrøm 19.-20. august 2023 - 325 000 kroner
  • TelemarksVeka Para på Notodden, i Bø og Skien 19.-23. juni 2024 - 750 000 kroner
  • Norwegian Paragolf Open august 2024 - 100 000 kroner
22 august 2023

Tips noen om siden