Tom Tvedt

Omsorgsboliger som sparebørse

Kommunene kan tjene 7.875 kroner per måned med høye husleier og rause tilskudd til omsorgsboliger. Omsorgsboligene ligger i tillegg vel til rette for å ikke gi de tjenestene som en har krav på.

Tjenestene til mennesker med utviklingshemning står lagelig til når kommunen vil spare penger. Mye penger går til sektoren, rundt 28 milliarder kroner i kommunale driftsutgifter per år. Men kommunene får også rundhåndet dekning av sine kostnader fra staten. Bare rammetilskuddet til personer med utviklingshemning over 16 år er rundt 15 milliarder kroner. Tilskuddet til ressurskrevende tjenester er drøyt 10 milliarder kroner. I tillegg kommer andre tilskudd og kommunale skatteinntekter.

Lovverket er skjønnsmessig, dvs. at kommunens plikter er omtrentlige og tøyelige. Tjenestemottakernes rettsikkerhet er svak. Få klager på kommunale vedtak og en kan regne med at det går 100 til 200 år mellom hvert  tilsyn med tjenestene i et bofellesskap.

Stortdriftsfordeler, samordningsgevinster, produktivitet og skalaøkonomiske effekter

I rapporten fra konsulentselskapet Rune Devold AS rapporten til Molde kommune, kan en lese om stortdriftsfordeler, samordningsgevinster, produktivitet og skalaøkonomiske effekter. Begrepene dekker det samme, nemlig at færres mulig tjenesteytere gir tjenester til flest mulig.

I følge rapporten fra Rune Devold AS, så er muligheten for å kutte i tjenestene store:

"Med samordningsgevinster i drifta menes at en gjennom døgnet organiserer seg slikt at en har flest mulig situasjoner der en betjener flere brukere samtidig, eller etter tur i stedet for slik at alle vedtak iverksettes 1:1. Samordningseffekter øker produktiviteten. Det er vanlig å forutsette at drift av bofellesskap tar ut en effekt på minimum rundt 15-20%. I enkelte tiltak er det registrert rundt 40% samordning."

I følge Agenda Kaupang og Oslo Economics, er 79 prosent av kommunale driftskostnader med helse- og omsorgstjenestene til mennesker med utviklingshemning knyttet til tjenester i bofellesskap, dvs. rundt 22 milliarder kroner.

I følge konsulentselskapet Rune Devold AS, skal det være mulig å spare inn 15-40% prosent av disse driftskostnadene ved å unngå å gi individuelle tjenester. Følger kommunene disse påstandene, så kan kommunene spare mellom 3,3 og 8,8 milliarder kroner per år med å gi kollektive tjenester.

Når loven blir en anmodning, kontrollen er fraværende og politikerne ikke tar grep

Lovverket er klinkende klart på at tjenestene skal være knyttet til individet, verken til gruppen eller bofellesskapet. Men dette har lite å si så lenge rettsikkerheten er tilnærmet fraværende. Få klager på vedtak og statlige tilsyn finnes knapt.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 19 slår fast at mennesker med nedsatt funkjsonsevne har rett til selv å velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo, på lik linje med andre. Ingen skal måtte bo i en spesiell boform. Videre har en rett på de tjenestene som er nødvendige for å å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering. Men konvensjonen er også ord på pappir og betyr lite all den tid at verken nasjonale eller kommunale myndigheter gjør forsøk på å etterleve konvensjonen.

Både norsk lovverk og FN-konvensjonen er bra. Problemet er at myndighetene knapt legger to pinner i kors for å sikre at lovverket og konvensjonen skal etterleves.

Tom Tvedt

27 desember 2021

 • 2023-05-22 http://good-time.blog.jp/ carbide welding rods grooving inserts manufacturers threading insert http://yyds.blog.jp/ tungsten rods price threading inserts tungsten carbide stock parting tool inserts surface milling inserts Anonymt
 • 2023-05-22 central and intermediate inserts deep hole drilling inserts https://www.vingle.net/estool carbide china parting and grooving inserts Anonymt
 • 2023-05-17 It's the most informative article I've seen in the past month. I learned so much. I want to share it with other people 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-05-10 I think making a website like you is an advantage for you, I am very happy to share my feelings with everyone, I am very passionate about the game because it is very interesting. Please take the time to experience with me here: word wipe dfs
 • 2023-04-13 What a nice post! I'm so happy to read this. What you wrote was very helpful to me. Thank you. Actually, I run a site similar to yours. If you have time, could you visit my site? Please leave your comments after reading what I wrote. If you do so, I will actively reflect your opinion. I think it will be a great help to run my site. Have a good day. Acquistare pillole online buy weed online Köp körkort online Buy Guns Online Buy Pills Online Comprarela patente di guida online Erik
 • 2023-02-27 It's really great. I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! x trench run Percy Ferrell
 • 2023-02-25 Hello ! I am the one who writes posts on these topics safetoto I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review? safetoto
 • 2023-02-25 Obviously, your article is adequate, but I thought it would be much more effective to include professional photos and videos. Please visit and share your thoughts on cut mover, which features articles and images on these topics. trjy
 • 2022-12-21 The law is crystal clear that services must be linked to the individual, not the group or housing association. However, this has little significance so long as legal clarity is almost nonexistent. There are little complaints regarding state actions and oversight. kipas guys Vincent Rose
 • 2022-12-08 By now, after reading your new replies and tinkering with the play snake game by I feel I have a basic understanding of how it works. Looking forward to experiment more to see how I can make it all work.Thanks a bunch to all of you! Skye North
 • 2022-11-13 Hello, I read the post well. keonhacai It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once keonhacai
 • 2022-10-20 The city has smart policies that save money and are very good. I appreciate these ideas. Try cookie clicker, a game involving baking cookies. Tommie
 • 2022-10-17 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know casino online ? If you have more questions, please come to my site and check it out! casino online
 • 2022-09-27 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know baccarat online ? If you have more questions, please come to my site and check it out! baccarat online
 • 2022-09-26 I was impressed by your writing. Your writing is impressive. I want to write like you.해머캔디효능 I hope you can read my post and let me know what to modify. My writing is in I would like you to visit my blog. 해머캔디효능
 • 2022-09-20 LOLBeans is a fun and exciting lol beans, battle royale bean game where you race against other players while avoiding obstacles. Compete with online multiplayer, are you ready for the challenge? james
 • 2022-09-01 I am very impressed with your writing totosite I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! totosite
 • 2022-08-27 I've been searching for hours on this topic and finally found your post. totosite, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site? totosite
 • 2022-08-17 Of course, your article is good enough, casino online but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions. casino online
 • 2022-08-13 Why couldn't I have the same or similar opinions as you? T^T I hope you also visit my blog and give us a good opinion. safetoto safetoto
 • 2022-08-12 LOLBeans is a fun battle royale lol beans game where you race with other players while avoiding obstacles. Reach the end of the course in competitive gameplay! Awerty
 • 2022-08-09 I was looking for another article by chance and found your article baccaratcommunity I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once. baccaratcommunity
 • 2022-08-03 I'm writing on this topic these days, slotsite, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. slotsite
 • 2022-08-03 I've been troubled for several days with this topic. safetoto, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? safetoto
 • 2022-08-02 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ประกาศเซ็นสัญญา ออแรล ม็องกาล่า แบบระยะยาวด้วยการดึงมาจากสตุ๊ตการ์ทพร้อมค่าตัวราว 12.7 ล้านปอนด์ กองกลางวัย 24 ปีกลายเป็นการเสริมทัพของ ‘เจ้าป่า’ รายที่ 12 เข้าไปแล้วในซัมเมอร์นี้หลังขึ้นชั้นมาสู่พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปี เว็บพนันออนไลน์ ม็องกาล่าลงสนามให้ทีมจากบุนเดสลีก้า 29 นัดเมื่อฤดูกาลก่อน อีกทั้งยังได้รับโอกาสติดทีมชาติเบลเยียมอีก 2 นัดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้เป็น เจสซี่ ลินการ์ด ที่ย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว หลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้านเจ้าของทีม อีแวนเจลอส มารินาคิส รับประกันกับกุนซือ สตีฟ คูเปอร์ ว่าเขาจะสนับสนุนให้ทีมอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกให้จงได้ หลังเลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะผู้ชนะรอบเพลย์ออฟ OFFICIAL: ฟอเรสต์ดึง “ม็องกาล่า” จากสตุ๊ตการ์ท 12.7 ลป.
 • 2022-07-31 Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about baccaratcommunity ?? Please!! baccaratcommunity
 • 2022-07-05 Everything is quite transparent, and there is a very thorough explanation of the difficulties. It was quite enlightening, for sure. Your website serves a purpose. I am grateful that you shared this. Visit my website whenever you have a chance. run 3 nick
 • 2022-06-21 Very informative and trustworthy blog. Please keep updating with great posts like this one. If you want to buy some exclusive jackets at discounted prices, click on the link below. Men Ribera Steak House Red Jacket RLeatherJackets
 • 2022-06-11 มหัศจรรย์แม่น้ำไทย pg slot เป็นสล็อตรูปแบบ 3มิติ ที่มีความผันผวน ปานกลาง มีค่าRTP 96.71% และ จ่ายเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 เท่า ของเงินเดิมพัน! (ไปที่หน้า สล็อตทดลองเล่นฟรี PG หากต้องการดูเกมอื่น) ในการเล่นเดิมพันจริงบนระบบให้บริการ pg slot game สามารถเบทต่ำสุด 1 บาท สูงสุดได้ถึง 400 บาท! และสามารถ “ซื้อฟรีสปินได้” ในราคา 75 เท่าของเงินเดิมพัน สูงสุดไม่เกินเบท 200 บาท หรือ(75เท่า= 15,000บาท) piyaone
 • 2022-03-28 Great job! Thanks for sharing.I regularly visit your site and find a lot of interesting information. newsboy Abid ali
 • 2022-02-22 Great article, although I do not take interest in politics read but this article really engaging. We provide SEO Guaranteed First Page Ranking if you want so contact us. Maria Charles
 • 2022-02-02 This is really an fantastic post and I really love it and also like the services of professional academic writing experts that is provided by the thesis experts who help out many students. Michel
 • 2022-01-26 Excellent post. It is quite a complicated subject. Although there are more and more nursing homes, people today do not want to take care of their older loved ones and it is a shame. Congratulations from my business(licencia actividad). Rocio Perez
 • 2022-01-22 I can’t believe that this printing company! Their finishing services were really outstanding. If any of you is in need of affordable and fast binding, cutting, or stitching services, check out this https://www.digitekprinting.com/vinyl-banners. seo
 • 2022-01-11 Thank you for sharing. This is Very Usefull post. Thanks For Post which have lot of knowledge Adobe Audition CC Crack IObit Uninstaller Pro Crack ESET Cyber Security Pro Crack vso convertxtodvd Crack All Video Downloader Pro Crack sana
 • 2022-01-04 Dette har blitt gjort istedenfor å lytte til tjenestemottakere, verger, foreldre, interesseorganisasjoner! happy wheels free gjito
 • 2021-12-28 Kommunene har i altfor stor grad lyttet til konsulentfirmaene Agenda Kaupang og Rune Devold AS knyttet til organisering av kommunale tjenestetilbud til personer med utviklingshemming. Dette har blitt gjort istedenfor å lytte til tjenestemottakere, verger, foreldre, interesseorganisasjoner, fagpersoner, spesialisthelsetjenester, utdanningsinstitusjoner og forskere. Dette har ført til en katastrofal flukt av fagpersonell fra disse tjenestene. John Brigt Hope

Tips noen om siden