Økonomi- og organisasjonsrådgiver

Ledig stilling i NFU for deg som har økonomi- og organisasjonskompetanse og som ønsker å jobbe for et samfunn for alle.

Økonomi- og organisasjonsrådgiver.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettighetsorganisasjon. Vi jobber for å få Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) tatt inn i norsk lov. NFU arbeider for at personer med utviklingshemning skal oppleve full deltakelse og likestilling i samfunnet - også i praksis.

NFU ivaretar interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. Vi har ca. 8 000 medlemmer og består av en administrasjon, landsstyre, 11 fylkeslag og ca. 170 lokallag. NFU arbeider også med inkluderende utviklingsarbeid i Afrika.

Vi søker deg som har økonomi- og organisasjonskompetanse og som ønsker å jobbe for et samfunn for alle.

Beskrivelse av stillingen

Jobben vil innebære omtrent like deler økonomi- og organisasjonsarbeid.

Økonomi – ha ansvar for regnskapsrapportering, oppfølging og analyse av regnskapstall samt organisasjonens budsjettering. Vi benytter regnskapsbyrå til bilagsføring, lønnskjøring og avstemminger, men du er ansvarlig for å følge opp og kvalitetssikre den totale økonomiske rapporteringen. NFU mottar årlig prosjektmidler til nasjonalt og internasjonalt arbeid. Rutiner og kontrollmekanismer for å sikre korrekt søknad og bruk av offentlige midler er helt nødvendig, og du vil være ansvarlig for vedlikehold og utvikling av gode rutiner på området.

Organisasjonsarbeidet - vil innebære å bidra til å bygge opp og styrke fylkes- og lokallag, fellesskap og ressursgrupper av medlemmer, frivillige, støttespillere og andre som med stor eller liten innsats ønsker å gjøre noe sammen med oss, for felles sak. Du vil ha utstrakt kontakt med våre lag når det gjelder å støtte de tillitsvalgte ved å gi råd og veiledning i deres arbeid med interessepolitikk, bistå med økonomiske spørsmål og være bindeledd mellom lagene og administrasjonen.

Noe reisevirsomhet må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er nødvendig med en helhetlig kompetanse om økonomi, med formalkompetanse på minst bachelor nivå. Det er ønskelig med noen års arbeidserfaring, gjerne fra en organisasjon.

Vi søker en person som kan arbeide selvstendig, resultatorientert, med gode samarbeidsevner og som er interessert i å møte mennesker. Som blir motivert av samarbeid, bygge nettverk, organisasjonsarbeid og å utvikle nye ideer. Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø. Med hyggelige og engasjerte ansatte.

Vi sitter i lyse og gode kontorlokaler, sentralt på Youngstorget.

NFU er opptatt av mangfold. Vi ønsker et samfunn for alle, hvor ingen diskrimineres. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Ved spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med generalsekretær Hedvig Ekberg på e-post hedvig@nfu.org eller tlf. 97123218

Søknadsfrist 7. februar 2022. Søknad sendes: Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo, eller til post@nfunorge.org

 

Tips noen om siden