Dag Olav

Når tjenestene forsvinner

Dag Olav har vedtak om oppfølging hele døgnet. Ordningen har fungert greit siden Dag Olav flyttet inn i huset sitt i 2013. Kommunen har ytt tjenester på dagtid, mens tjenestene på kvelds- og natt var ytt av BPA-leverandøren AssisterMeg AS.

Dag Olav har vedtak om oppfølging hele døgnet. Når han sover, sover nattevakten. Ordningen har fungert greit siden Dag Olav flyttet inn i huset sitt i 2013. Kommunen har ytt tjenester på dagtid, mens tjenestene på kvelds- og natt var ytt av BPA-leverandøren AssisterMeg AS.

Nye anbudsrunder i Stavanger kommune medførte at AssisterMeg forsvant ut og Abri Dialogue AS kom inn. Assistentene fra tidligere fulgte virksomhetsovertakelsen, men misnøyen med den nye arbeidsgiveren medførte både høyt sykefravær og at assistentene sluttet. Abri Dialogue AS søkte etter og ansatte nye assistenter. Men jobbsøkerne ble ikke fortalt hva jobben innebar. Mange trakk seg eller sluttet etter kort tid.

Dag Olav fikk assistenter som overhode ikke kjente ham. Slikt fungerer dårlig. Dag Olav har f.eks. ikke talespråk. Skal en forstå eller kommunisere med Dag Olav, må en forstå Dag Olavs tegn, uttrykk og vaner. I motsetning til mange andre med autisme, er Dag Olav svært sosial, men han er avhengig av tett oppfølging, forutsigbare rammer og å bli godt orientert om det som skal skje. Personer som er ukjente med Dag Olav kan ikke gi den bistanden som Dag Olav trenger.

Det er svært uheldig med totalt ukjente tjenesteytere, men verre er det når det overhode ikke kommer tjenesteytere. Da må foreldrene trø til på kort varsel. Til nå i sommer har foreldrene mått tatt rundt elleve vakter.

Stavanger kommune har bestilt flere tjenester til Dag Olav fra Abri Dialogue AS, men Abri Dialogue AS har nektet å utøve tjenestene. Begrunnelsen er at bestillingen er sendt fra kommunens miljøtjeneste. Abri Dialogue AS hevder at de ikke yter miljøtjenester.

Vi får håpe at forholdene retter seg slik at Dag Olav kan få tilfredsstillende tjenester og slik at hans foreldre slipper å være i kontinuerlig beredskapsmodus.

Jens Petter Gitlesen

18 juli 2017
  • 2017-08-05 Noe av det som er vanskelig er å måle kvalitet på omsorg. Og når da omsorgen på papiret ser bra ut, så kan det være annerledes i praksis. Det er vel derfor det skal være brukerstyrt? For bruker/verge vet hvor skoen trykker? Så omsorg burde kunne måles på en eller annen måte, så slapp man sånne diskusjoner..... Kanskje grad av brukerstyring er en måte å måle på? Lucia Schanke
  • 2017-07-30 Her er det kommunen og ikke de private aktørene som lager trøbbel. Det er et paradoks at «brukeren» ikke skal få velge leverandør når det heter brukerstyrt personlig assistanse. En slik praksis er nok i strid med regjeringens ideologi, en regjering som har tatt til orde for å sette pasienten i sentrum og innføre fritt sykehusvalg mm. Det er brukeren selv som vet hvor skoen trykker, kommunen burde heller har spurt «hva er viktig for deg» i tråd med Bent Høie sin sykehustale, «ingen beslutninger tas om meg – uten meg», denne talen er svært god, les den gjerne en gang til! https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sykehustalen-2017/id2526538/ I det private næringsliv ville ingen valgt en billigere tjeneste dersom tjenesten i praksis er ubrukelig, så viktig å ta med «brukeren» og ikke bare økonomiske hensyn når kommunen skal fatte en beslutning. Lars Petter Endresen
  • 2017-07-20 Som her i Sverige : opphandling gir bare utrygghet og uforutsigbarhet. Det blir dyrt å spare noen kroner og "valgfrihet" er et tomt honnørsord. Man kan like godt si det rett ut: mennesker med funksjonsnedsettelse er for dyre for samfunnet når skattene skal minske. Anonymt
  • 2017-07-20 Når foreldrene må trå til, så får de ikke lønn og kommunen sparer penger? I så fall er det en selvforsterkende "ordning" som passer kommunen utmerket. Ser for meg at foreldrene aldri tør i reise bort, de er i konstant og ulønnet beredskap. Hvorfor betyr det noe for Abri Dialogue hvilket kontor i kommunen som sender bestillingen? Oppgaven de skal løse et jo den samme. I verste fall kan strømmen av ukjente folk medføre psykiske skader for Dag Olav, det kan ikke være lovlig. En ille historie og en må kunne spørre hvorfor kommunen tar så lett på sitt ansvar? Elfinn Færevåg
  • 2017-07-19 Hvordan mener Steinar Wangen at departementer, NFU og Robek-kommuner har gjort at ansatte denne sommeren ved flere anledninger ikke har dukket opp hos Dag Olav? Arnt Stensland
  • 2017-07-18 Vi var mange som forutså disse konsekvensene men når man har et departementet og da NFPU som mente at potensielle ROBEK kommuner kunne løse alt er det ingenting som nytter. Steinar Wangen
  • 2017-07-18 Usmakeli at det et penger som bestemmer hvordan han har det. Gi tjenesteyterne opplæring å lønn. Jeg har selv vært bpa i 12 år til samme bruker. Elisabeth H Hjelde
  • 2017-07-18 Hvis de ikke yte miljøtjeneste hva yter de da ? Hege

Tips noen om siden