Ferdige nettsteder

I prosjektet "Mosjon og trening" har Karde i samarbeid med NFU laget nettstedet "Mosjon og trening" for mennesker med utviklingshemning. Se www.mosjonogtrening.no. Det er en form for idébank for ulike aktiviteter for mennesker med utviklingshemning. Det er også mulig å kjøre trenings- og dansevideoer fra nettstedet. Her er det også et menyvalg om hvordan støttepersoner kan bidra for å øke mengden fysiske aktiviteter for mennesker med utviklingshemning.

I prosjektet "Hjemmetrening og videokontakt" har Karde i samarbeid med NFU produsert et nettsted for støtteapparatet for å fremme fysisk aktivitet og sosiale treff for mennesker med utviklingshemning. Se www.aktivius.no.

Målgruppen er tjenesteytere i boliger, avlastere, foreldre og andre støttepersoner for mennesker med utviklingshemning. Det dreier både om trening ved hjelp av digitale medier og sosial kontakt via videoapper. Dessuten er det informasjon om lettlest tekst og hvordan man kan lage gode instruksjoner ved hjelp av PowerPoint.

Prosjektene er nå ferdige. Vi håper at mange vil ha stor glede av nettstedene i lang tid framover!

Tips noen om siden