Søylediagram

«Kommuner det er naturlig å sammenligne seg med»

Når konsulenter og kommuner skal forsvare kutt i tjenester, så hører en ofte det absurde argumentet at en bruker for mye i forhold til «kommuner det er naturlig å sammenligne seg med». Det at slike sammenligninger er uten substans og fri for analytisk verdi, synes få å være klar over.

Siste mann ut, var Moldes ordfører Torgeir Dahl som i på Rbnett.no hevdet at «Molde kommune har brukt - og bruker - mer ressurser på dette tjenesteområdet enn sammenlignbare kommuner». Kan hende ordføreren har rett, kan hende han tar feil. Det fremkommer ikke i innlegget, men det er heller ikke så interessant i denne sammenhengen. Ordfører Dahl er ikke den første som kommer med «det naturlige sammenligningsprinsippet», et prinsipp som ofte står seg retorisk, men som ellers er uten substans. «Det naturlige sammenligningsprinsippet» har lang tradisjon i konsulentselskaper og kommunal forvaltning, spesielt når det gjelder å kutte i tjenester til mennesker med utviklingshemning. Av en eller annen grunn har kommunepolitikerne en tendens til å akseptere prinsippet ukritisk og rått.

Det offentlige har ikke som oppgave å bruke minst mulig penger, men å skape et best mulig samfunn. Målsetningen er velkjent blant folk flest og skaper få problemer. Statistisk sentralbyrå fant i 2018 at Norge bruker mer penger på helsevesenet enn andre land som det er naturlig å sammenligne seg med. Ingen stortingsrepresentanter benyttet funnet som et argument for å bygge ned helsevriksomheten. Kritikken har heller gått i motsatt retning: Norge bør bruke mer penger på helsevesenet, til tross for at vi allerede bruker rundt 50 prosent mer på helse per innbygger enn gjennomsnittet for EU-landene.

I Norge er vi stort sett opptatt av å være best. Nå er vi bekymret fordi vi ikke er best på sykehusenes intensivkapasitet. Når vi ikke er best, så kommer kravene om å bevilge mer slik at vi kan bli best. Målsetningen om å være best, er motiverende og stimulerende. Når det gjelder tjenestene til mennesker med utviklingshemning, så synes både konsulentselskaper og kommunepolitikere å ha den motsatte målsetningen, nemlig å være blant dem som bevilger minst. Følger en den sammenligningsstrategien, så vil det ikke ta så veldig lang tid før alle kommunene får et like dårlig tilbud som den dårligste kommunen.

 

Animasjon: Simulering av syv kommuner som "det er naturlig å sammenligne", hvor kommunene som bruker mer enn gjennomsnittet, reduserer sine utgifter til sektoren.

Det som slår en, når en leser konsulentrapporter om sammenligning av kostnader per tjenestemottaker av omsorgstjenester, er utvalget av kommuner som "det er naturlig å sammenligne". Systematisk synes disse naturlige referansekommunene å være kommuner som bruker mindre ressurser enn kommunen som er oppdragsgiver. Jeg hentet frem den første rapporten jeg fant fra Agenda Kaupang. Rapporten var bestilt av Vefsn kommune. Her fant konsulentene ut at det var "naturlig" å sammenligne Vefsn med kommunene Steinkjer, Rana, Vestvågøy og Vestre Toten. Det var neppe tilfeldig at Vefsn kommune var den kommunen i sammenligningen som hadde høyest netto driftsutgifter til pleie og omsorg.

Når Rune Devold AS i sin rapport til Molde kommune sammenligner antall timer omsorgstjenester som gis per uke, så sammenligner de med kommunene Eigersund, Klepp og Lillehammer. Ikke overraskende er Molde kommune den kommunen som i gjennomsnitt gir vedtak med flest timer omsorgstjenester.

Det er på tide at ordfører Torgeir Dahl og andre kommunepolitikere innser at sammenligning av kostnadstall på tvers av kommuner, verken er et kriterium for å øke eller å redusere tjenestene. Når konsulentene snakker om "kommuner det er naturlig å sammenligne seg med", så betyr det kommuner som bruker mindre enn kommunen som har hyrt inn konsulentene.

Vi som ikke er kommunepolitikere kan prise oss lykkelige for at Stortinget ikke anvender "det naturlige sammenligningsprinsippet". Stortingspolitikerne vet nok at utgiftene til helsevesenet er svært lave i Sør-Sudan, uten at det betyr at helsevesenet av den grunn er bra.

Jens Petter Gitlesen

12 januar 2022

 • 2022-05-17 Any guitarist worth their salt knows more about playing the instrument than just the right chords and melodies. The bass guitar is a crucial part of any band, providing the foundation that allows the music to reach its full potential. For beginners, understanding the different types of bass guitars and how they work can be daunting. But don’t worry – we’re here to help. Type of Bass Guitar Guitar Surfer
 • 2022-05-16 I haven't read or seen any excellent articles like this for some time. Keep making incredible articles like this. Men Harper Trench Coat Men Harper Trench Coat
 • 2022-05-16 Typing racer is an entertaining and worthwhile online typing game you should try at least once. It is an amazing combination of racing and word guessing. It is a browser-based multiplayer typing game. Alice Jenny
 • 2022-05-15 I am new here and want to share something awesome which is authentic among 2000 daily users. I assure you never loss because you can start with a little amount of money in a short time of period. Please visit us SattaMatka guhu
 • 2022-05-13 Good article, but it would be better if in future you can share more about this subject. stickman hook Henny
 • 2022-05-13 RadioCodess.com is the best Radio Code Company in the world. First and foremost we value customer service, it’s one of our core values and that’s why we are one of the few companies to offer a 100% money-back guarantee. We go above and beyond to give our customers the fastest and the most knowledgeable service, rest assured you’re in safe hands. Code Unlock free Radio Codes
 • 2022-05-12 Professional twitch streaming badges. These badges can be used for Subscriber badges or Bit badges. Subscriber badges increase the chances of getting more subscribers and exposure. Bit badges increase the chances of getting more bit donations. galaxy Twitch sub badges Galaxy Twitch
 • 2022-05-11 Windows 7 8.1 10 All in One 2018 ISO is the best OS and Windows 7 8.1 10 All in One 2018 ISO is a comprehensive package that includes practically all Windows 7, 8.1, and 10 versions. Because of its simplicity and stability, Windows 7 was the most frequently used Windows operating system. Window 7 Get Into PC
 • 2022-05-06 Satta Matka is a type of game that is played with the help of cards, in which the player has to choose a number from the cards and on that basis if his number matches.satta matka deepika
 • 2022-05-01 You understand your projects stand out of the crowd. There is something unique about them. It seems to me all of them are brilliant. 50 Nofollow waqas
 • 2022-04-27 Test your abilities with the most exciting game in the world today: geometry dash Wings
 • 2022-04-26 It’s amazing to go to see this site and reading the views of all colleagues about this post, while I am also keen of getting experience. satta matka kripal singh
 • 2022-04-24 I appreciate several from the Information which has been composed, and especially the remarks posted I will visit once more.  먹튀 먹튀
 • 2022-04-22 You have made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most people will go along with your views on this web site. usi pen chromebook usi pen chromebook
 • 2022-04-19 You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. Satta King fast result seoservise
 • 2022-04-19 I wish more authors of this type of content would take the time you did to research and write so well. I am very impressed with your vision and insight. Satta result seoservise
 • 2022-04-15 Khan และ Venediktova ตกลงที่จะกระชับการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่ออาชญากรรมระหว่างประเทศที่ก่อขึ้นในยูเครน ICC ทวีต pg slot test
 • 2022-04-15 เมื่อวันพุธ ข่านได้พบกับอัยการสูงสุดของยูเครน Iryna Venediktova ในเคียฟ เพื่อร่วมมือในการสอบสวนของ ICC ที่เป็นอิสระ AMBBET test
 • 2022-04-15 “เสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมต้องเป็นศูนย์กลางของงานอิสระของเราในการพิสูจน์ความจริง ผู้รอดชีวิตและครอบครัวของเหยื่อจะเป็นหุ้นส่วนอย่างเต็มที่ในความพยายามร่วมกันของเราในการมอบความยุติธรรม” ข่านกล่าว PGSLOT test
 • 2022-04-08 google infantilebudget
 • 2022-04-03 This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion, thank you. Satta king seoservise
 • 2022-03-31 I thoroughly enjoyed reading your article and look forward to reading more in the future. If you have any spare time, I recently discovered a terrific game called five nights at freddy's , which you are welcome to join and play with me if you so like. Anonymt
 • 2022-03-31 I appreciate several from the Information which has been composed, and especially the remarks posted I will visit once more.  Buy google reviews Buy google reviews
 • 2022-03-31 One present why galore businesses opt for postcards is because they are overmuch cheaper to be prefab and this can forbear a lot of expenses on the lengthened run.  fildena 100 fildena 100
 • 2022-03-30 Thanks for the tips guys. They were all great. I have been having issues with being fat both mentally and physically. Thanks to you guys i have been showing improvements. Do post more. Best attestation services in uae Best attestation services in uae
 • 2022-03-29 I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. Really its great article. Keep it up. lost keys lost keys
 • 2022-03-29 Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. company incorporation Singapore company incorporation Singapore
 • 2022-03-28 Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. https://satta-disawar.in/ asd
 • 2022-03-27 Extraordinary things you've generally imparted to us. Simply continue written work this sort of posts.The time which was squandered in going for educational cost now it can be utilized for studies.Thanks dental reception program dental reception program
 • 2022-03-26 Incredible articles and awesome design. Your blog entry merits the greater part of the positive input it"s been getting. Toronto weed delivery Toronto weed delivery
 • 2022-03-24 For a long time me & my friend were searching for informative blogs, but now I am on the right place guys, you have made a room in my heart! mobile dry cleaning mobile dry cleaning
 • 2022-03-24 Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post! NFT NFT
 • 2022-03-24 Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards Plumber in Fort Lauderdale Plumber in Fort Lauderdale
 • 2022-01-14 Det samme skjer i det private uten at NFU bryr seg. Steinar Wangen
 • 2022-01-12 Knakande gode argument, jpg. Den skal vi få formidla til Molde-ordføraren. I mellomtida les vi no debattinnlegget frå Tom Tvedt i papirutgåva av torsdags-nummeret til Romsdals Budstikke. Terje Albregtsen

Tips noen om siden