Hva skal jeg stemme?

Det er ikke alltid så lett å vite hva man skal stemme på, og tilgjengeligheten på lettlest valgmateriell er ikke alltid så god, noe vår undersøkelse på Arendalsuka viste. Vi utfordret partiene - nå har de svart.

Etter Arendalsuka var vi skuffet over partienes tilbud om forståelig valgmateriell. Vi tok derfor kontakt med alle partiene vi møtte under Arendalsuka, med to spørsmål og én oppfordring.

Spørsmål til partiene:
1. Har ditt parti tilrettelagt informasjon for mennesker med utviklingshemning slik at de også kan være med på å ta informerte valg?

2. Vil partiet ha et større fokus på dette i fremtiden?


Bidra til å øke valgdeltagelsen blant mennesker med utviklingshemning.
Vi vil også invitere partiet til å spille inn en videosnutt hvor dere forteller hvorfor velgere bør stemme på ditt parti.

Her kan du se svarene fra partiene:


Høyre:

1. «Vi har et sterkt Høyre Funk-nettverk i Høyre, som er tilgjengelig til enhver tid for å snakke med folk som ønsker å vite mer om Høyres politikk. Utover det har vi en Høyrebrosjyre som tar for seg Høyres overordnede politikk med grafisk tegnstøtte.»

2. «Vi alltid vil ha fokus på å bidra med informasjon rundt valg, og tilrettelegge så godt det lar seg gjøre. Har noen helt spesielle behov er vi alltid tilgjengelige for å hjelpe de med å tilegne seg informasjon.»

Hvorfor stemme Høyre?


Arbeiderpartiet:

1. Vi etterstreber til enhver tid å ha fokus på tilrettelagt informasjon til ulike målgrupper.

Under ser dere noen av tiltakene vi har: 

  • Vi har en egen ressursgruppe (FUNKIS-nettverket) som gi råd til Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiets stortingsgruppe og regjeringen om likestillings- og rettighetspolitikken for personer med funksjonsnedsettelser. Ressursgruppen skal ressursgruppen komme med forslag om hvordan partiet kan legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta på lik linje i partiorganisasjonen.
  • I Arbeiderpartiet jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre nettsider. Vårt mål er alltid å være best på nett, og det innebærer også selvfølgelig å ha universelt utformede nettsider. Flere år på rad kom Arbeiderpartiet best ut av partiene i Difis undersøkelse av partienes nettsider, med 81 prosent av testresultatene i samsvar med forskriften om universell utforming av IKT-løsninger. Det som nok var den viktigste årsaken til at vi ikke fikk tilnærmet full pott da var at bli medlem-skjemaet som da tilhørte en eldre nettløsning anskaffet før 2014 også ble testet. Men vi har siden da gått over til ny leverandør, slik at dette nå også er universelt utformet.
  • Vi oversetter partileders tale på tegnspråk under store arrangementer, som for eksempel landsmøtet.
  • Alle filmer vi produserer, og deler i sosiale medier er tekstet.
  • Vi forsøker å bruke et så enkelt språk som mulig i all materiell.

2. Arbeiderpartiet vil alltid etterstrebe å bli bedre. I organisasjonsuttalelsen som ble vedtatt på vårt landsmøte i mai står det blant annet at «Likestilling er viktig og en grunnleggende verdi for Arbeiderpartiet, og det skal være like lett for alle som deler vårt verdigrunnlag å finne veien inn i partiet. Arbeiderpartiet er et inkluderende parti som bekjemper alle former for rasisme, diskriminering og ekskludering basert på kjønn, etnisitet, legning eller funksjonsevne.» og «… hele organisasjonen må ta grep for å bidra til inkluderende møtetidspunkter og inkluderende arbeidsformer. Vi må sikre gode og forutsigbare strukturer og rammer på våre møter og aktiviteter slik at alle har mulighet til reelt å kunne bidra, uavhengig av livsfase og bakgrunn.». Dette jobber vi kontinuerlig med.

Også i regjering har Arbeiderpartiet hatt fokus på dette. Vi ga blant annet 1 mill. kroner til TvBras for å gjennomføre valgsendinger i mars.

Hvorfor stemme Arbeiderpartiet?


Kristelig Folkeparti:

Når det gjelder spørsmålene fra dere så stemmer det dessverre at vi ikke har ikke tilrettelagt informasjon for mennesker med utviklingshemming blant valgkampmateriellet vårt i år. Det burde vi hatt. Vi setter pris på at dere gjør oss oppmerksom på hvordan vi kan kan gjøre valgkampen mer inkluderende og informasjonen mer tilgjengelig for alle. Tilbakemeldingen fra dere er viktig, og er noe vi vil ta med inn i arbeidet med neste valgkamp sånn at alle som ønsker det kan få informasjon om KrFs politikk og sånn ha et godt grunnlag for å avgjøre hva de skal stemme på.

Hvorfor stemme KrF?


Venstre:

Vi har denne nettsiden som har et mindre teknisk språk en partiprogrammet vårt: https://www.venstre.no/lettlest/

De ulike lokallagene har i noen tilfeller laget eget lettlest materiale, men det er klart at vi har et stort forbedringspotensial. Det er synd at det ikke var noen partier som strakk til med tanke på lett lest materiale på Arendalsuka.

Vi tar gjerne imot mer konstruktiv kritikk på hvordan vi kan forbedre oss, og takker for at dere minner oss om det demokratiske ansvaret knyttet til tilgang til informasjon for utviklingshemmede.

Hvorfor stemme Venstre?


Fremskrittspartiet:


Rødt:

1. Har ditt parti tilrettelagt informasjon for mennesker med utviklingshemning slik at de også kan være med på å ta informerte valg?

-  Vi har dessverre ikke egne tilrettelagte trykksaker med lettlest språk. Men vi bruker store ressurser på å tekste all video vi legger ut på nett, for å gjøre innholdet mer tilgjengelig for flere. Vi jobber også med å bli bedre på alternativ tekst for bilder på nett. I tillegg prioriterer vi å levere svar til avisa Klar tale, som er spesielt rettet mot folk som trenger lettleste nyheter.

2. Vil partiet ha et større fokus på dette i fremtiden?

- Ja, dette er noe vi jobber kontinuerlig med. 

Hvorfor stemme Rødt?


Miljøpartiet De Grønne

1. Har ditt parti tilrettelagt informasjon for mennesker med utviklingshemning slik at de også kan være med på å ta informerte valg?

Vi har nå opprettet denne siden som ligger under "politikk" på mdg.nohttps://www.mdg.no/enkeltforklart

2. Vil partiet ha et større fokus på dette i fremtiden? 

Ja, vi har ambisjoner om å ha mer variert materiell som er tilgjengelig for flere til Stortingsvalget 2025. 


Sentrum

Vi i Partiet Sentrum er enig i at det er for dårlig at vi ikke hadde en lettlest løpeseddel i klart språk under Arendalsuken. Det første vi gjorde da vi kom hjem igjen, var å lage en. Vi har innhentet råd og erfaring fra flere i partiet. Løpeseddelen er vedlagt, og sendt i trykken i dag. Vi har kampen mot utenforskap som vår kamp nr. 1, og da er det av høy prioritet for oss at alle skal kunne sette seg inn i politikken.


Senterpartiet

Under Politikk på nettsida vår finn du ei eiga side på lettlest om våre hovudsaker.

https://www.senterpartiet.no/politikk/lettlest


Sosialistisk Venstreparti:

Tusen takk for innspillet, det skal vi passe på å ta hensyn til neste gang!

 

Tips noen om siden