Valg

Hjelp til å stemme

Har en behov for hjelp til å stemme, så har en rett på slik hjelp.

Nettsidene valg.no forteller om den tilrettelegging og hjelp som mennesker med funksjonsnedsettelser har i forbindelse med valget.

Dersom en velger har behov for hjelp til å avgi stemme, kan velgeren be om hjelp fra en valgfunksjonær. Valgfunksjonærene har taushetsplikt. Velgere med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper – etter eget valg – blant dem som er tilstede. For å beskytte velgere mot utidig press, skal det alltid være en valgfunksjonær til stede når velgere mottar hjelp ved stemmegivningen.

Jens Petter Gitlesen

11 september 2017
  • 2017-09-11 Og dette fungerte helt etter oppskriften i Tromsø i dag! Nina Christine Dahl

Tips noen om siden