Gunn Strand Hutchinson

Bør utviklingshemming være en diagnose?

Bør "psykisk utviklingshemning" erstattes med en annen benevnelse? Bør en fjerne "psykisk utviklingshemning" som medisinsk diagnose? Spørsmålene opptar NFUs landsstyre som har bedt om tilbakemeldinger fra organisasjonen.

Av Gunn Strand Hutchinson 

To spørsmål landsstyret i NFU ønsker dialog om

Landsstyret har stilt lokal- og fylkeslag i NFU to spørsmål: For det første om vi bør arbeide for å endre betegnelsen «utviklingshemming» og hva den i så fall skal være? For det andre om vi skal arbeide for å få fjernet tilstanden som medisinsk diagnose uavhengig av hva betegnelsen er?

Hvorfor ønsker landsstyret en dialog om disse spørsmål?

Opp gjennom årene har det å ha en medfødt eller tidlig ervervet kognitiv funksjonsnedsettelse hatt mange navn. I 1966 ble «psykisk utviklingshemming» den nye betegnelsen som erstattet «evneveik» og «åndssvak». Begrunnelsen var å bli kvitt den stempling de gamle betegnelser medførte. Siden da har dette vært en diagnose i diagnosesystemet ICD10 og plassert under psykiatriske diagnoser.

Vår organisasjon ble ved oppstart i 1967 kalt Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU). I 1997 ble navnet endret til Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Begrunnelsen var både uklarheter i forståelsen av «psykisk» og at betegnelsen var stigmatiserende. Vår organisasjon har fra 1997 arbeidet for at også fagmiljøer og folk flest skal endre betegnelse til «utviklingshemming». Dette er i stor grad oppnådd selv om «psykisk utviklingshemming» dukker opp i en del sammenhenger og som sagt også fortsatt er en betegnelse i diagnosesystemet.

Vi i landsstyret ønsker å involvere hele organisasjonen i en dialog om tiden nå er moden for å endre betegnelse. «Hemming» er blitt belastende og stigmatiserende og mange vegrer seg mot å bli omtalt som en person med utviklingshemming.. Språk påvirker tanker og handlinger og er slik i seg selv en barriere som setter begrensninger for hvordan man tenker om de som blir omtalt som å ha en utviklingshemming.

Det har også skjedd endringer i engelskspråklige betegnelser og endringer i de andre nordiske land. I engelskspråklige land brukes stadig oftere «intellectual disability». Dette er en betegnelse som Inclusion International også bruker. Vår søsterorganisasjon i Sverige bruker «intellektuell funksjonsnedsettelse/utviklingsforstyrrelse» som betegnelse. Det er nærliggende å tenke at dersom vi skal endre betegnelse kan det bli til «intellektuell funksjonsnedsettelse» eller «intellektuell utviklingsforstyrrelse».

Det er også slik at WHO har gjennomgått diagnosesystemet og endret det til ICD11. Dette skal nå oversettes til norsk og det er dermed ei gunstig tid å spille inn en ny betegnelse. I den engelskspråklige utgaven av ICD11 er betegnelsen endret fra «mental retardation» til disorders of intellectual development». Det kan oversettes til norsk som «forstyrrelse i intellektuell utvikling».

Landsstyret har også bedt dere diskutere om vi bør jobbe for å få fjernet utviklingshemming som en diagnose. Dette vil være et arbeid som vil gå over lengre tid. Begrunnelsen for endring er at utviklingshemming ikke er en psykisk lidelse eller somatisk sykdom. Det er en tilstand med nedsatt kognitiv kapasitet. Tilstanden må kunne sees som en del av det menneskelige mangfold. For eksempel er kortvoksthet ingen diagnose, men en beskrivelse av høyde. Dersom kvinner er under 150 cm og menn under 161 cm betegnes deres høyde som kortvokst. På samme måte kan eventuelt grenser for IQ tester og adaptive ADL ferdigheter settes for å kunne omtale den kognitive tilstand som utviklingshemming uten at det gjøres til en medisinsk diagnose.

Mennesker med utviklingshemming kan bli somatisk syke eller få psykiske lidelser, og det er da behov for medisinsk behandling enten fra somatikk eller psykiatri. Man er imidlertid ikke syke i kraft av å ha en kognitiv funksjonsnedsettelse. Tiltak som kan minke funksjonsnedsettelse har sine røtter i pedagogikk, opplæring og støtte til deltakelse. I tillegg dreier det seg om å fjerne samfunnsmessige barrierer som gjør det enklere å orientere seg og delta og ikke minst endre holdninger som diskriminerer og bidrar til å hindre full deltakelse. I dette inngår også språk og betegnelser som brukes om mennesker og det å bli betraktet som syk hele livet fordi man har en kognitiv funksjonsnedsettelse. I en relasjonell forståelse av funksjonshemming gjelder det både å styrke forutsetningene og fjerne barrierer. Det å bli betegnet som syk er med på å bygge barrierer som forstørrer funksjonshemmingen.

Landsstyret håper at mange vil engasjere seg i disse spørsmål og gi uttrykk for synspunkter. I første omgang dreier det seg om vi skal endre betegnelsen «utviklingshemming». Det andre spørsmålet vi har stilt om å fjerne betegnelsen som diagnose er et mer langsiktig arbeid hvor vi også må samarbeide med våre internasjonale organisasjoner opp mot WHO.

14 mars 2022

 • 2022-11-24 Tech city studio provides updates and news on latest technologies, innovative startups, marketing tips & tricks and much more. Tech City Studio
 • 2022-11-16 rocket mortgage login kevin dasti
 • 2022-11-16 United Healthcare Login | Log In To My Account United healthcare Login makes it easy for patients and doctors to find and communicate with each other and manage their healthcare dealings. United healthcare login kevin dasti
 • 2022-11-16 Rocket Mortgage Login | Sign in to My Account Quicken Loans’ online division is now Rocket Mortgage login, which provides mortgage services online and through mobile apps including Rocket Mortgage login Fieldhouse. rocket mortgage login kevin dasti
 • 2022-11-16 TD Bank Login | Log In To My Account Create a Username and password for TD Bank Log In. If you choose to link your TD bank account with TD Bank online banking, & Get in to TDdank td bank log in kevin dasti
 • 2022-11-15 Great articles and great layout. Your blog post deserves positive feedback custom boxes with logo https://custompackagingboxes.co.uk/ custom boxes with logo
 • 2022-11-14 The greatest company for health insurance plans is Kaiser Permanente login due to the variety of plans it offers and its expertise in the field Kaiser Permanente Login Kaiser Permanente Login nick
 • 2022-11-10 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. safetoto safetoto
 • 2022-11-09 thebusinesswitness gives latest updates and articles about business and marketing, technology, sports and games, as well as travel and tourism guides. alex brown
 • 2022-11-07 it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity 1v1 battle emilypurlell
 • 2022-11-02 Really no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other users that they will help, so here it takes place keonhacai. keonhacai
 • 2022-11-01 A test of intelligence or cognition, frequently measured by the range of results on an Intelligence Quotient (IQ) test, is typically used to diagnose an intellectual disability. Find out now the Kennewick Commercial Concrete Contractor Hunter Grant
 • 2022-10-31 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! casinocommunity casinocommunity
 • 2022-10-30 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 해머캔디 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 해머캔디
 • 2022-10-21 I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now. keo nha cai keo nha cai
 • 2022-10-17 What a nice post! I'm so happy to read this. 해머캔디효과 What you wrote was very helpful to me. Thank you. Actually, I run a site similar to you. If you have time, could you visit my site? Please leave your comments after reading what I wrote. If you do so, I will actively reflect your opinion. I think it will be a great help to run my site. Have a good day. 해머캔디효과
 • 2022-10-13 Playing and getting paid is fun. Let's play Slot Pulsa only at Boz388 slot pulsa boz388
 • 2022-10-11 Really no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other users that they will help, so here it takes place keonhacai. keonhacai
 • 2022-10-09 Venmo login allows safe online payment powered by PayPal. Download and install Venmo-logi and complete the Venmo Sign UP for creating a Venmo account. Get started with Venmo login username and password. venmo login kevin dasti
 • 2022-10-08 I finally found what I was looking for! I'm so happy. 해머캔디가격 Your article is what I've been looking for for a long time. I'm happy to find you like this. Could you visit my website if you have time? I'm sure you'll find a post of interest that you'll find interesting. 해머캔디가격
 • 2022-10-06 I think yes because it is a need for all who isn't high intellect by birth. Packaging & Printing Manufacturers mobeen
 • 2022-10-04 Hello, I read the post well. keonhacai It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once keonhacai
 • 2022-10-04 Thanks to you, I'm glad I got good information. Thank you for mentioning what I might have missed. I hope you will continue to share useful information through your blog. :D 먹튀검증 totoforce
 • 2022-10-04 Thanks to you, I'm glad I got good information. Thank you for mentioning what I might have missed. I hope you will continue to share useful information through your blog. :D 먹튀검증 totoright
 • 2022-10-04 What's so easy? It's almost empty. Actually, I was preparing for a long time to write a column about the topic you wrote. I had a lot of worries about how to solve difficult concepts easily, but I was shocked to read your post. You're so talented. I want you to post various topics related to this on my blog. 메이저토토사이트 totovi
 • 2022-10-04 Everyone! Come here and read this! It's a unique posting that you can't see anywhere else. I feel like my vague mind is being clearly organized. Your expression is amazing. Why don't I have the same ability as you? From now on, I will write comments on all the posts you write. 안전토토사이트 totoguy
 • 2022-10-03 Undoubtedly this is an excellent article, I gained a lot of knowledge after reading good luck. The theme of the blog is excellent, there is almost everything to read. thank! nytimes wordle masuey
 • 2022-10-01 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 해머캔디 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 해머캔디
 • 2022-10-01 Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is really a great site. pg1688 pg1688
 • 2022-09-30 Before the age of 18, intellectual impairment is diagnosed. Most kids with intellectual disabilities are very intelligent and can learn a lot. As adults, they may be able to live largely or even completely independently. Are you looking for a Commercial Turf? John Buchard
 • 2022-09-30 A person is said to have an intellectual disability when their capacity to learn at a typical rate and function in daily life is restricted. The severity of intellectual disability in children varies widely. HVAC Installation Spokane is now serving the quality HVAC installation. Benny Hinn
 • 2022-09-26 Really no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other users that they will help, so here it takes place keonhacai. keonhacai
 • 2022-09-23 Square login account allows users to receive payments from customers in a secure way using credit card. Set up your Square login account to get paid safe and fast. square login kevin dasti
 • 2022-09-15 I wish more people would write as you do. Your insight and discernment moved me. free solitaire Shannon Frank
 • 2022-09-13 A person is said to have an intellectual disability when their capacity to learn at a typical rate and function in daily life is restricted. See more details about Spokane Kitchen Remodel. Benny Hinn
 • 2022-09-12 test of intelligence or cognition, frequently measured by the range of scores on an Intelligence Quotient (IQ) test, is typically used to diagnose an intellectual disability. If you will visit Stamped Concrete Patio Contractors MD that would be very appreciated. Franklin Dwight
 • 2022-09-09 Your post is very helpful and information is reliable. I am satisfied with your post. Thank you so much for sharing this wonderful post. If you have any assignment requirement then you are at the right place. 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2022-09-09 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know baccaratcommunity ? If you have more questions, please come to my site and check it out! baccaratcommunity
 • 2022-09-05 PGเว็บตรง SexyPG89 เว็บสำหรับเล่น เกมสล็อต น้องใหม่ ไฟแรง ที่กำลังฮิตในตอนนี้ SexyPG89
 • 2022-08-29 Adequately, the article is extremely the best point on this registry related issue. I fit in with your choices and will vivaciously envision your next updates. https://absmho.com/ Adilkhatri
 • 2022-08-25 From some point on, I am preparing to build my site while browsing various sites. It is now somewhat completed. If you are interested, please come to play with keonhacai !! Keonhacai
 • 2022-08-20 As I am looking at your writing, baccaratcommunity I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. baccaratcommunity
 • 2022-08-17 it's nice to meet you! I stumbled upon your WhatsApp while browsing on Reddit and was wondering if you had any questions about WhatsApp. It's interesting to see that we both have the same passion for WhatsApp mods and I'm really glad we were able to connect because of it! We should definitely keep in touch and maybe even hang out sometime using YoWhatsApp latest ! Hey, so I saw your post about FM mods and noticed that you are in the same boat as me when it comes to downloading FM WhatsApp. We've been friends on Facebook for ages and it's so cool to see that we like to use the same. YoWhatsApp for android , FM WhatsApp app has been a part of many lives since its in 2023. It has now become one of the most popular messaging apps around the globe and has more than 1 billion monthly users. whatsapp mods not only use it to stay connected with their friends and family members but also use it to stay connected with their business contacts.FM WhatsApp is an instant messaging app that offers text, voice calls, video calls, and the ability to send files up to 100MB in size. Whatsapp mods are the best way to customize your FMWA apk and make it look like you want it to. Today, there are thousands of mods available for this FMWhatsapp app. Each one has a different set of FMWhatsapp features that can help you change the appearance or functionality of your app. For example, there are mods that change the color of your chat bubbles or allow you to send stickers without having to download them first. There are also GB mods that let you record video messages without having to switch apps or use any other third-party software.With growing popularity of FM WhatsApp , there have been many WhatsApp mods released which can be used on any smartphone running on Android device or iOS operating systems. download FMWhatsApp APK & FM WhatsApp on Mrbass Deborah S. Atnip
 • 2022-08-16 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. casinocommunity casinocommunity
 • 2022-08-11 I have been looking for articles on these topics for a long time. baccarat online I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day baccarat online
 • 2022-08-10 에볼루션접속 먹튀검증 안전노리터 go betmate
 • 2022-08-06 Hello ! I am the one who writes posts on these topics casinocommunity I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review? casinocommunity
 • 2022-08-04 I've been troubled for several days with this topic. safetoto, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? safetoto
 • 2022-08-03 It's great to be back on your blog; it's been months since I last visited. This is the piece I've been waiting for for a long time mapquest driving directions. I'll need your article to do my college homework, which is on the same subject as your article. candys
 • 2022-08-03 When I read an article on this topic, bitcoincasino the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic? bitcoincasino
 • 2022-08-02 Jika anda mencari Slot Pulsa Tanpa potongan silahkan masuk ke website https://henrygrimes.com/ Adilkhatri
 • 2022-08-01 Really informative post. I personally thought the written post is well suited and trouble-free for me to go after provided guideline. visit this site to find out more메이저토토 메이저토토
 • 2022-08-01 Very nice article and straight to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you folks have any ideea where to get some professional writers? Thank you. Feel free to visit my website 토토사이트 토토사이트
 • 2022-08-01 hank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great information being shared freely out there. 토토사이트추천 토토사이트추천
 • 2022-07-31 I have been looking for articles on these topics for a long time. majorsite I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day majorsite
 • 2022-07-29 I am so happy to finally find a post with what I want. 바카라게임사이트 You have inspired me a lot. If you are satisfied, please visit my website and leave your feedback. ^.- 바카라게임사이트
 • 2022-07-27 We pride ourselves on providing high-quality auto glass installation at affordable prices. Car Window Replacement Barbie
 • 2022-06-24 pg slot เว็บตรง แตกไวสล็อตน่าเล่น มีเกม สล็อต เว็บไซต์ตรง แจกเครดิตฟรี ให้เลือกเล่นล้นหลามมากมายแบบอย่าง เสมือนเลียนแบบแหล่งคาสิโนจากสถานที่จริงๆมาไว้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ pg slot เว็บตรง แตกไว
 • 2022-06-24 NFU provides advice and guidance inside a wide range of rettsomrders. Hovedomrdene I arbeidet vrer menneskerettigheter, helse- og omsorg, trygd, vergeml, opplring, forvaltning og likestilling og diskriminering. Oppgavene can take the form of a brief, simple email reply or a longer, more involved message. octordle Anonymt
 • 2022-06-21 I have read this blog and I found it interesting. If you want to buy some premier jackets at discounted prices, click on the link below. Men Ribera Steak House Red Jacket Harry Jack
 • 2022-06-16 I have been looking for articles on these topics for a long time. slotsite I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day slotsite
 • 2022-06-16 This is the post I was looking for 온라인바카라 I am very happy to finally read about the Thank you very much. Your post was of great help to me. If you are interested in the column I wrote, please visit my site . 온라인바카라
 • 2022-06-10 In masonry contractor fresno, we always let our workers read this type of content so they will aware of the latest issues/ Levi
 • 2022-06-08 และคุณสามารถตรวจสอบได้ว่า สัญลักษณ์ภาพที่หยุดนั้น ตรงตาม เพย์ไลน์หรือไม่ โดยคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จาก Play Table ซึ่งเกมสล็อต pg slot auto ทุกเกม จะมีให้ตรวจสอบอยู่แล้วนั่นเอง meena
 • 2022-06-07 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. baccaratsite baccaratsite
 • 2022-06-03 ถ้าเกิดว่าไม่นับได้เงินแล้วละก็ ก็ยังคงเป็นเกมที่น่าเล่นอยู่ดี เพราะมันเกมที่มันส์ที่สุดแล้ว ยิงกันได้เพลินๆเลย และเมื่อรวมกับที่เป็นเกมการพนันแล้วด้วย ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลย เพราะนอกจากที่เล่นสนุกและมันส์แล้วยังได้เงินอีก จึงทำให้เกมเว็บ สล็อตนี้มีคนเข้ามาเล่นกันเยอะมาก แถมยังได้ เกมส์ ยิงปลา เครดิตฟรี pg slot
 • 2022-06-02 Fortune OX หรือเกมสล็อต วัวทองจากค่าย pg slot ของเรา เป็นเกมที่เหล่านักเดิมพันทั่วโลกเลือกเล่น เนื่องจากเกม สล็อตวัวทองของเราดีกว่าเกมทั้งหมดทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ภาพและเสียง หรือโอกาสแตกของแจ็คพอตก็เยอะกว่าเกมสล็อตทั่วไปหลายเท่าแน่นอน หากคุณไม่เชื่อสามารถเข้ามาทดลองเล่นเกมสล็อตวัวทองของเราได้เลย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย บอกเลยว่าคุณลองแล้วจะติดใจอย่างแน่นอน ห้ามพลาดเด็ดขาด pg slot
 • 2022-05-28 Great article with excellent idea!Thank you for such a valuable article. I really appreciate for this great information.. avant light fixture Jones
 • 2022-05-25 Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, ecommerce fulfillment companies Jones
 • 2022-05-19 Fee-free withdrawals to a bank account or electronic wallet are available. uphold login uphold login uphold login uphold login gemini login gemini login gemini login gemini login luno login crypto.com login kraken login braywyatt
 • 2022-05-18 Foundation—the signature cosmetic that completes a makeup journey of individual. The best foundation enables you to structure a base for your makeup and help you achieve even skin tone. The imported foundation makeup in Pakistan lets you create looks that radiates intensity on a whole different level. The imported foundation makeup in Pakistan is relatively low. Beautyfly is a leading E-store in Pakistan that has procured all of your favorite makeup products from the USA to ensure quality and authenticity. So what are you waiting for? Get your hands on the best Full coverage foundation only at Beautyfly! Beautyfly
 • 2022-05-13 Your post has those facts which are not accessible from anywhere else. It’s my humble request to u please keep writing such remarkable articles deer antler velvet Jones
 • 2022-05-07 Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! slither io the impossible quiz mseeeui
 • 2022-05-03 뱃할맛이 나는곳 먹튀검증 안전한메이져 betmate
 • 2022-04-20 Your article is very good, I have read many articles but I am really impressed with your article. Thank you, I will look into this article. To know about me, try talking to me: poppy playtime munmin
 • 2022-04-19 It has fully emerged to crown Singapore's southern shores and undoubtedly placed her on the global map of residential landmarks. I still scored the more points than I ever have in a season for GS. I think you would be hard pressed to find somebody with the same consistency I have had over the years so I am happy with that. 메이저토토사이트 메이저토토사이트
 • 2022-04-10 herlig! Disse er fantastiske! Dette er en veldig bemerkelsesverdig del av teksten. I tillegg kan du bli med på interessante underholdningsnyheter på mapquest directions. Anonymt
 • 2022-04-06 Foreslår Nedsatt funksjonsevne lett Og fjerne ordet psykisk utviklingshemning som er ett krenkende ord for mange. Mvh Sonja Vicktoria Revheim svr82@online.no Forslag
 • 2022-03-31 mye betflix spam innlegg her. Monica
 • 2022-03-31 รัสเซียได้ผนวกไครเมียจากยูเครนในปี 2014 ด้วยการเคลื่อนไหวที่จุดชนวนให้เกิดการประณามทั่วโลก ระบบตามมาตรฐานสากล มีทีมงานบริการ 24 ชั่วโมง BETFLIX pgslotcz
 • 2022-03-31 แต่ Donbas คืออะไรและมีบทบาทสำคัญเพียงใดในสงครามต่อเนื่องระหว่างรัสเซียและยูเครน? ทางเข้า PG SLOT วันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับ PG SLOT ทางเข้า มี สล็อต ให้เลือกเล่นเยอะ มากกว่า 1000 แบบ AMBBET pgslotcz
 • 2022-03-31 การกระทำล่าสุดของรัสเซียชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการเปลี่ยนเส้นทางความพยายามทางทหารของตนไปยัง ภูมิภาค Donbasทางตะวันออกของยูเครน เราพัฒนามาให้เว็บไซต์เสถียรมากที่สุดเพื่อให้ตลอดการเล่นสล็อตออนไลน์ของคุณนั้นภาพไม่สะดุดอย่างแน่นอน PGSLOT pgslotcz
 • 2022-03-29 har autime, mente jeg. jeg skrev "hat", jeg mente å skrive "har". Monica P Jansen
 • 2022-03-29 jeg hat autisme men har ikke utviklingshemming, men autisme er en utviklingsforstyrrelse. jeg håper at NFU da blir også for oss uten utviklingshemming også, vi som foreksempel bare har høytfunerende autisme og sosiale vansker og bor på omsorgsbolig. jeg har mange venner som er medlem i NFU. Monica P Jansen
 • 2022-03-26 Hei, Så bra at dere går grundig inn i dette! Det er en vanskelig og veldig viktig samtale og bestemmelse å ta. Både ‘psykisk utviklingshemming’ og ‘utviklingshemmet’ er upresise, diskriminerende, belastede og belastende begrep. Det er vel bevilgende myndigheter som har behov for at legene opererer med diagnosen, kanskje? Det bør kunne løses på en annen måte. Steinar: vi snakker ikke om en gruppe mennesker, men om en skapt kategori. Jeg synes Heidi sitt innlegg her nedenfor var veldig tankevekkende. Lise Lundh
 • 2022-03-26 Hei, Så bra at dere går grundig inn i dette - endelig! Det er en vanskelig og veldig viktig samtale og bestemmelse å ta. Både ‘psykisk utviklingshemming’ og ‘utviklingshemmet’ er upresise, diskriminerende, belastede og belastende begrep. Steinar: vi snakker ikke om en gruppe, men om en skapt kategori. Jeg synes Heidi sitt innlegg her nedenfor var tankevekkende og godt. Lise Lundh
 • 2022-03-18 M. Forstyrrelse blir brukt i dag, men de er ikke utviklingshemmet. Derimot sliter gruppen med sosial fungering. Steinar Wangen
 • 2022-03-17 Synes ordet "forstyrrelse" gir en dårlig smak i munnen. Setter pris på bruken av ordene funksjonsnedsettelse og funksjonsvariasjon. Mennesker med ulike typer utfordringer innenfor denne kategorien har nettopp det du sier, andre måter å fungere kognitivt på. Så kan somatiske ting forekomme i tillegg, men når det gjelder den kognitive fungeringen handler det mest om ulike variasjoner. Så kognisjonsvariasjon eller funksjonsnedsatt føles mer riktig å si. Mye mer enn å bruke ord som hemmet og forstyrrelse, da disse har negative konnotasjoner historisk sett. Mange har opplevd mobbing gjennom bruk av ord som "hemma" eller kan sette i gang negative tankerekker om man ser på det som at man er "forstyrret". Det er lett p glemme at det kan medføre mange psykiske plager gjennom perspektiver og negativt ordbruk. Først og fremst må vi fremme det faktum at det ikke er noe galt med personene i seg selv. Man er som man er, rett og slett. En sykeliggjøring av ulikhetene blant mennesker som ikke er livstruende eller helseskadelige ulikheter er ikke helt nødvendig i mine øyne. Samtidig er det viktig å påpeke nettopp de utfordringer som kan komme av å leve i et samfunn der det forventes at man skal fungere på en viss måte. Derav nedsatt fungering i lys av samfunnet vi lever i, ikke i forbindelse med hvem vi er som mennesker i seg selv. Min måte å fungere på er ikke det A4-samfunnet rundt meg ønsker, de vil at jeg skal passe inn. Hilsen autistisk og bipolar ADHD-person (jeg regner med autisme er en del av denne diskusjonen, så jeg føler jeg har noe jeg skulle sagt om eget perspektiv her og generelt hva jeg føler om hele diskursen rundt dette) M
 • 2022-03-15 Guro, du har rett i det. Det beklagelige er at både fagmiljøet og organnisasjoner legitimerer båstenkningen. Steinar Wangen
 • 2022-03-15 Jeg jobber som journalist og har hele tiden jobbet for å få folk i redaksjoner og ellers til å bruke "utviklingshemmet" og ikke "psykisk utviklingshemmet". Det er heller ikke en jobb som er ferdig ... Jeg tror stigmatiseringen og bruken som pekes på i ditt spørsmål til landsstyret, vil være uendret med ny beregnelse, så lenge man ikke samtidig endrer måten kommuner -den viktigste samfunnsaktøren for de fleste av oss- ikke endrer holdningen sin til en gruppe mennesker. En veldig differensiert og mangfoldig gruppe, som blir satt i bås. Ofte er den båsen også et sammensurium av rettigheter som bolig og hjelp til bistand og støttekontakt -alt tilmålt og bestemt etter stramme kommunale budsjetter. Jeg kunne ønske meg at mån i stedet påla kommuner å ha helt atskilte områder for boligforvaltning og dekning av andre behov hos mennesker med utviklingshemming. Guro
 • 2022-03-14 Har selv lettere pu, dem burde kalt det noe annet. Et handicap eller noe sånt. Sara
 • 2022-03-14 Jeg fikk diagnosen lett psysisk utviklingshemmed og di George syndrom i godt voksen alder. Når jeg ble født var jeg ikke prega av at noen kunne se det på mitt utsende. Jeg er glad for at jeg fikk den i voksen alder for da var det ingen som ga meg sær behandling. Jeg klarte meg fint på ungdomskolen og vidregående og så i jobb. Når jeg tok en tilfeldighvis blod prøve snudde alt seg for meg. Alle begynte Og se på meg som anderledes . Heldighvis ikke min familie. De har aldri sagt Heidi dette klarer du ikke fordi du er utviklingshemmed. Til slutt så mista jeg jobben min pga av diskriminering og jeg klarte aldri finne en ny jobb så da ble jeg ufør. Etter det her vil jeg si at hele mitt liv ble ødelagt og jeg føler på en skam at jeg ikke kan være endel av samfunnet. Godt voksne mennesker skal ikke sette andre i bås. Heidi
 • 2022-03-14 Det er ikke Norske myndigheter som setter diagnosen. Det er verdens helseorganisasjon (WHO) som gjør det gjennom utarbeidelse av ICD og myndighetene har lagt seg på en linje som sier at de legger seg på WHOS linje. Når ICD 11 kommer er det allerede bestemt at diagnosen psykisk utviklingshemmet blir fjernet og erstattes med intellektuell funksjonsnedsettelse som stammer fra det engelske intellectual disability. Personlig liker jeg denne betegnelsen dårlig fordi det minner meg om rettspsykiaterne fra straffesaker som diagnostiserte personer som hadde lavere IQ enn 36 som idioter. Steinar Wangen
 • 2022-03-14 Vedlegt følger et innlegg jeg hadde i BT i juni 2011 om nettopp dette. Har de samme synspunktene fortsatt, selv om jeg kanskje ville uttrykt meg litt anderledes om jeg skrev det i dag. "En spade er en spade. «I det hele tatt, hvorfor er det galt så bli psykiatrisk vurdert?» spør Eva Rognevik 10. juni i sitt innlegg som så glimrende blottlegger psykiaterens problematiske holdninger til eget fagfelt. La meg forsøke å svare. En stor gruppe i vårt samfunn har faktisk fått en psykiatrisk diagnose uten at de noensinne har vært i kontakt med en psykiater. Uten at det nødvendigvis feiler dem noe «psykisk» i det hele tatt. For denne gruppen er dette fatalt. Alle vet etterhvert hvor viktig det er å komme raskt til behandling i tilfelle hjerneslag. Ved tidlig inngripen og iherdig trening kan hjerneskader helbredes blandt annet ved at funksjoner flyttes fra et sted til et annet. Hjernen er et av de mest utviklingsbare organer vi har, særlig i ung alder. En gruppe hjerneskadde som imidlertid aldri får noe tilbud om trening, er den gruppen hjerneskadde som istedet ufrivillig havner i psykiatrien. For når den psykiatriske diagnosen foreligger, slutter legene å forholde seg til den påviste, fysiske hjerneskaden. Man må idag ut av landet for å finne miljøer som tar disse hjerneskadene på alvor og utformer treningsprogrammer som over tid kanskje kan ha en bedrende effekt på de berørte hjernefunksjonene. En spade er en spade og en hjerneskade er en hjerneskade. Hvorfor i all verden kalles da en hjerneskade for psykisk utviklingshemming (PUH)? Med dette grep flyttes pasienten fra somatikken til psykiatrien, på tross av sin påviste hjerneskade. Leser man diagnosekriteriene for PUH, fremgår det at pasienten har begrenet tenke- og slutningsevne, de lider faktisk og nettopp av, - ja, hjerneskade. Hvilken nytte treningsprogrammer for denne gruppen kan ha, hører vi iblandt om i media, når ildsjeler av foreldre står frem og forteller om sitt barns fremgang ved bruk av den kompetanse som finnes i utenlandske miljøer (for eksempel Doman, Handle). Hjelp får denne gruppen ihvertfall ikke av å ha blitt en del av den norske psykiatrien." Anne Karin Åkra
 • 2022-03-14 Det må gå an å sette et navn/betegnelse på dette handicapet i likhet med mange andre handicap. Mangler du en hånd, et ben eller en arm er du funksjonshemmet. Hvorfor unngå denne benevnelsen, - i enkelte tilfeller kan det være behov for å angi en underkategori til funksjonshemming. Dette vil jo gjelde alle med et eller annet handicap. Jeg skal dog si at jeg har all respekt for at det her finnes mye og mangt om alt for mye jeg ikke skjønner. Mvh,...Tom Tom Fr Johannessen
 • 2022-03-14 Hei Hva med å kalle det mennesker med ulike funksjonsvariasjoner👍 Mona Fagerås

Tips noen om siden