Beboere låst inne i leiligheten under pandemien

En ny studie av fem bofellesskap i Midt-Norge finner at beboere i fire av de fem bofellesskapene ble isolert. Dette var brudd på regler om at kommuner ikke kunne innføre besøksforbud i slike boligfellesskap. Et soleklart brudd på menneskerettighetene, sier NFU-leder Tom Tvedt.

– Jeg vil jo si at det var et brudd på smittevernloven, men også et brudd på flere av menneskerettighetene til personer med utviklingshemming, sier postdoktor Ellen Margrete Iveland Ersfjord ved Universitetet i Agder til NRK.

– Dette er den mørke realiteten. Når samfunnet er i krise, rammer det våre folk hardest, sier Tom Tvedt.

Han er ikke overrasket over rapporten som viser omfattende bruk av besøksforbud i bofellesskap og omsorgsboliger under pandemien.

– Det er jo hårreisende at våre medlemmer ble utsatt for samme virkemidler som man bruker mot de hardest kriminelle. Man nekter de besøk, og fratar de muligheten til å kommunisere med omverden.  Et soleklart brudd på menneskerettighetene, sier NFU-lederen.

I sine rapporter har koronakommisjonen trukket frem at mange kommuner innførte besøksforbud i bofellesskap og omsorgsboliger i begynnelsen av pandemien. Noen kommuner brukte lang tid på å oppheve dette forbudet. Dette er private hjem, og forbudene var ulovlige.

­– Mange av våre medlemmer opplevde dette, og meldte om regler om besøksforbud flere måneder etter at Helsedirektoratet kom med nye presiseringer av hvordan reglene skulle anvendes, sier Tvedt.

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet sier til NRK at saken er alvorlig.

– Funnene i denne studien er svært alvorlige og viser at både brukere og ansatte sto i svært krevende situasjoner i denne perioden.

Rønning-Arnesen forteller at departementet la frem en stortingsmelding om helseberedskap forrige uke. Her peker de på hvordan man skal jobbe bedre med sårbare grupper når kriser oppstår.

1 desember 2023

Tips noen om siden