Inga Marte Thorkildsen

Takk Inga Marte!

Ingen har gjort mer for å rette opp umenneskelige forhold for utviklingshemmede i bydel Bjerke enn byråd Inga Marte Thorkildsen. I stedet for å rydde opp i eget reir, forsøker bydelen nå å gjøre byråden til problemet.

Fylkesmannen krevde øyeblikkelige utbedringer av forholdene i bofellesskapet Villa Eik i 2012. I 2014 rapporterte NRK at bydel Bjerke fortsatt brøt lovverket. Slik fortsatte historien om Villa Eik. Selv om både Fylkesmannen og sentrale Oslo-politikere krevde opprydding, var det lite som skjedde.

- Dette er meget alvorlig. Jeg har tidligere tatt opp spørsmål vedrørende Villa Eik. Jeg fikk for noen år siden forsikring om at forholdene ved Villa Eik ble ryddet opp i, sa bystyrerepresentant Carl I. Hagen (Frp) til Dagbladet den 7. mars 2016.

Byråd Inga Marte Thorkildsen uttrykte sin bekymring over bydelen som hevet seg over tilsynsmyndigheten. Etter fire år med mer eller mindre kontinuerlig kritikk og pålegg fra Fylkesmannen, bidro byråd Inga Marte Thorkildsen til at bydel Bjerke ble fratatt ansvaret for tilbudet til to av beboerne i Villa Eik. Byråd Inga Marte Thorkildsen fortjener ros for å forsøke å rydde opp i forhold som bydelen ikke hadde maktet å rydde opp i på fire år.

Dagbladet brakte også nyheten om fostermor Gro Mikalsen som skulle skilles fra sin alvorlig utviklingshemmede fostersønn (15) med autisme og Downs syndrom fordi hun ikke er kommet til enighet med barnevernet i bydel Bjerke i Oslo om ny kontrakt. I denne saken er ikke forholdet mellom fostermoren og bydelen det mest sentrale, men situasjonen til fostersønnen.

Grunnlovens § 104

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.

Gutten som var i fosterhjem ble ikke hørt. Han bor i dag i barnebolig, noe som neppe kan sies å være til barnets beste.

- Jeg reagerer sterkt på at barnevernleder Marit Bratlie sier at hun er enig i at det beste for den utviklingshemmede gutten vil være å få bli hos fostermor, men at barnevernet likevel kommer til å flytte gutten fra hjemmet sitt, sa juridisk rådgiver Ivar Stokkereit i Unicef Norge til Dagbladet.

I henhold til barnekonvensjonen er Norge, også bydel Bjerke, forpliktet til å arbeide for at barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet.

Når bydel Bjerke ignorerer lovverket, så bør vi takke byråd Inga Marte Thorkildsens initiativ for å sikre gutten med autisme og Downs syndrom gode oppvekstvilkår.

Dessverre er det ikke alle som tenker på barnets beste og det å sikre gode tjenester til mennesker med utviklingshemning. I følge Aftenposten har ledelsen i bydel Bjerke snudd saken på hodet. Problemet som bydelsledelsen tar opp, er ikke bydelens kritikkverdige tjenester og omsorgstilbud, men måten som byråd Inga Marte Torkildsen forsøker å rydde opp i forholdene på.

Jeg vet ikke alt hva byråd Inga Marte Thorkildsen har sagt, krevd og gjort. Men jeg vet at ingen har gjort mer for å få lovlige og gode forhold i bydel Bjerkes tilbud til mennesker med utviklingshemning. Bydelsledelsens utspill om granskning av byråden, fremstår som en standard tilsløringsstrategi. Bydelsledelsen ønsker å vri fokus fra egen unnlatelsessyn.

NFU verdsetter innsatsen til byråd Inga Marte Thorkildsen og håper at bydelsledelsen ikke lykkes i vri sakens fokus.

Jens Petter Gitlesen

22 desember 2016

Tips noen om siden