Helsetilsynet

Lovbrudd avdekket i 19 av 21 tilfeller

Til nå i år har Helsetilsynet gjennomført 21 tilsyn overfor omsorgstjenesten til voksne med utviklingshemning. I 19 av tilsynene er det avdekket forhold som er i strid med lovverket.

17 av de 21 tilsynene inngår i nasjonalt til syn med tjenestene til voksne med utviklingshemning. Resultatene fra tilsynene føyer seg inn i en rekke av resultater som bør bekymre både nasjonale myndigheter og landets kommuner:


De gjennomførte tilsynene til nå i år, har gitt følgende resultater:

Kommune Antall avvik
Spydberg 2
Østre Toten 3
Nord-Fron 0
Tjøme 3
Ski 2
Flakstad 1
Oslo, Bydel Søndre Nordstrand 2
Stange 2
Eid 2
Balestrand 2
Årdal 2
Vågå 3
Nordreisa 2
Ullensvang 1
Saltdal 1
Sør-Varanger 1
Kvinnherad 0
Meland 2
Eidsvoll 2
Asker 2
Vestre Slidre 0


Omsorgstjenestene kom med sosialtjenesteloven i 1991. Etter 25 år, kan vi på langt nær si oss fornøyd med implementeringen av lovverket og kommunenes lovetterlevelse. Det er positivt at helsetilsynet og fylkesmennene fører tilsyn. Det er bra at situasjonen blir dokumentert. I de fleste tilfellene vil nok kommunene bestrebe seg på å rette opp de påviste lovbruddene. Men historien har lært oss at tjenestene fungerer som tennisballen, – de gir etter for press, men nå presset forsvinner, blir ballen som før. Når en ikke har maktet å sikre at tjenestene i hovedsak er i samsvar med lovverket i løpet av 25 år, bør en absolutt stille spørsmål med de tilgjengelige virkemidlene.

Det bør ikke være spesielt krevende å styrke lovetterlevelsen på feltet. Tilsynsorganet kan gis sanksjonsmidler, slik andre tilsynsmyndigheter har. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne bør innarbeides i norsk lov. Tilleggsprotokollen som gir individuell klageadgang til komiteen som overvåker statenes etterlevelse av konvensjonen bør ratifiseres.

Hvis ikke noe gjøres, så er det ikke noe som taler for at forholdene skal forbedres de kommende 25 årene.

Jens Petter Gitlesen

6 september 2016

Tips noen om siden