Den urett som ikke rammer deg selv

En ung kvinne med utviklingshemning er gjentatte ganger blitt utsatt for vold, skriver avisen Budstikka. Bærum kommune har rapportert saken til Fylkesmannen, men hvorfor anmelder ikke kommunen saken til politiet når det foreligger mistanke om brudd på straffeloven?

Avisen Budstikka skriver om Kathrine (26) som er blitt utsatt for vold fra ansatte tre ganger de fire årene hun har bodd i bofellesskapet på Rud. Kommunen har opplagt problemer med å få tjenestene til å fungere i bofellesskapet, noe som også er påpekt av Fylkesmannen. Det er både utilgivelig og når kommunen ikke anmelder slike saker til politiet. Alle vet at det er politiet som har ansvar for å etterforske mulig brudd på straffelovgivningen. Men når det gjelder mennesker med utviklingshemning, synes en å benytte andre regler og normer enn de som anvendes overfor folk flest, slikt kalles diskriminering og Kathrine er et konkret eksempel på de diskriminerende holdningene som eksisterer.

Retningslinjer om overgrep

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for forebygging og oppfølging av seksuelle overgrep overfor mennesker med utviklingshemning. Tiltaket er positivt, men kan opplagt forbedres.

For det første er det ingen grunn til å begrense retningslinjene til seksuelle overgrep. Alle eller de fleste tiltakene kan uproblematisk generaliseres til å gjelde alle overgrep. For det andre kan en styrke sikkerheten for at rettningslinjene blir fulgt. Nå er det en fare for at kun de mest interesserte, det vil si dem som utgjør det minste problemet, finner fram til Bufdirs nettsider og leser rettningslinjene. Retningslinjene kan også gjøres mer forpliktene ved å uttrykke dem i forskrifts- eller rundskrivsform.

Institusjonene er nedlagt

– Det er tre svært beklagelige hendelser som gjør at vi ser behovet for å styrke rettssikkerheten for beboere i våre institusjoner, uttaler Bovild Tjønn, kommunaldirektør for pleie og omsorg i Bærum kommue til avisen Budstikka.

Institusjonene ble nedlagt i 1991, noe den ansvarlig kommunaldirektøren burde vite. Personer med utviklingshemning er innbyggere som bor i sine egne hjem, mottar kommunale tjenester og har de samme rettigheter og plikter som alle andre innbyggere.

Det er like ille at få av kommunepolitikerne er klar over forholdet. I det kommunale bofellesskapet på Rud bor 12 personer. I 1989 bodde de fleste bebodde de fleste beboerne under HVPU i såkalte biinstitusjoner. Den gjennomsnittlige biinstitusjonen hadde 13 beboere.

Lossiusutvalget hadde som mandat å foreslå forbedringer av HVPU. Resultatet ble at en nedla institusjonsomsorgen fordi det var selve boformen som var problemet. Det er trist at selv ledende byråkrater i store kommuner er ukjente med våre nasjonale politiske målsetninger og våre internasjonale forpliktelser på feltet. Etter 25 år, er det på tide at også Bærum kommune følger reformen for mennesker med utviklingshemning.

Manglende sanksjoner

Bærum kommune er på ingen måte alene. Statlig unnlatelsessynd rammer svært mange. Bærum er kritisert av Fylkesmannen. Ofte retter kommunen seg etter Fylkesmannens pålegg, men eksemplene på det motsatte er dessverre mange. I den senere tid har saken rundt Villa Eik fått stor mediaoppmerksomhet. Til tross for gjentatte pålegg fra Fylkesmannen har Oslo kommune ikke maktet å rette opp situasjonen på fire år. Få tilsynsmyndigheter har så få virkemidler som tilsynet med kommunale omsorgstjenester.

I går skrev Dagbladet om arbeidstilsynet som truer hotellbaron Petter Stordalen med mulkt for ikke å ha sikret ansattets arbeidsforhold ved ett av sine hoteller. Tilsynet med kommunale omsorgstjenester har ikke sanksjonsmuligheter. Nettopp derfor kan forholdene som har utløst de tre voldsepisodene overfor Kathrine vedvare.

NFU jobbet iherdig for å få innført sanksjonsmuligheter i forbindelse med den nye helse- og omsorgstjenesteloven. Mange politikere innså behovet for sanksjonsmidler. Når det ikke kom sanksjonsmuligheter i lovverket, så er det vårt klare inntrykk at dette var av hensyn til kommunene.

Rettsikkerheten synes fortsatt å være minst overfor dem som trenger den mest.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen har fått utredet konsekvensene av at Norge tilslutter seg tilleggsprotokollen til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilleggsprotokollen åpnet for individuell klageadgang på konvensjonsbrudd. Forhåpentligvis kommer saken til Stortinget. Da kan vi forvente sterke motkrefter begrunnet i problemene med å overføre myndighet til internasjonale organer. Skulle vi slutte oss til tilleggsprotokollen, kan vi forvente svært få individuelle klagesaker. For å behandle klagesaken, skal nemlig de nasjonale klageordningene vært gjennomført.

Når det gjelder overføring av myndighet til internasjonale organ, så synes det å være mindre problematisk dess sterkere interesser som står bak, slik som tilfellene EU, Nato og kanskje også TISA.

Visjon uten tiltak er et ønske

Samme dag som avisen Budstikka presenterte voldssaken overfor Kathrine, ble det klart at Bærum kommune skal etablere en gruppe som skal arbeide for «Nulltoleranse for vold». Det avgjørende er imidlertid ikke hvilke grupper som opprettes og hvilke navn en gir gruppene. Symbolpolitikk er en dårlig løsning. Det avgjørende er tiltakene som iverksettes. For Bærum kommunes vedkommende, vil en komme langt på vei om en gjør seg kjent med og følger de politiske føringene fra reformens dager, våre internasjonale forpliktelser og husker på at straffeloven også omfatter vold overfor mennesker med utviklingshemning selv om de mottar kommunale tjenester.

Volden overfor Kathrine er spesiell på den måten at den fikk publisitet. Rettsikkerheten til mennesker som ikke er så flinke til å tale sin egen sak, kan være svært svak. Nasjonale myndigheter har i lang tid hatt en svært bakoverlent holdning til problemet. Kan hende tiden snart er inne til å gi mennesker med utviklingshemning den samme rettsikkerhet som landet vårt gir ansatte, bedrifter, økonomiske og millitære interesser?

Jens Petter Gitlesen

8 juli 2016

 • 2023-03-26 ทางเข้าเล่นpg มือถือทดลอง สล็อตPG เล่นสล็อตค่ายดังโดยไม่ต้องใช้ทุน PGSLOT168Z
 • 2023-03-22 UPC codes are used to identify and track products in retail stores and are scanned at the checkout to retrieve product information and prices. upc code Linker SEO
 • 2023-03-19 Check the door seal: If the door seal is worn or damaged, it may be letting heat escape and causing the cooker to work less efficiently. Consider replacing the seal. فني طباخات Linker SEO
 • 2023-03-16 Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts. Thank you for sharing great information to us. okbet okbet
 • 2023-03-14 Reflux is an important process in distillation that is used to improve the separation of components in a mixture. It involves the condensation and re-vaporization of the distillate during the distillation process. Reflux in distillation Linker SEO
 • 2023-03-05 flux johnn
 • 2023-02-26 Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. totosite Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us. totosite
 • 2023-02-25 One Bernam By MCC Land. Get Direct Developer Price, Additional Discounts, Floor Plan, Daily Updates & More. New Launch Condo at Tanjong Pagar Singapore. Linker SEO
 • 2023-02-25 The Rajendra Law Office is an international law firm that works across a very comprehensive legal advisory service network in major cities all over India and several countries worldwide. This allows them to reach a wider audience than other firms and also offers them a large variety of legal branches to work with. This means that they can offer their clients a wide range of services to cover any potential issue. Best Advocates in Chennai Linker SEO
 • 2023-02-21 The appropriately focused traction forces are generated solely based on the weight of the patient's body when the patient is lying on the mat. It results in the offloading of the kinematic system of the spine, and because the traction force is based on the body weight, it is always unique to each patient. Therefore, irrespective of the devices and techniques used to extend the spine ("dry" traction, Glisson loop, tables with loops, underwater traction, etc.), this essential characteristic prevents overstretching of the ligaments and muscles and possible injury. low back traction device Linker SEO
 • 2023-02-18 One particular trial that was held in the pharmacology department of the University of Arizona was 'Melanotan 2' ;.This peptide was developed to speed up the procedure of melanogenesis, here is the process your body initiates to change the skins pigment cells; or in other words a 'suntan' ;.The scientists there believed, that by speeding up this process your body would develop a 'sunless tan', therefore, protecting individuals from harmful UV rays which in turn would help battle skin cancer. peptides uk Linker SEO
 • 2023-02-10 Thank you for the great article. You can also check details of Evil eyes from https://shopofturkey.com/ Shop of Turkey
 • 2023-02-08 It is going to be wise that you ascertain the total amount of water needed by the members of your residence. There are a number of different explanations for why you may want to collect rain water from your gutters of your property. Gutter replacement Linker SEO
 • 2023-02-04 The first factor that you should keep in mind is the company's reputation. You should find out if the company has the necessary experience to meet your needs. chat with random people Linker SEO
 • 2023-01-28 Indeed, this article is one of the finest in the history of the article. I read this article because of my hobby. And I thought this was pretty interesting and it would go into my collection. You did great. I hope you have a happy day today. 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-01-26 This is the information I really need. I asked my teacher about 토토사이트, but I couldn't get a detailed explanation. However, I am very happy to get information about the major playground here. I have to go to school tomorrow and study with my friends. 토토사이트
 • 2023-01-25 Terra Hill By Hoi Hup and Sunway. Get Direct Developer Price, Brochure, Floor Plan, Daily Updates and More. New Launch Freehold Condo in Yew Siang Rd. Linker SEO
 • 2023-01-19 I'm impressed, I must say. Very rarely do I come across a blog thats both informative and entertaining, and let me tell you, you ve hit the nail on the head. Your blog is important.. isbn numbers Linker SEO
 • 2023-01-14 Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign ! luchthavenvervoer charleroi Linker SEO
 • 2023-01-06 Baioro luchthavenvervoer brengt je van en naar alle luchthavens in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Baioro is jouw partner in luchthaven vervoer en personenvervoer in België. Taxi Baioro brengt je overal met de glimlach naartoe. luxe taxi antwerpen Linker SEO
 • 2023-01-03 I am very impressed with your writing totosite I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! totosite
 • 2023-01-02 The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. isbn number Linker SEO
 • 2023-01-01 Happy to talk your blog, I am by all accounts forward to more solid articles and I figure we as a whole wish to thank such a significant number of good articles, blog to impart to us. luchthavenvervoer brugge Linker SEO
 • 2023-01-01 Happy to talk your blog, I am by all accounts forward to more solid articles and I figure we as a whole wish to thank such a significant number of good articles, blog to impart to us. luchthavenvervoer brugge Linker SEO
 • 2022-12-27 This was purported to allow the local pharmaceuticals authority to control bidding over drugs, especially those considered essential, and keep the costs low. health insurance in china Linker SEO
 • 2022-12-26 When I read an article on this topic, casinosite the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic? casinosite
 • 2022-12-26 https://derikross1.blogginaway.com/19646657/introduction-to-diesel-fuel-shut-off-solenoid https://derikross1.59bloggers.com/19227968/what-is-an-engine-rebuild-kit https://derikross1.blogadvize.com/20681527/how-to-replace-fuel-shut-off-solenoid https://derikross1.ttblogs.com/20264993/how-to-fix-ignition-switch https://derikross1.blogvivi.com/20125344/what-is-a-valve-train https://derikross1.blogproducer.com/20679387/how-do-oil-pumps-work https://derikross1.blogrelation.com/20554241/what-is-final-drive https://derikross1.bloggosite.com/20641546/compressor-introduction https://derikross1.atualblog.com/20501731/thermostat-introduction https://derikross1.loginblogin.com/20716861/classification-and-installation-of-gaskets https://derikross1.blogs100.com/19466960/what-is-an-ignition-switch https://derikross1.win-blog.com/20776898/introduction-of-shaft-seal https://derikross1.timeblog.net/51093740/the-difference-between-in-frame-kits-and-overhaul-kits https://derikross1.blogripley.com/19686837/introduction-to-oil-filter https://derikross1.yomoblog.com/20700943/uses-of-air-compressors https://derikross1.bloginder.com/20478028/common-filters-for-equipment https://derikross1.free-blogz.com/62348334/introduction-of-hydraulic-motor https://derikross1.worldblogged.com/20375095/the-importance-of-the-oil-filter-for-the-engine https://derikross1.digiblogbox.com/40893265/the-sign-of-the-extractor-switch-and-fault-repair https://derikross1.blogdal.com/20432678/knowledge-of-ignition-switch mymro
 • 2022-12-25 I really enjoy reading and also appreciate your work. [url=https://lawyer-sa.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF/]محامي شيكات[/url] https://lawyer-sa.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF/
 • 2022-12-25 I really enjoy reading and also appreciate your work. محامي شيكات https://lawyer-sa.org/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D8%AF/
 • 2022-12-25 Restrictions on foreign companies participating in joint ventures to manage hospitals were somewhat relaxed, while one municipal government in Anhui province was permitted to experiment with splitting hospitals from pharmacies in order to control costs and prevent corruption between pharmaceutical salespeople and hospital staff. health insurance in china Linker SEO
 • 2022-12-22 Thank you for sharing a bunch of this quality contents customized boxes customized boxes
 • 2022-12-20 I will truly value the essayist's decision for picking this astounding article proper to my matter.Here is profound depiction about the article matter which helped me more. oipinio.com/freelancer-vs-digital-marketing-company-which-one-is-better/ merckseo
 • 2022-12-20 ufabet789 UFABET เว็บแม่ เว็บไซต์แทงบอลโลกอันดับ1ของประเทศไทย ufaauto789
 • 2022-12-17 Very classic and luxurious design with perfect table settings, heavy curtains and glittering chandeliers... Tranquil, elegant and romantic atmosphere and, above all, superb French cuisine, complemented by one of Asia's most impressive wine collections. home improvement Linker SEO
 • 2022-12-02 First of all, thank you for your post. casinosite Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ casinosite
 • 2022-12-02 MyMRO is a specialized and leading brand for supplying construction and agriculture machinery parts for customers worldwide, along with the belief of standing on large variety, fast delivery, OEM quality, and the lowest price. At MyMRO, we always have what you need, always at low prices. We are proud of our delivery, specialist service, quality, and pricing that always meets and exceeds our customers' expectations. In addition to fuel pump 85106b, you can also buy other models or other parts of Excavators, Forklift, Aerial Work Platforms AWP on our website. mymro
 • 2022-11-28 You should essentially phenomenal also strong guidance, which implies take note: Evoplay สล็อตแตกง่าย merckseo
 • 2022-11-26 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know majorsite ? If you have more questions, please come to my site and check it out! majorsite
 • 2022-11-17 Superbly written article cardboard boxes cardboard boxes
 • 2022-11-17 Superbly written article cardboard boxes cardboard boxes
 • 2022-11-17 I expect more posts from you guys. Keep Sharing More! Yellowstone Kayce Dutton Jacket larry bring
 • 2022-11-16 I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now. โจ๊กเกอร์สล็อต joker slot
 • 2022-11-16 As I am looking at your writing, safetoto I regret being unable to do outdoor activities due to Corona 19, and I miss my old daily life. If you also miss the daily life of those days, would you please visit my site once? My site is a site where I post about photos and daily life when I was free. safetoto
 • 2022-11-10 ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' 49erssports.com 49erssports.com 49erssports.com ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' uiwebvg
 • 2022-11-09 What a post I've been looking for! I'm very happy to finally read this post. 해머캔디 Thank you very much. Can I refer to your post on my website? Your post touched me a lot and helped me a lot. If you have any questions, please visit my site and read what kind of posts I am posting. I am sure it will be interesting. 해머캔디
 • 2022-11-08 I expect more posts from you guys. Keep Sharing More! family travel bloggers Daniel Clark
 • 2022-11-08 Very classic and luxurious design with perfect table settings, heavy curtains and glittering chandeliers... Tranquil, elegant and romantic atmosphere and, above all, superb French cuisine, complemented by one of Asia's most impressive wine collections. sashimi Linker SEO
 • 2022-11-08 Very classic and luxurious design with perfect table settings, heavy curtains and glittering chandeliers... Tranquil, elegant and romantic atmosphere and, above all, superb French cuisine, complemented by one of Asia's most impressive wine collections. sashimi Linker SEO
 • 2022-11-08 Very classic and luxurious design with perfect table settings, heavy curtains and glittering chandeliers... Tranquil, elegant and romantic atmosphere and, above all, superb French cuisine, complemented by one of Asia's most impressive wine collections. sashimi Linker SEO
 • 2022-11-07 I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, safetoto and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D safetoto
 • 2022-10-31 This is exceptionally engaging, however , it is vital that will mouse tap on the association: ลิงค์รับทรัพย์ merckseo
 • 2022-10-21 美国代写,代写essay,代写作业,exam代考,11年留学生学术服务经验 7/24客服支持只为你。 北美代写 Anonymt
 • 2022-10-19 Welcome to the best online slot site in Korea. ​For you to use with confidence, Slot Moara carefully selects and provides only fully verified companies by reviewing all sites through experts. Don't miss out on various events and bonuses only available at Slot Moara. 슬롯사이트 merckseo
 • 2022-10-19 Welcome to the best online slot site in Korea. ​For you to use with confidence, Slot Moara carefully selects and provides only fully verified companies by reviewing all sites through experts. Don't miss out on various events and bonuses only available at Slot Moara. 슬롯사이트 merckseo
 • 2022-10-19 Welcome to the best online slot site in Korea. ​For you to use with confidence, Slot Moara carefully selects and provides only fully verified companies by reviewing all sites through experts. Don't miss out on various events and bonuses only available at Slot Moara. 슬롯사이트 merckseo
 • 2022-10-17 Benefit as much as possible from primarily premium substances - you will discover him or her for: buy pocket knives merckseo
 • 2022-10-17 A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. 파워볼사이트 Anonymt
 • 2022-10-17 Hello, I read the post well. keonhacai It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once keonhacai
 • 2022-10-16 This is exceptionally engaging, however , it is vital that will mouse tap on the association: บาคาร่าออนไลน์ merckseo
 • 2022-10-15 This is exceptionally engaging, however , it is vital that will mouse tap on the association: 파워볼업체 Anonymt
 • 2022-10-15 Recorded here you'll learn it is imperative, them offers the connection in an accommodating page: 토토 Anonymt
 • 2022-10-14 Benefit as much as possible from primarily premium substances - you will discover him or her for: 먹튀 daudseo
 • 2022-10-13 This is exceptionally engaging, however , it is vital that will mouse tap on the association: 먹튀검증사이트 daudseo
 • 2022-10-12 It's predominant, however , look at material at the road address. 먹튀검증업체 merckseo
 • 2022-10-01 In this specific article, you will see a synopsis, fulfill peruse this post. วิธีการเล่นสล็อต merckseo
 • 2022-09-29 This is exceptionally engaging, however , it is vital that will mouse tap on the association: slot779 Adilkhatri
 • 2022-09-20 it is so informative keep posting interesting posts Best quality carpet in dubai sher
 • 2022-09-19 I loved the post, keep posting interesting posts rent a car in rawalpindi umar
 • 2022-09-19 Awesome! Even when I close my eyes, I can't help but notice your posts and photos. What an amazing article. I agree with you. I wrote something similar to what you wrote. I think my writing will help you, too. 토토사이트 totoright
 • 2022-09-19 It's my first time on your blog and I'm honestly shocked beyond the impression. 토토사이트 Your article contains unrivaled useful information among the many posts I have read recently. I will visit again later and read it carefully. Thank you. totovi
 • 2022-09-19 Your opinion is likely to diverge among the people. I will wait for your new post related to this article. I am looking forward to this article because it is very interesting. 메이저토토사이트 totoguy
 • 2022-09-18 I loved the post, keep posting interesting posts rent a car in rawalpindi umar
 • 2022-09-15 To be honest, I wish more people who write on this topic would invest the time and effort that you have. Your foresight and insight have left a lasting impression on me. color tunnel Leigh Park
 • 2022-09-13 You should for the most part prevalent together with well-performing material, which implies that see it: ไพ่ป๊อกเด้ง merckseo
 • 2022-09-09 Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about slotsite ?? Please!! slotsite
 • 2022-09-04 For some individuals this is critical, so look at my profile: 온라인카지노 merckseo
 • 2022-09-03 For this site, you will see our record, make sure to experience this information. https://vbet-club.com/ Adilkhatri
 • 2022-08-26 This is exceptionally engaging, however , it is vital that will mouse tap on the association: 인터넷바카라 Adilkhatri
 • 2022-08-25 In this specific article, you will see a synopsis, fulfill peruse this post. เช่าชุดไทยประยุกต์ merckseo
 • 2022-08-25 Now you'll discover what is vital, everything gives a url to the engaging page: เว็บสล็อตทุกค่าย merckseo
 • 2022-08-23 This is essential, however it's important to enable you to make a beeline for it weblink: 메이저놀이터 merckseo
 • 2022-08-21 I ought to declare scarcely that its astonishing! The blog is instructive additionally dependably manufacture astonishing entitys. 우리카지노 merckseo
 • 2022-08-20 I get a kick out of the chance to suggest only fine in addition to proficient data and realities, thus see it: what an seo company can do for your business Adilkhatri
 • 2022-08-17 I have been looking for articles on these topics for a long time. casinosite I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day casinosite
 • 2022-08-12 First of all, thank you for your post. baccaratcommunity Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ baccaratcommunity
 • 2022-08-09 First of all, thank you for your post. baccaratsite Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ baccaratsite
 • 2022-08-05 Now you'll discover what is vital, everything gives a url to the engaging page: เว็บสล็อตแตกง่าย merckseo
 • 2022-08-05 You should for the most part prevalent together with well-performing material, which implies that see it: บาคาร่าฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ merckseo
 • 2022-08-05 Benefit basically prime quality things - you can comprehend them all inside: dramacool Adilkhatri
 • 2022-08-05 Your writing is perfect and complete. baccarat online However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once? baccarat online
 • 2022-08-04 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. casinocommunity casinocommunity
 • 2022-07-31 I was looking for another article by chance and found your article baccaratcommunity I am writing on this topic, so I think it will help a lot. I leave my blog address below. Please visit once. baccaratcommunity
 • 2022-07-26 Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. https://www.posterprintcenter.com/poster-printing.html seo
 • 2022-07-25 I can suggest essentially not too bad and even dependable tips, accordingly see it: สล็อตใหม่ล่าสุด merckseo
 • 2022-07-15 There is a strong dependence between hiring a good web development company and succeeding online. It's not very easy to define the right web development company, JAV Search Anonymt
 • 2022-07-09 I can suggest essentially not too bad and even dependable tips, accordingly see it: 링크모음 Adilkhatri
 • 2022-07-04 Best Carpet Shop in Dubai is your important question if you are looking for best quality carpets, curtains and wallpapers in Dubai.We are one of the leading carpet shops in Dubai. cheap carpet shops Adilkhatri
 • 2022-07-03 On that site page, you'll see your depiction, for what reason not read through this. ไพ่ป๊อกเด้ง merckseo
 • 2022-07-03 On that site page, you'll see your depiction, for what reason not read through this. เว็บสล็อตทุกค่าย Adilkhatri
 • 2022-06-30 Piccadilly Grand by CDL & MCL Land. Hotline 61004343. Get Discounts, Direct Developer Price, Floor Plan, Price List, Brochure & More. piccadilly grand Adilkhatri
 • 2022-06-29 Mobile phone cases are very economical. They can be easily found in low price ranges also. That means protection and saving both at the same time. That is a good deal! custom phone case manufacturer Adilkhatri
 • 2022-06-27 great content instastories jack
 • 2022-06-27 wow cool site instastoryviewer jack
 • 2022-06-27 very good post instagram story views jack
 • 2022-06-27 llo there mates, it is incredible composed piece completely characterized, proceed with the great work always. buy crisps online Adilkhatri
 • 2022-06-26 ทางเข้าสมัคร PGSLOT เว็บตรง แตกง่ายบ่อย ไม่ผ่านเอเย่นต์ PG AUTO GAME ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ วอเลท ใหม่ล่าสุด ทดลองเล่น PGSLOT เครดิตฟรี PGSLOT Adilkhatri
 • 2022-06-23 It is ideal time to make a few arrangements for the future and the time has come to be upbeat. I've perused this post and on the off chance that I would I be able to want to recommend you few fascinating things or tips. Maybe you could compose next articles alluding to this article. I need to peruse more things about it! https://wnews24x7.com/e-commerce-seo-experts-emphasize-the-importance-of-link-building-for-business-growth/ Adilkhatri
 • 2022-06-20 Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've truly delighted in perusing this article today and I figure this may be outstanding amongst other article that I've perused yet. If it's not too much trouble keep this work going ahead in a similar quality. 사이트모음 merckseo
 • 2022-06-20 This is a great post I seen because of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a magnificent post. 巨乳 ドール Adilkhatri
 • 2022-06-06 โบนัสแตกบ่อยทุกค่ายเกม แจ็คพอตแตก แจกกันแบบไม่มีกั๊ก ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ สล็อตฝากถอน true wallet ถอนเงินได้จริง ไม่มีโกง มีโปรโมชั่นสล็อตแจกตลอดทั้งวัน ทั้งคืน กดเลือกรับได้ไม่อั้น เว็บสล็อตฝาก – ถอนไม่มีขั้นต่ำ เราคือผู้ให้บริการเกม สล็อตออนไลน์ ที่เป็นระบบใหม่ล่าสุด megagame slot ระบบที่เสถียรมากที่สุด เล่นได้อย่างไหลลื่น ไม่มีสะดุด ด้วยเกมสล็อตคุณภาพที่ดีที่สุด pg slot
 • 2022-05-18 Good! I like your message and think like you Hope to see your message again. :P ทีเด็ดฟุตบอล ทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ Jedyub
 • 2020-10-18 Anonymt
 • 2020-10-18 arR5QV http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz

Tips noen om siden