Webinar om Helsedirektoratets veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning

Velkommen til NFUs webinar om Helsedirektoratets veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning.

Program:

Ingvild Østerby, juridisk rådgiver i NFU, forteller om Helsedirektoratets veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming og innholdet i den.

Det settes av 15 minutter til spørsmål.

Veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming - Helsedirektoratet

Her finner du opptaket

Her finner du PowerPointpresentasjonen

Tips noen om siden