Avdekker ulovligheter i fire av fem tilsyn

Tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming i 2016 avdekket ulovlige forhold i 81% av tilfellene.

Helsetilsynet gjennomførte nasjonalt tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming i 2016. Tilsammen kan en nå finne 47 tilsynsrapporter med kommunale tjenester til mennesker med utviklingshemming på Helsetilsynets nettsider. Det ble avdekket ulovlige forhold i 38 av tilsynene, dvs. i 81% av tilfellene. Totalt ble det avdekket 81 lovbrudd.

Vi skal være glade for at Helsetilsynet setter fokus på forholdene og gjennomfører tilsyn, men vi bør absolutt stille spørsmål med om dagens kontrollsystem er godt nok. Situasjonen ville nok vært verre om det ikke var for tilsynene, men ut i fra tilsynsresultatene, synes ikke dagens tilsyn å være tilstrekkelige med hensyn til det å sikre at lovverket skal følges.

Tabell 1: Resultater fra nasjonale tilsyn (Kilde: Helsetilsynet)

Årstall Tilsyn med Prosent avvik
2005 Tvang og makt 77%
2006 Tvang og makt 90%
2009 Barneboliger og avlastningsboliger for barn 79%
2016 Tjenester til voksne 81%

 

Erfaringene med tilsynene, burde tilsi en styrking av kontrollen med kommunale tjenester. Tilsynsynsmetodikken bør utvides. Dagens tilsyn er i stor grad skriftlig saksbehandlig som suppleres med intervju. I noen tilfeller burde tilsyn også gått i retning av granskning. 

Når kommunen skriver et brev til fylkesmannen og forteller om hva kommunen planlegger å gjøre for å rette opp lovbruddene som ble påvist i tilsynet, så lukkes tilsynet. Tilsynsorganet bør gis sanksjonsmidler som kan benyttes overfor grove eller gjentatte lovbrudd.

Sannsynligheten for at kritikkverdige forhold skal avdekkes av tilsyn er liten. Nasjonale tilsyn er de mest omfattende. I 2016 ble det ført tilsyn med ca. 47 bofellesskap. Det finnes flere tusen bofellesskap. De fleste vil aldri bli underlagt tilsyn. Varsling fra pårørende kan bidra til å utløse tilsyn. Fylkesmannen har imidlertid store kapasitetsproblemer. Det er rimelig å anta at den samlede kapasiteten til å utføre planlagte- og hendelsesbaserte tilsyn er begrenset til rundt 100-150 per år.  Historien forteller at kapasiteten er for liten, metodikken er for smal og myndighetn til tilsynsorganet er for liten.

Tabell 2: Resultater fra tilsyn i 2016 (Kilde: Helsetilsynet)

Kommune Antall avvik
Gjesdal 1
Oslo, Bydel Alna 2
Trondheim 1
Nes 3
Ringsaker 0
Bergen 0
Ringerike 3
Lenvik 3
Kongsvinger 4
Orkdal 0
Halden 2
Øvre Eiker 3
Porsanger 3
Oppegård 1
Oslo, bydel Nordre Aker 2
Nes (tvang og makt) 2
Nes 1
Froland 2
Tromsø 2
Holmestrand 0
Sunndal 2
Vefsen 0
Vinje 4
Vadsø 0
Larvik 1
Kragerø 5
Spydberg 2
Østre Toten 3
Nord-Fron 0
Tjøme 3
Ski 2
Flakstad 1
Oslo, Bydel Søndre Nordstrand 2
Stange 2
Eid 2
Balestrand 2
Årdal 2
Vågå 3
Nordreisa 2
Ullensvang 1
Saltdal 1
Sør-Varanger 1
Kvinnherad 0
Meland 2
Eidsvoll 2
Asker 2
Vestre Slidre 0

 

Jens Petter Gitlesen

31 januar 2017

Tips noen om siden