Kirsti Bergstø

Takk for innsatsen!

Når det nye Stortinget møtes, så er det uten to av dem som har fremmet interessene til mennesker med utviklingshemming mest, nemlig stortingsrepresentantene Kristi Bergstø (SV) og Freddy de Ruiter (Ap).

Det har lenge vært kjent at Freddy de Ruiter ikke tok gjenvalg. Kirsti Bergstø stilte som førstekandidat for Finnmark SV, men ble ikke innvalgt til Stortinget. De fire kommende årene blir vi altså uten de to representantene som de siste fire årene i størst grad har fremmet saker angående levekårene til mennesker med utviklingshemming. Slik er demokratiets brutale virkelighet.

Vi får være taknemlige for innsatsen som Kirsti Bergstø og Freddy de Ruiter har lagt ned den inneværende perioden. Kirsti Bergstø har kommet tilbake tidligere. Vi får håpe hun kommer tilbake igjen.

På den annen side har vi Karin Andersen (SV), Olaug Bollestad (KrF) og Kari Kjønaas Kjos (FrP) som også har hatt et sterkt fokus på levekårene til mennesker med utviklingshemming. Samtlige tre ble gjenvalgt, noe som ikke var opplagt i utgangspunktet. Olaug Bollestad (KrF) ble valgt med snaut 10.000 stemmer margin fra Rogaland. Med drøyt 3000 stemmers overvekt, ble Kari Kjønaas Kjos representant nr. 15 fra Akershus. Karin Andersen sikret seg igjen et utjevningsmandat fra Hedmark.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har også vært en god mann for NFU. Ropstad sikret seg utjevningsmandatet fra Aust-Agder.

Det har aldri vært usikkerhet om gjenvalget av Solveig Horne (Frp) eller Bent Høie (H) som begge har gjort en god jobb på våre felt. Når regjeringen Solberg fortsetter, så vil Solveig Horne kunne få forankret "På lik linje" i Stortinget. Bent Høie vil kunne styrke omsorgstjenestene, BPA og få en bedre kontroll med bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming.

Det har heller aldri vært usikkerhet rundt kandidaturet til Tore Hagebakken (Ap) eller Kari Henriksen (Ap). Tore Hagebakken ble tildelt NFUs ærespris for sin innstas i politikken overfor mennesker med utviklingshemming. Kari Henriksen har gjentatte ganger satt fokus på uheldige sider ved vergemålsloven.

Kjersti Toppe (Sp) sikret seg 7. mandatet fra Hordaland. Toppe har vært en sterk stemme både når det gjelder det å sikre gode helsetjenester og i arbeidet mot sorteringssamfunnet.

Flere representanter kunne vært nevnt. Blant de nyinnvalgte vil vi forhåpentligvis også bli kjent med stortingsrepresentanter som holder fokus på levekårene til mennesker med utviklingshemming.

Nå får takke Kirsti Bergstø og Freddy de Ruiter for deres solide innsat og ønske dem begge lykke til videre. Så får vi glede oss over mulighetene som ligger i det nye stortinget og i departementenes politiske ledelse.

Jens Petter Gitlesen

12 september 2017
  • 2017-09-18 Å begrense analysen til å handle om siste fireårsperiode blir for snevert for flere av de som nevnes her har vært på stortinget i mer enn fire år og dermed utelates vesentlige historiske som ikke taler til utviklingshemmedes fordel og det gjelder både de rødgrønne og den sittende regjering med både Krf og (V) Steinar Wangen
  • 2017-09-13 Dette er veldig bra folk. Vi vil savne dem i debatten på Stortinget. Forstår at Freddy gir seg men veldig synd at Kirsti ikke fikk en periode til. Tusen takk til Freddy for en flott interpellasjon for et par år siden og til Kirsti for å fremme forslaget om familievikar i fjor. Mange viktige spørsmål har vært fremmet i spørretimen av disse to. Heldigvis kan Bent Høie få fortsette som helseminister, hvis ham vil, og håper han får like dyktige representanter som disse to bryne seg på. Lars Petter Endresen

Tips noen om siden