Stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter, Kirsti Bergstø og Olaug Bollestad

Setter utviklingshemming på dagsorden

Stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter (Ap), Kirsti Bergstø (SV) og Olaug Bollestad (KrF) har i imponerende grad satt fokus på politikken overfor mennesker med utviklingshemming i denne stortingsperioden.

En gjennomgang av skriftlige spørsmål med direkte relevans for NFU og levekårene til mennesker med utviklingshemming, viser at stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter (Ap), Kirsti Bergstø (SV) og Olaug Bollestad (KrF) skiller seg ut med et svært sterkt fokus på politikkområdet.

Tabell: Antall skriftlige spørsmål med direkte relevans for NFU og levekårene til mennesker med utviklingshemming

Stortingsrepresentant Parti Antall direkte relevante skriftlige spørsmål
Freddy de Ruiter Ap 10
Kirsti Bergstø SV 9
Olaug Bollestad KrF 7
Karin Andersen SV 4
Kari Henriksen Ap 3
Kari Kjønaas Kjos FrP 3
Kjell Ingolf Ropstad KrF 3
Hege Haukeland Liadal Ap 2
Kjersti Toppe Sp 2
Fredric Holen Bjørdal Ap 1
Terje Breivik V 1
Lise Christoffersen Ap 1
Trine Skei Grande V 1
Ruth Grung Ap 1
Stine Renate Håheim Ap 1
Frank J. Jenssen H 1
Hege Jensen FrP 1
Per Olaf Lundteigen Sp 1
Audun Lysbakken SV 1
Janne Sjelmo Nordås Sp 1
Wenche Olsen Ap 1
Morten Stordalen FrP 1
Tone Merete Sønsterud Ap 1
Marianne Aasen Ap 1

 

Når en leser tabellen, bør en huske på at skriftlige spørsmål brukes langt mer av opposisjonen enn av regjeringspartiene. Videre er det mange andre måter å ta saker opp på enn gjennom skriftlige spørsmål.

Jens Petter Gitlesen

14 august 2017

Tips noen om siden