Foto av Anita

Randaberg kommune vil tvangsflytte Anita (43) til sykehjemmet

Siden 1996 har det vært en nasjonal målsetning å få unge med funksjonsnedsettelser ut av sykehjem. Randaberg går motsatt vei og vil flytte Anita (43) fra sin leilighet i Dalveien, til Vistestølen sykehjem.

Anita (43) bor i et lite bofellesskap i Dalveien i Randaberg. Hun trives i bofellesskapet. Hun er godt kjent i området. Foreldrene bor litt lenger nede i den samme veien.

dalen bofellesskap 700.jpg

Bofellesskapet i Dalveien (det hvite huset) inngår i den ordinære bebyggelsen.

Kommunen vil flytte Anita og de tre andre beboerne i bofellesskapet til Vistestølen sykehjem hvor det planlegges å etableres en avdeling for mennesker med utviklingshemning.

Vistestølen sykehjem 700.jpg

Vistestølen sykehjem hvor Randaberg kommune vil samle flere med utviklingshemning

Kommunen har gitt flere begrunnelser for å legge ned bofellesskapet hvor Anita nå bor. Argumentene har spendt fra det å samle kompetanse til behovet for flere parkeringsplasser. Men det spørs om en ikke finner det virkelige argumentet i rapporten fra Rune Devold AS som påstår at kommunen kan spare 8,2 millioner per år ved å samle flere tjenestemottakere.

Ingen fra Rune Devold AS har pratet med Anita eller hennes nære. Hadde de slått av en prat, så hadde de visst at Anita reagerer svært negativt på å ha mange rundt seg. Hun reagerer både på de som lager lyder og de som utagerer. Anita er avhengig av kjente omgivelser, trygge-, veletablerte relasjoner og forutsigbarhet.

Rapporten fra Rune Devold AS og de kommunale sakspapirene viser kommunens innsparingspotensiale med å samle flere og gi kollektive tjenester. Konsekvensene av utrygghet, mistrivsel og behovet for antidepressiva, kan en ikke lese noe om.

Rettsikkerheten er høy i Norge, spesielt for dem som trenger den minst. Lokaldemokratiet fungerer bra, for de store gruppene. For de få som ikke kan tale sin sak og som er mest avhengig av velferdssamfunnet, så er det guden mammon som råder.

Jens Petter Gitlesen

 

 

2 januar 2022

  • 2022-01-26 What a good post. It makes me very sad that they have to force a person with a disability to take her to an asylum center. I think it is not fair. All humans are equal, and they don't have to discriminate against anyone for whatever reason. From my company(agencia Seo Sevilla) we support all people like this and we do not see well that of forcing people. Samuel Lopez
  • 2022-01-11 Thank you for sharing. This is Very Usefull post. Thanks For Post which have lot of knowledge AAdobe IIIustrator Crack Adobe Audition CC Crack IObit Uninstaller Pro Crack ESET Cyber Security Pro Crack vso convertxtodvd Crack All Video Downloader Pro Crack sana
  • 2022-01-06 Kaldt gufs fra fortiden. Når psykisk utviklingshemmede blir tvangsflyttet , ikke hørt og" samlet " mot sin vilje. Inger Marie
  • 2022-01-04 Det er merkelig at det er de svake og i mange tilfelle de som ikke kan forsvare seg som skal hjelpe kommunene å spare penger. Eldbjørg
  • 2022-01-04 Kommunene er gode på spare penger på de svakeste gruppene i samfunnet! clicker heroes Kommunene
  • 2022-01-03 Det høres helt utrolig ut at disse som bor i Dalveien skal tvangsflyttet fra sitt trygge hjem og til et sykehjem!!! Ingen unnskyldning at det skal opprettes en egen avdeling for disse fra Dalveien og andre som vil trenge samme typen omsorg. La de som bor i Dalveien få beholde sitt hjem og la syke eldre få nytte av sykehjemmet! Toril Øvregaard Kvæven
  • 2022-01-03 Dette er forkastelig, og stikk i strid med HVPU reformen. En egen avdeling på sykehjemmet, er ikke holdbart i forhold til målet om integrering i normalsamfunnet, men ett skritt tilbake mot institusjonalisering. Kommunene er gode på spare penger på de svakeste gruppene i samfunnet, de med minst mulighet til å forsvare seg selv. Forkastelig og uverdig!! Synd midler til denne type tjenester ofte ikke er øremerket i budsjettene. Wenche

Tips noen om siden