Logo til Omsorgsbygg Oslo

Arroganse og ubeboelige boliger

Kan hende Oslo kommune har  gjort noe ulovlig da de etablerer ubeboelige boliger. Helt sikkert er det at kommunen har gjort noe dumt.

Aftenposten skriver at fem personer med multifunksjonshemning skulle flytte inn i boliger til nyåret. Nå viser det seg at boligene ikke kan bli til hjem for mennesker med store funksjonsnedsettelser. De nyrestaurerte boligene til 88 millioner er ikke romslige nok for mennesker som er avhengige av plasskrevende hjelpemidler.

Alle som jobber på feltet bør vite at multifunksjonshemning medfører flere stoler av ulike varianter. Ofte trengs løfte- og heiseanordninger. Det hjelper lite med dusjkabinett for dem som ikke evner å stå i dusjen. Badekar er også til liten nytte om badet ikke er stort nok til å romme løfteanordningen som må til for å komme oppi og utav badekaret. Omfanget av hjelpemiddel og kravene som hjelpemidlene setter til fysisk utforming, varierer med funksjonsvanskene til personen. En kunne forventet at Omsorgsbygg Oslo FK var kjent med slike forhold. I det minste skulle en forvente at profesjonelle visste hvilken informasjon de trengde for å utforme boliger som kunne bebos av de tiltenkte beboerne. Men slik er det altså ikke.

Brukermedvirkning er en velkjent og god måte for å sikre at den nødvendige informasjonen tilflyter beslutningstakerne. På dette feltet synes Oslo kommune å ha en del å lære.

Det er lett å forstå at mor blir fustrert når datterens bolig ikke kan romme datteren. Når far påper mangler med prosjekteringen av sønnens leilighet som sønnen ikke kan bo i, så må en si seg enig i kritikken fra far. Det er positivt at pasient- og brukerombudet har engasjert seg i saken, men det er ikke opplagt at prosessen har vært ulovlig. Dumskap, arroganse og det å ignorere dem som har størst problemer med å si i fra, trenger nemlig ikke være ulovlig.

Det som er helt sikkert er at med litt mer lydhørhet, kunne Oslo kommune fått brukbare boliger for de 88 millionene som ble brukt på prosjektet. Det ville kun krevd litt brukermedvirkning.

Jens Petter Gitlesen

4 august 2016

  • 2022-06-20 Uncommon tips and clear. This will be to a great degree supportive for me when I get a chance to start my blog. 주소모음 merckseo
  • 2022-06-20 Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will immediately snatch your rss channel to remain educated of any updates. ラブドール 巨乳 Adilkhatri
  • 2021-06-11 Bagi Anda yang ingin mendapatkan harga kaos partai murah, sebaiknya pesan kaos partai dengan bahan hyget yang bagian badannya berwarna putih. Selain murah, itu akan mempermudah dan mempercepat pembuatan dibanding dengan bahan berwarna yang tentu juga mempengaruhi finances Anda. kaos
  • 2020-10-18 v11MLn http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
  • 2016-08-09 Hvorfor er kommunene så redde for brukermedvirkning når dette er middelet som kunne redde dem fra så mange håpløse tabber? Sverre Melby
  • 2016-08-07 Bydelsdirektøren informerte i Aftenposten at det faktisk er ni - ikke fem - med multifunksjonshemming som har fått tilbud om å flytte til Berg Gård. Det blir en jobb å gjøre framover for at disse menneskene skal kunne få flytte inn i gode og trygge hjem. Truls Thirud
  • 2016-08-07 Takk for interessant innlegg og at NFU engasjerer seg i denne saken. Du har helt rett i at manglende brukermedvirkning er dumskap. Og lover og forskrifter kan godt bli enda tydeligere på dette området. Men plan- og bygningsloven er klar i kap. 5-1 om medvirkning: "Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. ... Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging". Hanne Svarstad

Tips noen om siden