Bankgiro

Mange vil få problemer med girobetaling i nettbank

Mange personer med utviklingshemning har fått hjelp av pårørende eller verge til å betale fakturaer i nettbank. Denne muligheten er nå blitt vesentlig begrenset.

BITS AS, bank- og finansnæringens infrastrukturselskap, har bestemt at mottakere av e-fakturaer kun skal være fakturaeier. Dette betyr at den som hjelper med betalingen av giroene, ikke lenger kan få tilsendt fakturaene til sin egen nettbank og betale derfra. Når eieren av fakturaen ikke får BankID, så hjelper det lite at fakturane ligge utligjengelig på eierens nettbank.

Alternativet er å gå tilbake til papirfakturaer og store gebyrer. Avtalegiro kan en fortsatt benytte, men med avtalegiro kan en ikke se hver faktura og vurdere dem før en betaler.

En verge eller hjelper vil selvsagt gjøre jobben på en skikkelig måte og sjekke hva en betaler for før en betaler. Dette er mulig for folk flest. Da er det diskriminerende å sette mennesker med utviklingshemning i en annen situasjon.

"Selv om problemstillingen knyttet til e-faktura er av nyere dato, er manglende tilgang til banktjenester for personer med utviklingshemming ikke en ny problemstilling for NFU.

Mange personer med utviklingshemming får ikke bankID eller kodebrikke som kreves for innlogging i nettbank, med henvisning til at de har verge eller at de har utviklingshemming.

Vi har over flere år bedt om at det utarbeides innloggingssystemer som gir personer med utviklingshemming lik tilgang til private og offentlige tjenester. Vi vil fortsatt jobbe for at det vedtas regler og implementeres systemer som sikrer at alle får lik tilgang til offentlige og private tjenester, inkludert banktjenester og e-faktura. I denne forbindelse har både staten, Bits AS og Finans Norge et ansvar.", sier Ingvild Østerby, juridisk rådgiver i NFU.

Jens Petter Gitlesen

28 juni 2022

Tips noen om siden