Lovbrudd over hele fjøla!

Til nå i år er det rapportert 41 tilsynen med tjenester til mennesker med utviklingshemning. Det er avdekket ulovlige forhold i 83% av tilfellene.

Resultatene fra tilsynene i 2016, føyer seg inn i rekken av tilsyn som viser at brudd på helse- og omsorgstjenesteloven er det vanligste.

 

I årets 41 tilsyn, ble det avdekket 74 ulovlige forhold. Kun i 7 av 41 tilsyn, ble det ikke avdekket ulovlige forhold.

Vi fikk lovverket knyttet til omsorgstjenester i 1991. Etter 25 år, burde hovedregelen vært at lovverket ble fulgt. Når det ikke er slik, så bør en utvikle bedre styringssystemer. Fylkesmannen må få sanksjoner overfor grove og gjentatte lovbrudd. Tilsynsmetodikken bør utvides til også å omfatte tilsyn med karakter av granskning.

Rapporter fra de 41 tilsynene, er lenket opp her:

Kommune Antall avvik
Ringerike 3
Lenvik 3
Kongsvinger 4
Orkdal 0
Halden 2
Øvre Eiker 2
Porsanger 3
Oppegård 1
Oslo, bydel Nordre Aker 2
Nes (tvang og makt) 2
Nes 1
Froland 2
Tromsø 2
Holmestrand 0
Sunndal 2
Vefsen 0
Vinje 4
Vadsø 0
Larvik 1
Kragerø 5
Spydberg 2
Østre Toten 3
Nord-Fron 0
Tjøme 3
Ski 2
Flakstad 1
Oslo, Bydel Søndre Nordstrand 2
Stange 2
Eid 2
Balestrand 2
Årdal 2
Vågå 3
Nordreisa 2
Ullensvang 1
Saltdal 1
Sør-Varanger 1
Kvinnherad 0
Meland 2
Eidsvoll 2
Asker 2
Vestre Slidre 0

 

 

Jens Petter Gitlesen

5 desember 2016

Tips noen om siden