Norges lover/CRPD

Konferanse om funksjonsevnekonvensjonen (CRPD)

Regjeringen vil gjøre FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) til norsk lov. Hva vil dette bety?

Spørsmålet stilles og forsøkes besvart den 27.og 28. oktober 2022 da Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Stiftelsen SOR arrangerer konferanse om problemstillingene. På konferansen vil myndigheter, forskere, kommuner, organisasjoner og pesoner med utviklingshemming belyse ulike sider ved konvensjonen.

Konferansen avholdes i Oslo kongressenter og erstatter Stiftelsens SOR sin ordinære høstkonferanse. Alle med SOR Digital + kan følge konferansen på livestream eller se opptak senere.

Nærmere omtale av program, prisinformasjon, påmeldingsskjema med mer, finner en på Stiftelsen SORs nettsider.

Presentasjoner fra konferansen.

 

14 juli 2022

Tips noen om siden