Høyre med plan for politikken som gjelder personer med utviklingshemning

NFU var sammen med andre organisasjoner invitert til frokostmøte med Høyre. De lanserte en plan over den politikken som de ønsker å føre ovenfor mennesker med utviklingshemning. Det er positivt at de har satt dette på partiets dagsorden og det er mange gode intensjoner i politikken, men også forslag som bryter med NFUs prinsipper. Blant annet har de ikke en visjon om en nærskole for alle, men åpner for segregerte løsninger.  

Lenke til saken på Høyre sin nettside

Tips noen om siden