Høring Ungdomsgaranti

NFU har levert høringssvar på høring - "Forslag til forskriftsfesting av en ungdomsgaranti i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi". 

NFU mener at forskriftsfesting av en ungdomsgaranti er positiv så lenge det sikres at mennesker med utviklingshemning omfattes av forskriften.

Tips noen om siden