Gode eksempler - jobb. Filmer om arbeidsliv ferdige

Karde og NNDS (Norsk Nettverk for Down syndrom) har samarbeidet om to arbeidslivsprosjekter. I prosjektet "Støtte til vanlig arbeid" produserte Karde en nettressurs for støtteapparatet til mennesker med utviklingshemning, www.laboris-støtte.no. Den er å anse som en verktøysklasse for hjelp til inkludering på ordinære arbeidsplasser. Det ble også laget en tilsvarende nettressurs for mennesker med utviklingshemning, http://www.laboris.no/

Oppfølgingsprosjektet "Gode eksempler – jobb" er akkurat ferdigstilt. I prosjektet har Karde laget 4 filmer som viser personer med utviklingshemning på ordinære arbeidsplasser. Det er også laget 5 filmer om hvordan de og støtteapparatet kan ha nytte av IKT som nettbrett og smarttelefoner. Filmene er koplet til nettstedene fra "Støtte til vanlig arbeid".  

Mer informasjon om nettstedene og filmene kan ses i vedlagte nyhetsbrev.

Karde og NNDS håper at mange har glede og nytte av de fritt tilgjengelige nettressursene og filmene!

Tips noen om siden