Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, John-Harald Wangen og kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, John-Harald Wangen og kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Gledens dag!

Endelig er stortingsmeldingen om menneskerettighetene til personer med utviklingshemning klar. Forbundsleder Tom Tvedt, generalsekretær Hedvig Ekberg og mangeårig ansatt i NFU, John-Harald Wangen, var tilstede da kultur- og likestillingsministeren la frem meldingen i dag.

Regjeringen legger frem stortingsmelding om menneskerettighetene til personer med utviklingshemming - regjeringen.no

Stortingmelding 8. Menneskerettigheter for personer med utviklingshemning

Her kan du lese forbundsleder Tom Tvedt sin tale i statsministerboligen i dag:

John Harald og alle medlemmene i NFU har ventet veldig lenge på denne stortingsmeldingen. Hele 4 kulturministere har jobbet med meldingen.

Takk til Regjeringen, takk til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, og takk til statssekretær Gry Haugsbakken som har lost meldingsarbeidet i havn.

Meldingen som har fått navnet «Det handler om å bli hørt og sett" har også vært en kamp for oss som organisasjon. Som de fleste av dere vet har vi ventet siden 2016.

Dagen i dag representerer ikke slutten på en prosess, men starten på et arbeid som kan bidra til at innbyggere med utviklingshemning får sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre i landet vårt.

Arbeidet med å utarbeide en stortingsmelding kan være tidkrevende og omfattende. Men, oppfølgingen er mye mer krevende. Meldingen inneholder helt sikkert mye bra, noe som er uteglemt og noe som ikke er like bra. Vi i NFU vil følge opp.

Behovet for å styrke grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning, illustreres godt med meldingen og forløpet som førte til at Stortinget enstemmig anmodet om å utarbeide meldingen.

Allerede i 2002 påpekte forskerne Jan Tøssebro og Hege Lundeby at det vokste frem en praksis som var i strid med målsetningene i den statlige politikken overfor mennesker med utviklingshemming.

I 2007, dokumenterte Helsedirektoratet den uheldige utviklingen i rapporten "Vi vil, vi vil, men får vi det til?"

Politikerne kom på banen og ville rette opp situasjonen, men lite effektfullt skjedde til tross for omfattende velvilje, forståelse og enstemmige vedtak.

Med tiden har det kommet flere tilsynsrapporter, forskningsrapporter, besøksrapporter fra Sivilombudet og likestillings- og diskrimineringsombudet som viser at grunnleggende rettsikkerhet er en stor mangel selv på svært alvorlige og inngripende områder.

Utviklingen viser at vårt demokrati kan ha problemer med å ivareta små grupper med svak stemme til tross for stor politisk uttrykt velvilje. Løsningen på slike utfordringer, kan være å prioritere en sterkere statlig styring for å sikre bo, arbeid- og tjenestetilbudet for gruppen.

Og hvis dere lurer så mener vi fortsatt sterkt at CRPD må i menneskerettighetsloven.

Jeg kan love at NFU skal jobbe konstruktivt inn mot Stortinget for å forbedre og styrke denne stortingsmeldingen slik at personer med utviklingshemning skal få de samme rettigheter som resten av befolkningen.

 

Tips noen om siden