Send inn ditt kunstbidrag – det kan bli forsiden til NOU-en!

Likestillings- og mangfoldsutvalget søker kunst til forside!

Utvalget skal i 2023 publisere en rapport som sier noe om hva som trengs for at barn, unge og voksne med funksjonsvariasjoner skal kunne leve gode og likestilte liv på alle samfunnsarenaer.

Rapporten skal ha en forside, og vi lyser derfor ut en konkurranse for å få et bilde, tegning, maleri eller annet kunstuttrykk som kan brukes som forside til rapporten.

Forsiden må illustrere rapportens budskap som er at alle mennesker er likeverdige borgere i samfunnet, men for noen av oss kreves det litt ekstra støtte for å oppnå likestilling.

Vi søker deg som selv har en funksjonsvariasjon (fysisk/kognitiv/sansemessig/psykososialt) som er kunstner eller bare liker å tegne/male. Har du en idé, oppfordrer vi deg til å sende ditt bidrag til likestillingogmangfold@kud.dep.no innen 01.12.2022

Om vi finner en vinner blant de innsendte bidragene, får denne 5000 kroner og kunstverket sitt som forside på rapporten.

Les mer om kravene til størrelse osv her.

Tips noen om siden